Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gjennestad Drift
Juridisk navn:  Gjennestad Drift
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33363600
Gjennestadtunet 10 Gjennestadtunet 10 Fax: 33363601
3160 Stokke 3160 Stokke
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 969773589
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 179
Etableringsdato: 1/1/1946 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
16.84%
Resultat  
  
117.87%
Egenkapital  
  
19.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 140.801.000 120.509.000 113.458.000 108.424.000 103.821.000
Resultat: 9.142.000 4.196.000 5.483.000 4.476.000 1.010.000
Egenkapital: 42.948.000 35.984.000 32.104.000 26.809.000 22.519.000
Regnskap for  Gjennestad Drift
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 140.801.000 120.509.000 113.458.000 108.424.000 103.821.000
Driftskostnader -130.611.000 -115.693.000 -107.720.000 -103.570.000 -102.721.000
Driftsresultat 10.189.000 4.816.000 5.739.000 4.855.000 1.099.000
Finansinntekter 318.000 448.000 340.000 338.000 523.000
Finanskostnader -1.366.000 -1.067.000 -595.000 -718.000 -612.000
Finans -1.048.000 -619.000 -255.000 -380.000 -89.000
Resultat før skatt 9.142.000 4.196.000 5.483.000 4.476.000 1.010.000
Skattekostnad -2.178.000 -316.000 -189.000 -186.000 -46.000
Årsresultat 6.964.000 3.880.000 5.295.000 4.290.000 963.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 55.214.000 55.871.000 39.176.000 35.150.000 32.185.000
Sum omløpsmidler 43.967.000 33.596.000 28.250.000 28.294.000 27.740.000
Sum eiendeler 99.181.000 89.467.000 67.426.000 63.444.000 59.925.000
Sum opptjent egenkapital 42.948.000 35.984.000 32.104.000 26.809.000 22.519.000
Sum egenkapital 42.948.000 35.984.000 32.104.000 26.809.000 22.519.000
Sum langsiktig gjeld 32.804.000 32.040.000 15.519.000 15.415.000 16.419.000
Sum kortsiktig gjeld 23.430.000 21.443.000 19.804.000 21.220.000 20.987.000
Sum gjeld og egenkapital 99.182.000 89.467.000 67.427.000 63.444.000 59.925.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 133.827.000 113.084.000 104.586.000 98.927.000 94.743.000
Andre inntekter 6.974.000 7.425.000 8.873.000 9.497.000 9.078.000
Driftsinntekter 140.801.000 120.509.000 113.458.000 108.424.000 103.821.000
Varekostnad -58.226.000 -48.150.000 -43.126.000 -40.856.000 -40.586.000
Lønninger -41.107.000 -41.133.000 -38.283.000 -36.402.000 -35.515.000
Avskrivning -5.071.000 -4.452.000 -3.937.000 -3.494.000 -3.320.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -26.207.000 -21.958.000 -22.374.000 -22.818.000 -23.300.000
Driftskostnader -130.611.000 -115.693.000 -107.720.000 -103.570.000 -102.721.000
Driftsresultat 10.189.000 4.816.000 5.739.000 4.855.000 1.099.000
Finansinntekter 318.000 448.000 340.000 338.000 523.000
Finanskostnader -1.366.000 -1.067.000 -595.000 -718.000 -612.000
Finans -1.048.000 -619.000 -255.000 -380.000 -89.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 6.964.000 3.880.000 5.295.000 4.290.000 963.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 42.993.000 45.763.000 29.121.000 26.283.000 25.106.000
Maskiner anlegg 4.933.000 2.274.000 2.135.000 2.535.000 1.144.000
Driftsløsøre 2.205.000 2.185.000 2.543.000 1.130.000 940.000
Sum varige driftsmidler 50.131.000 50.222.000 33.799.000 29.948.000 27.190.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.083.000 5.649.000 5.377.000 5.203.000 4.995.000
Sum anleggsmidler 55.214.000 55.871.000 39.176.000 35.150.000 32.185.000
Varebeholdning 21.234.000 17.602.000 16.676.000 11.136.000 9.417.000
Kundefordringer 2.421.000 2.447.000 3.957.000 3.300.000 4.963.000
Andre fordringer 1.405.000 1.710.000 1.376.000 1.267.000 440.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 18.907.000 11.837.000 6.241.000 12.590.000 12.921.000
Sum omløpsmidler 43.967.000 33.596.000 28.250.000 28.294.000 27.740.000
Sum eiendeler 99.181.000 89.467.000 67.426.000 63.444.000 59.925.000
Sum opptjent egenkapital 42.948.000 35.984.000 32.104.000 26.809.000 22.519.000
Sum egenkapital 42.948.000 35.984.000 32.104.000 26.809.000 22.519.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 32.804.000 32.040.000 15.519.000 15.415.000 16.419.000
Leverandørgjeld 11.617.000 9.614.000 8.574.000 10.319.000 8.934.000
Betalbar skatt 2.178.000 317.000 189.000 186.000 178.000
Skyldig offentlige avgifter 3.172.000 3.756.000 3.533.000 3.363.000 2.975.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.463.000 7.756.000 7.509.000 7.352.000 8.900.000
Sum kortsiktig gjeld 23.430.000 21.443.000 19.804.000 21.220.000 20.987.000
Sum gjeld og egenkapital 99.182.000 89.467.000 67.427.000 63.444.000 59.925.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 20.537.000 12.153.000 8.446.000 7.074.000 6.753.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.6 1.4 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.0 0.7 0.6 0.8 0.9
Soliditet 43.3 40.2 47.6 42.3 37.6
Resultatgrad 7.2 4 5.1 4.5 1.1
Rentedekningsgrad 7.5 4.5 9.6 6.8 1.8
Gjeldsgrad 1.3 1.5 1.1 1.4 1.7
Total kapitalrentabilitet 10.6 5.9 9 8.2 2.7
Signatur
04.03.2022
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
04.03.2022
Prokura
Fossnes Geir Ole
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex