Glømmi Sport As
Juridisk navn:  Glømmi Sport As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67073550
Rotneshjørnet Gamleveien 2 Rotneshjørnet Gamleveien 2 Fax: 67073551
1482 Nittedal 1482 Nittedal
Fylke: Kommune:
Viken Nittedal
Org.nr: 838488722
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 5/28/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Stadion Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.15%
Resultat  
  
277.64%
Egenkapital  
  
65.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 16.914.000 14.948.000 17.519.000 18.063.000 19.294.000
Resultat: 2.240.000 -1.261.000 -153.000 -267.000 -208.000
Egenkapital: 4.545.000 2.749.000 3.727.000 3.861.000 4.074.000
Regnskap for  Glømmi Sport As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 16.914.000 14.948.000 17.519.000 18.063.000 19.294.000
Driftskostnader -14.704.000 -15.976.000 -17.457.000 -18.116.000 -19.290.000
Driftsresultat 2.211.000 -1.028.000 62.000 -53.000 3.000
Finansinntekter 224.000 29.000 23.000 45.000 59.000
Finanskostnader -195.000 -263.000 -239.000 -258.000 -271.000
Finans 29.000 -234.000 -216.000 -213.000 -212.000
Resultat før skatt 2.240.000 -1.261.000 -153.000 -267.000 -208.000
Skattekostnad -444.000 284.000 19.000 53.000 52.000
Årsresultat 1.796.000 -977.000 -134.000 -213.000 -156.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.618.000 2.466.000 2.197.000 2.207.000 2.181.000
Sum omløpsmidler 8.275.000 7.409.000 8.492.000 8.431.000 9.662.000
Sum eiendeler 10.893.000 9.875.000 10.689.000 10.638.000 11.843.000
Sum opptjent egenkapital 4.445.000 2.649.000 3.627.000 3.761.000 3.974.000
Sum egenkapital 4.545.000 2.749.000 3.727.000 3.861.000 4.074.000
Sum langsiktig gjeld 3.362.000 3.607.000 3.433.000 3.329.000 3.307.000
Sum kortsiktig gjeld 2.986.000 3.519.000 3.529.000 3.449.000 4.462.000
Sum gjeld og egenkapital 10.893.000 9.875.000 10.689.000 10.639.000 11.843.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.741.000 14.776.000 17.311.000 17.921.000 19.198.000
Andre inntekter 173.000 172.000 208.000 142.000 96.000
Driftsinntekter 16.914.000 14.948.000 17.519.000 18.063.000 19.294.000
Varekostnad -9.511.000 -10.307.000 -12.002.000 -12.316.000 -12.546.000
Lønninger -3.605.000 -3.976.000 -3.685.000 -4.101.000 -4.859.000
Avskrivning -33.000 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.555.000 -1.664.000 -1.741.000 -1.670.000 -1.856.000
Driftskostnader -14.704.000 -15.976.000 -17.457.000 -18.116.000 -19.290.000
Driftsresultat 2.211.000 -1.028.000 62.000 -53.000 3.000
Finansinntekter 224.000 29.000 23.000 45.000 59.000
Finanskostnader -195.000 -263.000 -239.000 -258.000 -271.000
Finans 29.000 -234.000 -216.000 -213.000 -212.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.796.000 -977.000 -134.000 -213.000 -156.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 189.000 632.000 349.000 330.000 276.000
Fast eiendom 1.461.000 1.461.000 1.461.000 1.461.000 1.461.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 469.000 96.000 125.000 154.000 183.000
Sum varige driftsmidler 1.930.000 1.557.000 1.586.000 1.615.000 1.644.000
Sum finansielle anleggsmidler 499.000 276.000 262.000 262.000 260.000
Sum anleggsmidler 2.618.000 2.466.000 2.197.000 2.207.000 2.181.000
Varebeholdning 6.596.000 6.924.000 7.746.000 7.839.000 8.833.000
Kundefordringer 69.000 123.000 306.000 206.000 461.000
Andre fordringer 66.000 13.000 5.000 3.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.544.000 348.000 435.000 383.000 347.000
Sum omløpsmidler 8.275.000 7.409.000 8.492.000 8.431.000 9.662.000
Sum eiendeler 10.893.000 9.875.000 10.689.000 10.638.000 11.843.000
Sum opptjent egenkapital 4.445.000 2.649.000 3.627.000 3.761.000 3.974.000
Sum egenkapital 4.545.000 2.749.000 3.727.000 3.861.000 4.074.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.790.000 1.323.000 1.069.000 1.299.000
Sum langsiktig gjeld 3.362.000 3.607.000 3.433.000 3.329.000 3.307.000
Leverandørgjeld 1.845.000 819.000 1.192.000 1.483.000 1.677.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 566.000 555.000 701.000 579.000 891.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 575.000 355.000 314.000 318.000 595.000
Sum kortsiktig gjeld 2.986.000 3.519.000 3.529.000 3.449.000 4.462.000
Sum gjeld og egenkapital 10.893.000 9.875.000 10.689.000 10.639.000 11.843.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.289.000 3.890.000 4.963.000 4.982.000 5.200.000
Likviditetsgrad 1 2.8 2.1 2.4 2.4 2.2
Likviditetsgrad 2 0.6 0.1 0.2 0.2 0.2
Soliditet 41.7 27.8 34.9 36.3 34.4
Resultatgrad 13.1 -6.9 0.4 -0.3 0
Rentedekningsgrad 11.3 -3.9 0.3 -0.2 0
Gjeldsgrad 1.4 2.6 1.9 1.8 1.9
Total kapitalrentabilitet 22.4 -10.1 0.8 -0.1 0.5
Signatur
29.01.2021
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG, ELLER STYRETS MEDLEMMER
HVER FOR SEG.
Prokurister
29.01.2021
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex