Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gjerpen Grønt As
Juridisk navn:  Gjerpen Grønt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48132099
Århusvegen 261 Århusvegen 261 Fax:
3721 Skien 3721 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 988185132
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 4/13/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Skien Micro As
Utvikling:
Omsetning  
  
35.92%
Resultat  
  
174.04%
Egenkapital  
  
18.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.191.000 1.612.000 2.013.000 2.306.000 2.496.000
Resultat: 77.000 -104.000 -98.000 -434.000 148.000
Egenkapital: 380.000 320.000 402.000 341.000 775.000
Regnskap for  Gjerpen Grønt As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.191.000 1.612.000 2.013.000 2.306.000 2.496.000
Driftskostnader -2.075.000 -1.709.000 -2.102.000 -2.732.000 -2.338.000
Driftsresultat 117.000 -97.000 -89.000 -427.000 159.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -39.000 -7.000 -9.000 -7.000 -11.000
Finans -39.000 -7.000 -9.000 -7.000 -11.000
Resultat før skatt 77.000 -104.000 -98.000 -434.000 148.000
Skattekostnad -17.000 23.000 158.000 0 -21.000
Årsresultat 60.000 -81.000 61.000 -434.000 127.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 180.000 252.000 291.000 178.000 252.000
Sum omløpsmidler 1.292.000 648.000 1.271.000 759.000 1.284.000
Sum eiendeler 1.472.000 900.000 1.562.000 937.000 1.536.000
Sum opptjent egenkapital 130.000 70.000 152.000 91.000 525.000
Sum egenkapital 380.000 320.000 402.000 341.000 775.000
Sum langsiktig gjeld 596.000 0 11.000 78.000 144.000
Sum kortsiktig gjeld 496.000 579.000 1.149.000 519.000 617.000
Sum gjeld og egenkapital 1.472.000 899.000 1.562.000 938.000 1.536.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.191.000 1.612.000 2.013.000 2.306.000 2.496.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.191.000 1.612.000 2.013.000 2.306.000 2.496.000
Varekostnad -1.114.000 -860.000 -1.336.000 -1.226.000 -1.249.000
Lønninger -237.000 -272.000 -293.000 -677.000 -676.000
Avskrivning -55.000 -62.000 -68.000 -73.000 -70.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -669.000 -515.000 -405.000 -558.000 -539.000
Driftskostnader -2.075.000 -1.709.000 -2.102.000 -2.732.000 -2.338.000
Driftsresultat 117.000 -97.000 -89.000 -427.000 159.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -39.000 -7.000 -9.000 -7.000 -11.000
Finans -39.000 -7.000 -9.000 -7.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 60.000 -81.000 61.000 -434.000 127.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 164.000 181.000 158.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 3.000 53.000 111.000 178.000 252.000
Driftsløsøre 13.000 17.000 22.000 0 0
Sum varige driftsmidler 16.000 70.000 133.000 178.000 252.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 180.000 252.000 291.000 178.000 252.000
Varebeholdning 161.000 193.000 129.000 143.000 341.000
Kundefordringer 1.210.000 367.000 1.166.000 721.000 525.000
Andre fordringer 7.000 22.000 8.000 6.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank -86.000 66.000 0 0 405.000
Sum omløpsmidler 1.292.000 648.000 1.271.000 759.000 1.284.000
Sum eiendeler 1.472.000 900.000 1.562.000 937.000 1.536.000
Sum opptjent egenkapital 130.000 70.000 152.000 91.000 525.000
Sum egenkapital 380.000 320.000 402.000 341.000 775.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 596.000 0 11.000 78.000 144.000
Leverandørgjeld 297.000 560.000 1.080.000 394.000 419.000
Betalbar skatt 0 0 0 21.000
Skyldig offentlige avgifter 190.000 10.000 44.000 86.000 86.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000 9.000 24.000 38.000 91.000
Sum kortsiktig gjeld 496.000 579.000 1.149.000 519.000 617.000
Sum gjeld og egenkapital 1.472.000 899.000 1.562.000 938.000 1.536.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 796.000 69.000 122.000 240.000 667.000
Likviditetsgrad 1 2.6 1.1 1 1.5 2.1
Likviditetsgrad 2 2.3 0.8 1 1.2 1.5
Soliditet 25.8 35.6 25.7 36.4 50.5
Resultatgrad 5.3 -4.4 -18.5 6.4
Rentedekningsgrad 3.0 -13.9 -9.9 14.5
Gjeldsgrad 2.9 1.8 2.9 1.8 1
Total kapitalrentabilitet 7.9 -10.8 -5.7 -45.5 10.4
Signatur
09.12.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex