Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gjertrud Sætres Bo Ans
Juridisk navn:  Gjertrud Sætres Bo Ans
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62450723
c/o Johan Sætre Gamlevegen 3 c/o Johan Sætre Gamlevegen 3 Fax:
2420 Trysil 2420 Trysil
Fylke: Kommune:
Innlandet Trysil
Org.nr: 971214856
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 12/31/1935
Foretakstype: ANS
Revisor: Fram Revisjon As
Regnskapsfører: Regnebua AS
Utvikling:
Omsetning  
  
25.81%
Resultat  
  
-31.08%
Egenkapital  
  
1.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 156.000 124.000 119.000 69.000 71.000
Resultat: 51.000 74.000 104.000 34.000 63.000
Egenkapital: 3.449.000 3.383.000 3.303.000 3.187.000 3.151.000
Regnskap for  Gjertrud Sætres Bo Ans
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 156.000 124.000 119.000 69.000 71.000
Driftskostnader -9.000 -59.000 -37.000 -61.000 -44.000
Driftsresultat 48.000 65.000 82.000 7.000 27.000
Finansinntekter 2.000 9.000 22.000 27.000 36.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 2.000 9.000 22.000 27.000 36.000
Resultat før skatt 51.000 74.000 104.000 34.000 63.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 51.000 74.000 104.000 34.000 63.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 203.000 197.000 197.000 191.000 191.000
Sum omløpsmidler 3.250.000 3.189.000 3.106.000 2.992.000 2.960.000
Sum eiendeler 3.453.000 3.386.000 3.303.000 3.183.000 3.151.000
Sum opptjent egenkapital 788.000 3.303.000 3.187.000 3.151.000
Sum egenkapital 3.449.000 3.383.000 3.303.000 3.187.000 3.151.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.000 3.000 0 -4.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 3.454.000 3.386.000 3.303.000 3.183.000 3.152.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 156.000 124.000 119.000 69.000 71.000
Driftsinntekter 156.000 124.000 119.000 69.000 71.000
Varekostnad -1.000 -1.000 -16.000 -3.000
Lønninger -9.000 -9.000 -8.000 -8.000 -7.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -49.000 -28.000 -37.000 -34.000
Driftskostnader -9.000 -59.000 -37.000 -61.000 -44.000
Driftsresultat 48.000 65.000 82.000 7.000 27.000
Finansinntekter 2.000 9.000 22.000 27.000 36.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 2.000 9.000 22.000 27.000 36.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 51.000 74.000 104.000 34.000 63.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Sum finansielle anleggsmidler 166.000 77.000 77.000 71.000 71.000
Sum anleggsmidler 203.000 197.000 197.000 191.000 191.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 6.000 6.000 6.000 6.000 9.000
Andre fordringer 8.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.237.000 3.183.000 3.100.000 2.986.000 2.951.000
Sum omløpsmidler 3.250.000 3.189.000 3.106.000 2.992.000 2.960.000
Sum eiendeler 3.453.000 3.386.000 3.303.000 3.183.000 3.151.000
Sum opptjent egenkapital 788.000 3.303.000 3.187.000 3.151.000
Sum egenkapital 3.449.000 3.383.000 3.303.000 3.187.000 3.151.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 3.000 1.000 2.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -2.000 -3.000 -6.000 -3.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 2.000 2.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.000 3.000 0 -4.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 3.454.000 3.386.000 3.303.000 3.183.000 3.152.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.245.000 3.186.000 3.106.000 2.996.000 2.959.000
Likviditetsgrad 1 650.0 1.063.0 - 2
Likviditetsgrad 2 650.0 1.063.0 0 - 2
Soliditet 99.9 99.9 1 100.1 1
Resultatgrad 30.8 52.4 68.9 10.1 3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 - 0
Total kapitalrentabilitet 1.4 2.2 3.1 1.1 2
Signatur
21.12.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex