Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gjerstad Og Vegårshei Bygdesørvis Sa
Juridisk navn:  Gjerstad Og Vegårshei Bygdesørvis Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37158263
Ytre Haugen 22 Ytre Haugen 22 Fax:
4993 Sundebru 4993 Sundebru
Fylke: Kommune:
Agder Gjerstad
Org.nr: 986932577
Aksjekapital: 45 NOK
Etableringsdato: 4/27/2004
Foretakstype: SA
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.45%
Resultat  
  
237.5%
Egenkapital  
  
36.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2018 2017 2016
Omsetning: 1.290.000 1.544.000 1.716.000 1.379.000
Resultat: 11.000 -8.000 1.716.000 -48.000
Egenkapital: 109.000 80.000 95.000 87.000
Regnskap for  Gjerstad Og Vegårshei Bygdesørvis Sa
Resultat 2020 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.290.000 1.544.000 1.716.000 1.379.000
Driftskostnader -1.279.000 -1.552.000 0 -1.426.000
Driftsresultat 12.000 -8.000 1.716.000 -47.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 -1.000
Finans -1.000 0 0 -1.000
Resultat før skatt 11.000 -8.000 1.716.000 -48.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 11.000 -8.000 1.716.000 -48.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 152.000 157.000 398.000 216.000
Sum eiendeler 152.000 157.000 398.000 216.000
Sum opptjent egenkapital 35.000 0 36.000
Sum egenkapital 109.000 80.000 95.000 87.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 43.000 76.000 304.000 128.000
Sum gjeld og egenkapital 152.000 156.000 399.000 215.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.290.000 1.542.000 1.716.000 1.379.000
Andre inntekter 1.000 0 0
Driftsinntekter 1.290.000 1.544.000 1.716.000 1.379.000
Varekostnad -1.271.000 -1.539.000 0 -1.368.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -13.000 0 -58.000
Driftskostnader -1.279.000 -1.552.000 0 -1.426.000
Driftsresultat 12.000 -8.000 1.716.000 -47.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 -1.000
Finans -1.000 0 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 11.000 -8.000 1.716.000 -48.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 152.000 157.000 398.000 201.000
Andre fordringer 0 0 15.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0
Sum omløpsmidler 152.000 157.000 398.000 216.000
Sum eiendeler 152.000 157.000 398.000 216.000
Sum opptjent egenkapital 35.000 0 36.000
Sum egenkapital 109.000 80.000 95.000 87.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt -39.000 0 -97.000 35.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 91.000 0 394.000 84.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -9.000 0 7.000 9.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 76.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 43.000 76.000 304.000 128.000
Sum gjeld og egenkapital 152.000 156.000 399.000 215.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 109.000 81.000 94.000 88.000
Likviditetsgrad 1 3.5 2.1 1.3 1.7
Likviditetsgrad 2 3.5 2.1 1.3 1.7
Soliditet 71.7 51.3 23.8 40.5
Resultatgrad 0.9 -0.5 1 -3.4
Rentedekningsgrad 12.0
Gjeldsgrad 0.4 1 3.2 1.5
Total kapitalrentabilitet 7.9 -5.1 430.1 -21.9
Signatur
05.06.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
05.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex