Gn Hearing Norway As
Juridisk navn:  Gn Hearing Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22477530
Postboks 132 Sentrum Brynsveien 13 Fax: 22477550
0102 Oslo 667 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 912920437
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 1/1/1967 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Amesto Accounthouse As
Utvikling:
Omsetning  
  
-33.49%
Resultat  
  
-45.22%
Egenkapital  
  
42.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 94.208.000 141.647.000 119.177.000 127.964.000 117.100.000
Resultat: 2.273.000 4.149.000 4.077.000 2.383.000 4.402.000
Egenkapital: 6.825.000 4.797.000 10.125.000 7.056.000 4.858.000
Regnskap for  Gn Hearing Norway As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 94.208.000 141.647.000 119.177.000 127.964.000 117.100.000
Driftskostnader -91.151.000 -136.546.000 -115.005.000 -125.242.000 -112.416.000
Driftsresultat 3.057.000 5.101.000 4.171.000 2.722.000 4.684.000
Finansinntekter 136.000 7.000 254.000 87.000 46.000
Finanskostnader -919.000 -958.000 -349.000 -426.000 -328.000
Finans -783.000 -951.000 -95.000 -339.000 -282.000
Resultat før skatt 2.273.000 4.149.000 4.077.000 2.383.000 4.402.000
Skattekostnad -523.000 -950.000 -1.109.000 -818.000 -1.330.000
Årsresultat 1.750.000 3.199.000 2.968.000 1.565.000 3.072.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.856.000 1.827.000 2.529.000 2.976.000 4.016.000
Sum omløpsmidler 37.000.000 51.363.000 65.864.000 66.597.000 49.236.000
Sum eiendeler 38.856.000 53.190.000 68.393.000 69.573.000 53.252.000
Sum opptjent egenkapital 0 8.125.000 5.056.000 2.858.000
Sum egenkapital 6.825.000 4.797.000 10.125.000 7.056.000 4.858.000
Sum langsiktig gjeld 1.410.000 2.028.000 1.112.000 1.196.000 1.533.000
Sum kortsiktig gjeld 30.621.000 46.366.000 57.156.000 61.321.000 46.861.000
Sum gjeld og egenkapital 38.856.000 53.191.000 68.393.000 69.573.000 53.252.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 94.208.000 141.647.000 119.177.000 127.583.000 117.100.000
Andre inntekter 0 0 382.000 0
Driftsinntekter 94.208.000 141.647.000 119.177.000 127.964.000 117.100.000
Varekostnad -68.665.000 -112.954.000 -90.211.000 -99.796.000 -88.840.000
Lønninger -15.035.000 -16.517.000 -14.947.000 -16.828.000 -16.912.000
Avskrivning -41.000 -41.000 -45.000 -22.000 -22.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.410.000 -7.034.000 -9.802.000 -8.596.000 -6.642.000
Driftskostnader -91.151.000 -136.546.000 -115.005.000 -125.242.000 -112.416.000
Driftsresultat 3.057.000 5.101.000 4.171.000 2.722.000 4.684.000
Finansinntekter 136.000 7.000 254.000 87.000 46.000
Finanskostnader -919.000 -958.000 -349.000 -426.000 -328.000
Finans -783.000 -951.000 -95.000 -339.000 -282.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.750.000 3.199.000 2.968.000 1.565.000 3.072.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.856.000 1.781.000 2.446.000 2.969.000 3.987.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 46.000 83.000 7.000 29.000
Sum varige driftsmidler 46.000 83.000 7.000 29.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.856.000 1.827.000 2.529.000 2.976.000 4.016.000
Varebeholdning 17.919.000 25.172.000 47.684.000 30.384.000 30.388.000
Kundefordringer 10.506.000 19.392.000 11.873.000 11.820.000 14.485.000
Andre fordringer 1.004.000 841.000 482.000 626.000 971.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 7.571.000 5.339.000 5.825.000 971.000 3.142.000
Sum omløpsmidler 37.000.000 51.363.000 65.864.000 66.597.000 49.236.000
Sum eiendeler 38.856.000 53.190.000 68.393.000 69.573.000 53.252.000
Sum opptjent egenkapital 0 8.125.000 5.056.000 2.858.000
Sum egenkapital 6.825.000 4.797.000 10.125.000 7.056.000 4.858.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.410.000 2.028.000 1.112.000 1.196.000 1.533.000
Gjeld til kredittinstitutt 17.367.000 35.603.000 47.516.000 0 40.583.000
Sum langsiktig gjeld 1.410.000 2.028.000 1.112.000 1.196.000 1.533.000
Leverandørgjeld 606.000 1.268.000 989.000 51.679.000 -127.000
Betalbar skatt 695.000 181.000 616.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.110.000 6.556.000 5.615.000 6.439.000 706.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.843.000 2.758.000 2.421.000 3.203.000 5.699.000
Sum kortsiktig gjeld 30.621.000 46.366.000 57.156.000 61.321.000 46.861.000
Sum gjeld og egenkapital 38.856.000 53.191.000 68.393.000 69.573.000 53.252.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.379.000 4.997.000 8.708.000 5.276.000 2.375.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1.2 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6 0.3 0.6 0.4
Soliditet 17.6 9 14.8 10.1 9.1
Resultatgrad 3.2 3.6 3.5 2.1 4
Rentedekningsgrad 3.3 5.3 1 6.4 14.3
Gjeldsgrad 4.7 10.1 5.8 8.9 1
Total kapitalrentabilitet 8.2 9.6 6.5 4 8.9
Signatur
09.02.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.02.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex