Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gjermundsen Bilsenter AS
Juridisk navn:  Gjermundsen Bilsenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33454300
Gjekstadveien 2 Gjekstadveien 2 Fax: 33454305
3218 Sandefjord 3218 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 913355733
Aksjekapital: 125.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 10/13/1965
Foretakstype: AS
Revisor: Enter Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
25.76%
Resultat  
  
-16.06%
Egenkapital  
  
15.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 108.216.000 86.050.000 77.413.000 71.450.000 81.277.000
Resultat: 1.061.000 1.264.000 140.000 1.238.000 1.787.000
Egenkapital: 6.105.000 5.277.000 4.890.000 4.786.000 4.651.000
Regnskap for  Gjermundsen Bilsenter AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 108.216.000 86.050.000 77.413.000 71.450.000 81.277.000
Driftskostnader -106.855.000 -84.574.000 -76.932.000 -70.000.000 -79.272.000
Driftsresultat 1.361.000 1.476.000 481.000 1.450.000 2.004.000
Finansinntekter 3.000 5.000 20.000 15.000 14.000
Finanskostnader -304.000 -217.000 -362.000 -226.000 -232.000
Finans -301.000 -212.000 -342.000 -211.000 -218.000
Resultat før skatt 1.061.000 1.264.000 140.000 1.238.000 1.787.000
Skattekostnad -233.000 -278.000 -35.000 -303.000 -450.000
Årsresultat 828.000 987.000 105.000 935.000 1.337.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.480.000 4.802.000 4.542.000 2.092.000 2.450.000
Sum omløpsmidler 19.820.000 14.411.000 13.586.000 14.673.000 15.413.000
Sum eiendeler 25.300.000 19.213.000 18.128.000 16.765.000 17.863.000
Sum opptjent egenkapital 5.980.000 5.152.000 4.765.000 4.661.000 4.526.000
Sum egenkapital 6.105.000 5.277.000 4.890.000 4.786.000 4.651.000
Sum langsiktig gjeld 6.183.000 4.416.000 3.922.000 3.181.000 2.511.000
Sum kortsiktig gjeld 13.012.000 9.521.000 9.315.000 8.798.000 10.701.000
Sum gjeld og egenkapital 25.300.000 19.214.000 18.127.000 16.765.000 17.863.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 107.145.000 85.115.000 76.288.000 70.252.000 80.033.000
Andre inntekter 1.072.000 935.000 1.126.000 1.197.000 1.244.000
Driftsinntekter 108.216.000 86.050.000 77.413.000 71.450.000 81.277.000
Varekostnad -84.640.000 -63.622.000 -57.480.000 -51.450.000 -60.861.000
Lønninger -12.231.000 -10.608.000 -10.184.000 -10.611.000 -10.431.000
Avskrivning -1.803.000 -1.404.000 -1.266.000 -535.000 -650.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.181.000 -8.940.000 -8.002.000 -7.404.000 -7.330.000
Driftskostnader -106.855.000 -84.574.000 -76.932.000 -70.000.000 -79.272.000
Driftsresultat 1.361.000 1.476.000 481.000 1.450.000 2.004.000
Finansinntekter 3.000 5.000 20.000 15.000 14.000
Finanskostnader -304.000 -217.000 -362.000 -226.000 -232.000
Finans -301.000 -212.000 -342.000 -211.000 -218.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -600.000 0 -800.000 -800.000
Årsresultat 828.000 987.000 105.000 935.000 1.337.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 289.000 289.000 333.000 368.000 406.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.570.000 1.940.000 4.184.000 955.000 1.057.000
Sum varige driftsmidler 5.166.000 4.488.000 4.184.000 1.699.000 2.019.000
Sum finansielle anleggsmidler 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Sum anleggsmidler 5.480.000 4.802.000 4.542.000 2.092.000 2.450.000
Varebeholdning 15.047.000 10.497.000 9.885.000 8.664.000 6.175.000
Kundefordringer 551.000 654.000 1.109.000 1.319.000 3.236.000
Andre fordringer 31.000 0 3.000 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.191.000 3.260.000 2.589.000 4.690.000 6.002.000
Sum omløpsmidler 19.820.000 14.411.000 13.586.000 14.673.000 15.413.000
Sum eiendeler 25.300.000 19.213.000 18.128.000 16.765.000 17.863.000
Sum opptjent egenkapital 5.980.000 5.152.000 4.765.000 4.661.000 4.526.000
Sum egenkapital 6.105.000 5.277.000 4.890.000 4.786.000 4.651.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 899.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.183.000 4.416.000 3.922.000 3.181.000 2.511.000
Leverandørgjeld 9.299.000 5.625.000 5.544.000 4.954.000 3.428.000
Betalbar skatt 233.000 234.000 0 265.000 470.000
Skyldig offentlige avgifter 1.477.000 1.338.000 1.080.000 1.067.000 4.313.000
Utbytte -600.000 0 -800.000 -800.000
Annen kortsiktig gjeld 2.003.000 1.724.000 1.792.000 1.712.000 1.690.000
Sum kortsiktig gjeld 13.012.000 9.521.000 9.315.000 8.798.000 10.701.000
Sum gjeld og egenkapital 25.300.000 19.214.000 18.127.000 16.765.000 17.863.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.808.000 4.890.000 4.271.000 5.875.000 4.712.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.5 1.5 1.7 1.4
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.4 0.7 0.9
Soliditet 24.1 27.5 2 28.5 2
Resultatgrad 1.3 1.7 0.6 2 2.5
Rentedekningsgrad 4.5 6.8 1.3 6.4 8.6
Gjeldsgrad 3.1 2.6 2.7 2.5 2.8
Total kapitalrentabilitet 5.4 7.7 2.8 8.7 11.3
Signatur
28.01.2022
SIGNATUR HVER FOR SEG
GJERMUNDSEN EIGIL
SIGNATUR HVER FOR SEG
GJERMUNDSEN TIM GUNNAR
Prokurister
28.01.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex