Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gjettum Bygg As
Juridisk navn:  Gjettum Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gjettumveien 56 Gjettumveien 56 Fax:
1346 Gjettum 1346 Gjettum
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 923040951
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/18/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Valid Regnskap Liv Valentinsen
Utvikling:
Omsetning  
  
40.81%
Resultat  
  
325.19%
Egenkapital  
  
276.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 5.545.000 3.938.000 1.288.000
Resultat: 574.000 135.000 -55.000
Egenkapital: 610.000 162.000 45.000
Regnskap for  Gjettum Bygg As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 5.545.000 3.938.000 1.288.000
Driftskostnader -4.973.000 -3.780.000 -1.342.000
Driftsresultat 572.000 159.000 -54.000
Finansinntekter 2.000 2.000 0
Finanskostnader -1.000 -26.000 -1.000
Finans 1.000 -24.000 -1.000
Resultat før skatt 574.000 135.000 -55.000
Skattekostnad -126.000 -18.000 0
Årsresultat 448.000 117.000 -55.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 70.000 98.000 126.000
Sum omløpsmidler 1.326.000 497.000 166.000
Sum eiendeler 1.396.000 595.000 292.000
Sum opptjent egenkapital 510.000 62.000 -55.000
Sum egenkapital 610.000 162.000 45.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 4.000 0
Sum kortsiktig gjeld 785.000 429.000 247.000
Sum gjeld og egenkapital 1.397.000 595.000 292.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.545.000 3.938.000 1.288.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 5.545.000 3.938.000 1.288.000
Varekostnad -2.740.000 -2.450.000 -1.099.000
Lønninger -1.458.000 -774.000 -44.000
Avskrivning -28.000 -28.000 -14.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -747.000 -528.000 -185.000
Driftskostnader -4.973.000 -3.780.000 -1.342.000
Driftsresultat 572.000 159.000 -54.000
Finansinntekter 2.000 2.000 0
Finanskostnader -1.000 -26.000 -1.000
Finans 1.000 -24.000 -1.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 448.000 117.000 -55.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 70.000 98.000 126.000
Sum varige driftsmidler 70.000 98.000 126.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 70.000 98.000 126.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 44.000 51.000
Andre fordringer 34.000 8.000 55.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 1.249.000 489.000 60.000
Sum omløpsmidler 1.326.000 497.000 166.000
Sum eiendeler 1.396.000 595.000 292.000
Sum opptjent egenkapital 510.000 62.000 -55.000
Sum egenkapital 610.000 162.000 45.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 4.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 4.000 0
Leverandørgjeld 161.000 191.000 223.000
Betalbar skatt 128.000 14.000 0
Skyldig offentlige avgifter 201.000 128.000 5.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 294.000 96.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 785.000 429.000 247.000
Sum gjeld og egenkapital 1.397.000 595.000 292.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 541.000 68.000 -81.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.2 0.7
Likviditetsgrad 2 1.7 1.2 0.7
Soliditet 43.7 27.2 15.4
Resultatgrad 10.3 4.0 -4.2
Rentedekningsgrad 572.0 6.1
Gjeldsgrad 1.3 2.7 5.5
Total kapitalrentabilitet 41.1 27.1 -18.5
Signatur
09.07.2019
SIGNATUR
SOBHIEH HAITHAM NAZIM MOHAMM
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex