Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gjemnes Eiendom AS
Juridisk navn:  Gjemnes Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72903210
Torget 14 Torget 14 Fax:
6631 Batnfjordsøra 6631 Batnfjordsøra
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Gjemnes
Org.nr: 914909503
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/1973 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Effektiv Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-58.61%
Resultat  
  
-117.76%
Egenkapital  
  
-6.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 125.000 302.000 293.000 494.000 378.000
Resultat: -38.000 214.000 152.000 206.000 90.000
Egenkapital: 445.000 475.000 308.000 191.000 100.000
Regnskap for  Gjemnes Eiendom AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 125.000 302.000 293.000 494.000 378.000
Driftskostnader -163.000 -89.000 -141.000 -322.000 -333.000
Driftsresultat -38.000 212.000 152.000 172.000 45.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 35.000 45.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 1.000 35.000 45.000
Resultat før skatt -38.000 214.000 152.000 206.000 90.000
Skattekostnad 8.000 -47.000 -36.000 -45.000 -21.000
Årsresultat -29.000 167.000 116.000 161.000 69.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 278.000 137.000 134.000 111.000 445.000
Sum omløpsmidler 230.000 421.000 245.000 128.000 3.245.000
Sum eiendeler 508.000 558.000 379.000 239.000 3.690.000
Sum opptjent egenkapital 415.000 445.000 278.000 161.000 0
Sum egenkapital 445.000 475.000 308.000 191.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 63.000 83.000 72.000 48.000 3.590.000
Sum gjeld og egenkapital 508.000 558.000 380.000 239.000 3.690.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 121.000 302.000 293.000 109.000 157.000
Andre inntekter 4.000 0 0 385.000 221.000
Driftsinntekter 125.000 302.000 293.000 494.000 378.000
Varekostnad 0 0 0 -81.000 -102.000
Lønninger 0 0 0 -4.000 0
Avskrivning -16.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -147.000 -89.000 -141.000 -237.000 -231.000
Driftskostnader -163.000 -89.000 -141.000 -322.000 -333.000
Driftsresultat -38.000 212.000 152.000 172.000 45.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 35.000 45.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 1.000 35.000 45.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -3.460.000
Årsresultat -29.000 167.000 116.000 161.000 69.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 22.000 24.000 21.000 21.000 43.000
Fast eiendom 107.000 108.000 108.000 85.000 85.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 251.000 108.000 108.000 85.000 85.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 317.000
Sum anleggsmidler 278.000 137.000 134.000 111.000 445.000
Varebeholdning 0 0 0 0 1.000
Kundefordringer 0 0 0 0 73.000
Andre fordringer 31.000 18.000 18.000 1.000 25.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 198.000 403.000 228.000 127.000 3.145.000
Sum omløpsmidler 230.000 421.000 245.000 128.000 3.245.000
Sum eiendeler 508.000 558.000 379.000 239.000 3.690.000
Sum opptjent egenkapital 415.000 445.000 278.000 161.000 0
Sum egenkapital 445.000 475.000 308.000 191.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 25.000 19.000 20.000 11.000 44.000
Betalbar skatt 0 50.000 36.000 23.000 21.000
Skyldig offentlige avgifter 1.000 0 0 0 8.000
Utbytte 0 0 0 0 -3.460.000
Annen kortsiktig gjeld 37.000 14.000 17.000 13.000 57.000
Sum kortsiktig gjeld 63.000 83.000 72.000 48.000 3.590.000
Sum gjeld og egenkapital 508.000 558.000 380.000 239.000 3.690.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 167.000 338.000 173.000 80.000 -345.000
Likviditetsgrad 1 3.7 5.1 3.4 2.7 0.9
Likviditetsgrad 2 3.7 5.1 3.4 2.7 0.9
Soliditet 87.6 85.1 81.1 79.9 2.7
Resultatgrad -30.4 70.2 51.9 34.8 11.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0.3 35.9
Total kapitalrentabilitet -7.3 38.4 40.3 86.6 2.4
Signatur
04.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex