Gjert Arnold Karlsen As
Juridisk navn:  Gjert Arnold Karlsen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skåregata 205 Skåregata 205 Fax:
5525 Haugesund 5525 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 919978899
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/15/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Amanda Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.91%
Resultat  
  
14.52%
Egenkapital  
  
34.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 259.000 308.000 296.000 241.000 22.000
Resultat: 71.000 62.000 96.000 78.000 1.000
Egenkapital: 161.000 120.000 132.000 87.000 27.000
Regnskap for  Gjert Arnold Karlsen As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 259.000 308.000 296.000 241.000 22.000
Driftskostnader -188.000 -245.000 -200.000 -163.000 -21.000
Driftsresultat 71.000 62.000 96.000 78.000 1.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 71.000 62.000 96.000 78.000 1.000
Skattekostnad -16.000 -14.000 -21.000 -17.000 1.000
Årsresultat 56.000 48.000 75.000 60.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 123.000 134.000 146.000 157.000 169.000
Sum omløpsmidler 79.000 81.000 74.000 37.000 14.000
Sum eiendeler 202.000 215.000 220.000 194.000 183.000
Sum opptjent egenkapital 151.000 96.000 107.000 63.000 2.000
Sum egenkapital 161.000 120.000 132.000 87.000 27.000
Sum langsiktig gjeld 15.000 14.000 32.000 101.000 154.000
Sum kortsiktig gjeld 26.000 80.000 55.000 6.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 202.000 214.000 218.000 194.000 182.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 259.000 308.000 259.000 198.000 17.000
Andre inntekter 38.000 43.000 5.000
Driftsinntekter 259.000 308.000 296.000 241.000 22.000
Varekostnad -37.000 -108.000 -57.000 -28.000 -4.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -1.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -140.000 -126.000 -132.000 -124.000 -16.000
Driftskostnader -188.000 -245.000 -200.000 -163.000 -21.000
Driftsresultat 71.000 62.000 96.000 78.000 1.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -60.000 -30.000 0 0
Årsresultat 56.000 48.000 75.000 60.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 1.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 123.000 134.000 146.000 157.000 168.000
Sum varige driftsmidler 123.000 134.000 146.000 157.000 168.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 123.000 134.000 146.000 157.000 169.000
Varebeholdning 13.000 10.000 37.000 20.000 0
Kundefordringer 1.000 1.000 0 0 0
Andre fordringer 2.000 2.000 2.000 2.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 64.000 68.000 35.000 15.000 14.000
Sum omløpsmidler 79.000 81.000 74.000 37.000 14.000
Sum eiendeler 202.000 215.000 220.000 194.000 183.000
Sum opptjent egenkapital 151.000 96.000 107.000 63.000 2.000
Sum egenkapital 161.000 120.000 132.000 87.000 27.000
Sum avsetninger til forpliktelser 15.000 14.000 13.000 11.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 15.000 14.000 32.000 101.000 154.000
Leverandørgjeld 3.000 5.000 0 0 0
Betalbar skatt 15.000 12.000 19.000 6.000 0
Skyldig offentlige avgifter 6.000 2.000 6.000 0 0
Utbytte -60.000 -30.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 0 1.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 26.000 80.000 55.000 6.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 202.000 214.000 218.000 194.000 182.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 53.000 1.000 19.000 31.000 12.000
Likviditetsgrad 1 3.0 1.0 1.3 6.2 7
Likviditetsgrad 2 2.5 0.9 0.7 2.8 7
Soliditet 79.7 56.1 60.3 44.8 14.8
Resultatgrad 27.4 20.1 32.4 32.4 4.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.8 0.7 1.2 5.8
Total kapitalrentabilitet 35.1 29.0 43.8 40.2 0.5
Signatur
29.11.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.11.2017
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex