Gjermundsen Auto Larvik AS
Juridisk navn:  Gjermundsen Auto Larvik AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33136600
Postboks 2058 Stubberød Elveveien 216 Fax: 33136605
3255 Larvik 3271 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 928108325
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 6/14/1972
Foretakstype: AS
Revisor: Enter Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.63%
Resultat  
  
-122.73%
Egenkapital  
  
-5.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 67.231.000 76.077.000 67.636.000 78.651.000 71.616.000
Resultat: -366.000 1.610.000 450.000 1.427.000 1.590.000
Egenkapital: 4.668.000 4.956.000 4.734.000 4.816.000 4.856.000
Regnskap for  Gjermundsen Auto Larvik AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 67.231.000 76.077.000 67.636.000 78.651.000 71.616.000
Driftskostnader -67.266.000 -74.298.000 -67.067.000 -77.177.000 -69.912.000
Driftsresultat -34.000 1.779.000 568.000 1.474.000 1.705.000
Finansinntekter 3.000 2.000 6.000 8.000 35.000
Finanskostnader -335.000 -171.000 -124.000 -55.000 -150.000
Finans -332.000 -169.000 -118.000 -47.000 -115.000
Resultat før skatt -366.000 1.610.000 450.000 1.427.000 1.590.000
Skattekostnad 78.000 -388.000 -133.000 -380.000 -497.000
Årsresultat -288.000 1.222.000 317.000 1.048.000 1.094.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.360.000 3.694.000 1.734.000 2.137.000 2.065.000
Sum omløpsmidler 14.294.000 14.237.000 12.512.000 13.921.000 16.416.000
Sum eiendeler 18.654.000 17.931.000 14.246.000 16.058.000 18.481.000
Sum opptjent egenkapital 4.418.000 4.706.000 4.484.000 4.566.000 4.606.000
Sum egenkapital 4.668.000 4.956.000 4.734.000 4.816.000 4.856.000
Sum langsiktig gjeld 4.593.000 2.405.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.393.000 10.571.000 9.512.000 11.241.000 13.625.000
Sum gjeld og egenkapital 18.654.000 17.932.000 14.246.000 16.057.000 18.481.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 66.350.000 75.346.000 66.939.000 77.715.000 70.575.000
Andre inntekter 882.000 731.000 697.000 936.000 1.041.000
Driftsinntekter 67.231.000 76.077.000 67.636.000 78.651.000 71.616.000
Varekostnad -48.276.000 -57.252.000 -51.197.000 -60.475.000 -54.789.000
Lønninger -10.263.000 -9.451.000 -8.769.000 -9.386.000 -8.720.000
Avskrivning -1.198.000 -846.000 -577.000 -582.000 -655.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.529.000 -6.749.000 -6.524.000 -6.734.000 -5.748.000
Driftskostnader -67.266.000 -74.298.000 -67.067.000 -77.177.000 -69.912.000
Driftsresultat -34.000 1.779.000 568.000 1.474.000 1.705.000
Finansinntekter 3.000 2.000 6.000 8.000 35.000
Finanskostnader -335.000 -171.000 -124.000 -55.000 -150.000
Finans -332.000 -169.000 -118.000 -47.000 -115.000
Konsernbidrag 0 -1.000.000 400.000 1.088.000 1.095.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -288.000 1.222.000 317.000 1.048.000 1.094.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 466.000 388.000 456.000 464.000 472.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 322.000 397.000 604.000 1.087.000 423.000
Sum varige driftsmidler 3.893.000 3.306.000 1.278.000 1.673.000 1.593.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.360.000 3.694.000 1.734.000 2.137.000 2.065.000
Varebeholdning 11.554.000 8.977.000 9.055.000 9.468.000 11.992.000
Kundefordringer 877.000 1.616.000 2.366.000 2.827.000 2.307.000
Andre fordringer 11.000 0 17.000 0 53.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.852.000 3.643.000 1.074.000 1.625.000 2.064.000
Sum omløpsmidler 14.294.000 14.237.000 12.512.000 13.921.000 16.416.000
Sum eiendeler 18.654.000 17.931.000 14.246.000 16.058.000 18.481.000
Sum opptjent egenkapital 4.418.000 4.706.000 4.484.000 4.566.000 4.606.000
Sum egenkapital 4.668.000 4.956.000 4.734.000 4.816.000 4.856.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 1.000.000 400.000 1.450.000 1.500.000
Sum langsiktig gjeld 4.593.000 2.405.000 0 0 0
Leverandørgjeld 6.699.000 5.303.000 4.374.000 5.718.000 8.529.000
Betalbar skatt 0 321.000 125.000 9.000 57.000
Skyldig offentlige avgifter 1.101.000 2.138.000 2.506.000 2.212.000 1.926.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.593.000 1.810.000 2.107.000 1.852.000 1.612.000
Sum kortsiktig gjeld 9.393.000 10.571.000 9.512.000 11.241.000 13.625.000
Sum gjeld og egenkapital 18.654.000 17.932.000 14.246.000 16.057.000 18.481.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.901.000 3.666.000 3.000.000 2.680.000 2.791.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.3 1.3 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4
Soliditet 2 27.6 33.2 3 26.3
Resultatgrad -0.1 2.3 0.8 1.9 2.4
Rentedekningsgrad -0.1 10.4 4.6 26.8 11.6
Gjeldsgrad 3 2.6 2 2.3 2.8
Total kapitalrentabilitet -0.2 9.9 4 9.2 9.4
Signatur
28.04.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
SIGNATUR HVER FOR SEG
GJERMUNDSEN JAN GUNNAR
SIGNATUR HVER FOR SEG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex