Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Global Blue Norge AS
Juridisk navn:  Global Blue Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67156010
Postboks 522 Fornebuveien 46 Fax: 67156029
1327 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 845731322
Aksjekapital: 114.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 9/14/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Econpartner AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-94.52%
Resultat  
  
-178.55%
Egenkapital  
  
-20.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.274.000 59.783.000 54.376.000 54.935.000 46.380.000
Resultat: -4.486.000 5.711.000 7.725.000 12.018.000 8.774.000
Egenkapital: 13.236.000 16.660.000 12.227.000 31.394.000 21.214.000
Regnskap for  Global Blue Norge AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.274.000 59.783.000 54.376.000 54.935.000 46.380.000
Driftskostnader -10.487.000 -55.512.000 -47.902.000 -43.431.000 -37.301.000
Driftsresultat -7.214.000 4.271.000 6.474.000 11.504.000 9.079.000
Finansinntekter 3.515.000 2.535.000 1.948.000 1.246.000 224.000
Finanskostnader -788.000 -1.095.000 -697.000 -733.000 -530.000
Finans 2.727.000 1.440.000 1.251.000 513.000 -306.000
Resultat før skatt -4.486.000 5.711.000 7.725.000 12.018.000 8.774.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -4.486.000 5.711.000 7.725.000 12.018.000 8.774.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.385.000 3.422.000 4.522.000 270.000 295.000
Sum omløpsmidler 60.640.000 77.950.000 62.721.000 52.197.000 34.879.000
Sum eiendeler 65.025.000 81.372.000 67.243.000 52.467.000 35.174.000
Sum opptjent egenkapital 5.595.000 9.019.000 4.586.000 23.753.000 13.573.000
Sum egenkapital 13.236.000 16.660.000 12.227.000 31.394.000 21.214.000
Sum langsiktig gjeld 0 4.228.000 2.498.000
Sum kortsiktig gjeld 51.789.000 64.712.000 55.016.000 16.845.000 11.461.000
Sum gjeld og egenkapital 65.025.000 81.372.000 67.243.000 52.467.000 35.173.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.568.000 52.630.000 48.289.000 48.882.000 41.206.000
Andre inntekter 705.000 7.154.000 6.087.000 6.053.000 5.174.000
Driftsinntekter 3.274.000 59.783.000 54.376.000 54.935.000 46.380.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -3.497.000 -11.194.000 -10.037.000 -9.956.000 -10.832.000
Avskrivning -198.000 -142.000 -144.000 -134.000 -178.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -6.792.000 -44.176.000 -37.721.000 -33.341.000 -26.291.000
Driftskostnader -10.487.000 -55.512.000 -47.902.000 -43.431.000 -37.301.000
Driftsresultat -7.214.000 4.271.000 6.474.000 11.504.000 9.079.000
Finansinntekter 3.515.000 2.535.000 1.948.000 1.246.000 224.000
Finanskostnader -788.000 -1.095.000 -697.000 -733.000 -530.000
Finans 2.727.000 1.440.000 1.251.000 513.000 -306.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -4.486.000 5.711.000 7.725.000 12.018.000 8.774.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.100.000 3.105.000 4.163.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 251.000 283.000 325.000 236.000 260.000
Sum varige driftsmidler 251.000 283.000 325.000 236.000 260.000
Sum finansielle anleggsmidler 34.000 34.000 34.000 34.000 35.000
Sum anleggsmidler 4.385.000 3.422.000 4.522.000 270.000 295.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 220.000 2.486.000 4.302.000 5.033.000 3.085.000
Andre fordringer 59.502.000 74.597.000 57.382.000 45.891.000 30.688.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 918.000 868.000 1.037.000 1.273.000 1.106.000
Sum omløpsmidler 60.640.000 77.950.000 62.721.000 52.197.000 34.879.000
Sum eiendeler 65.025.000 81.372.000 67.243.000 52.467.000 35.174.000
Sum opptjent egenkapital 5.595.000 9.019.000 4.586.000 23.753.000 13.573.000
Sum egenkapital 13.236.000 16.660.000 12.227.000 31.394.000 21.214.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 4.228.000 2.498.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 4.228.000 2.498.000
Leverandørgjeld 42.220.000 26.173.000 11.304.000 6.930.000 3.039.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 113.000 455.000 816.000 741.000 537.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.456.000 38.085.000 42.896.000 9.175.000 7.885.000
Sum kortsiktig gjeld 51.789.000 64.712.000 55.016.000 16.845.000 11.461.000
Sum gjeld og egenkapital 65.025.000 81.372.000 67.243.000 52.467.000 35.173.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.851.000 13.238.000 7.705.000 35.352.000 23.418.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.1 3.1 3
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.1 3.1 3
Soliditet 20.4 20.5 18.2 59.8 60.3
Resultatgrad -220.3 7.1 11.9 20.9 19.6
Rentedekningsgrad -9.2 3.9 9.3 15.7 17.1
Gjeldsgrad 3.9 3.9 4.5 0.7 0.7
Total kapitalrentabilitet -5.7 8.4 12.5 24.3 26.4
Signatur
03.05.2022
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
03.05.2022
Prokura i fellesskap
Koski Imre Jouko Joonas
Prokura i fellesskap
Manninen Ilona Katri Aulikki
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex