Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gjestang Brede
Juridisk navn:  Gjestang Brede
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64925919
Småttaveien 21 Småttaveien 21 Fax:
1911 Flateby 1911 Flateby
Fylke: Kommune:
Viken Enebakk
Org.nr: 969926660
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
-40.62%
Resultat  
  
-54.05%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 57.000 96.000 138.000 58.000
Resultat: 34.000 74.000 112.000 35.000
Egenkapital: 0 0 0 0
Regnskap for  Gjestang Brede
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 57.000 96.000 138.000 58.000
Driftskostnader -22.000 -23.000 -26.000 -23.000
Driftsresultat 34.000 74.000 112.000 35.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 34.000 74.000 112.000 35.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 34.000 74.000 112.000 35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 57.000 96.000 138.000 58.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 57.000 96.000 138.000 58.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -22.000 -23.000 -26.000 -23.000
Driftskostnader -22.000 -23.000 -26.000 -23.000
Driftsresultat 34.000 74.000 112.000 35.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 34.000 74.000 112.000 35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0 0 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0
Soliditet
Resultatgrad 59.6 77.1 81.2 60.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex