Gjesdalbakken 9 As
Juridisk navn:  Gjesdalbakken 9 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55527070
Postboks 7301 Kokstadflaten 30 Fax:
5020 Bergen 5257 Kokstad
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 912188094
Aksjekapital: 492.000 NOK
Etableringsdato: 12/9/1969
Foretakstype: AS
Revisor: Collegium Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.28%
Resultat  
  
46.49%
Egenkapital  
  
-1.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 5.233.000 5.018.000 4.785.000 5.617.000 5.899.000
Resultat: 4.827.000 3.295.000 2.574.000 3.084.000 3.445.000
Egenkapital: 40.701.000 41.222.000 38.652.000 39.100.000 39.508.000
Regnskap for  Gjesdalbakken 9 As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 5.233.000 5.018.000 4.785.000 5.617.000 5.899.000
Driftskostnader -2.505.000 -1.707.000 -1.709.000 -1.977.000 -2.105.000
Driftsresultat 2.729.000 3.311.000 3.077.000 3.641.000 3.794.000
Finansinntekter 2.100.000 569.000 1.000 0 0
Finanskostnader -2.000 -585.000 -505.000 -557.000 -349.000
Finans 2.098.000 -16.000 -504.000 -557.000 -349.000
Resultat før skatt 4.827.000 3.295.000 2.574.000 3.084.000 3.445.000
Skattekostnad -1.062.000 -725.000 -566.000 -678.000 -649.000
Årsresultat 3.764.000 2.570.000 2.007.000 2.405.000 2.795.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 38.562.000 39.971.000 41.379.000 42.788.000 44.196.000
Sum omløpsmidler 72.594.000 70.322.000 23.978.000 19.873.000 14.712.000
Sum eiendeler 111.156.000 110.293.000 65.357.000 62.661.000 58.908.000
Sum opptjent egenkapital 4.858.000 5.379.000 2.809.000 3.257.000 3.665.000
Sum egenkapital 40.701.000 41.222.000 38.652.000 39.100.000 39.508.000
Sum langsiktig gjeld 2.617.000 2.763.000 2.900.000 3.026.000 3.141.000
Sum kortsiktig gjeld 67.839.000 66.307.000 23.806.000 20.535.000 16.260.000
Sum gjeld og egenkapital 111.157.000 110.292.000 65.358.000 62.661.000 58.909.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 5.233.000 5.018.000 4.785.000 5.617.000 5.899.000
Driftsinntekter 5.233.000 5.018.000 4.785.000 5.617.000 5.899.000
Varekostnad -648.000 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -1.409.000 -1.409.000 -1.409.000 -1.409.000 -1.409.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.096.000 -298.000 -300.000 80.000 -696.000
Driftskostnader -2.505.000 -1.707.000 -1.709.000 -1.977.000 -2.105.000
Driftsresultat 2.729.000 3.311.000 3.077.000 3.641.000 3.794.000
Finansinntekter 2.100.000 569.000 1.000 0 0
Finanskostnader -2.000 -585.000 -505.000 -557.000 -349.000
Finans 2.098.000 -16.000 -504.000 -557.000 -349.000
Konsernbidrag -4.285.000 -2.455.000 -2.813.000 -3.012.000
Utbytte 0 0
Årsresultat 3.764.000 2.570.000 2.007.000 2.405.000 2.795.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 38.562.000 39.971.000 41.379.000 42.788.000 44.196.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 38.562.000 39.971.000 41.379.000 42.788.000 44.196.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 38.562.000 39.971.000 41.379.000 42.788.000 44.196.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 494.000 322.000 20.000 26.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 978.000 1.853.000 4.664.000
Sum omløpsmidler 72.594.000 70.322.000 23.978.000 19.873.000 14.712.000
Sum eiendeler 111.156.000 110.293.000 65.357.000 62.661.000 58.908.000
Sum opptjent egenkapital 4.858.000 5.379.000 2.809.000 3.257.000 3.665.000
Sum egenkapital 40.701.000 41.222.000 38.652.000 39.100.000 39.508.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.617.000 2.763.000 2.900.000 3.026.000 3.141.000
Gjeld til kredittinstitutt 67.417.000 65.160.000 23.725.000 20.075.000 15.912.000
Sum langsiktig gjeld 2.617.000 2.763.000 2.900.000 3.026.000 3.141.000
Leverandørgjeld 144.000 92.000 75.000 94.000
Betalbar skatt 862.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 109.000 96.000 36.000 108.000 211.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 169.000 98.000 44.000 277.000 43.000
Sum kortsiktig gjeld 67.839.000 66.307.000 23.806.000 20.535.000 16.260.000
Sum gjeld og egenkapital 111.157.000 110.292.000 65.358.000 62.661.000 58.909.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.755.000 4.015.000 172.000 -662.000 -1.548.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.0 1 0.9
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.0 1 0.9
Soliditet 36.6 37.4 59.1 62.4 67.1
Resultatgrad 52.1 66.0 64.3 64.8 64.3
Rentedekningsgrad 1.364.5 5.7 6.1 6.5 10.9
Gjeldsgrad 1.7 1.7 0.7 0.6 0.5
Total kapitalrentabilitet 4.3 3.5 4.7 5.8 6.4
Signatur
16.11.2023
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex