Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gn Hearing Norway As
Juridisk navn:  Gn Hearing Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22477530
Postboks 132 Sentrum Brynsveien 13 Fax: 22477550
0102 Oslo 667 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 912920437
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 1/1/1967 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Amesto Accounthouse As
Utvikling:
Omsetning  
  
18.85%
Resultat  
  
1.77%
Egenkapital  
  
-52.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 141.647.000 119.177.000 127.964.000 117.100.000 101.631.000
Resultat: 4.149.000 4.077.000 2.383.000 4.402.000 3.885.000
Egenkapital: 4.797.000 10.125.000 7.056.000 4.858.000 2.000.000
Regnskap for  Gn Hearing Norway As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 141.647.000 119.177.000 127.964.000 117.100.000 101.631.000
Driftskostnader -136.546.000 -115.005.000 -125.242.000 -112.416.000 -97.565.000
Driftsresultat 5.101.000 4.171.000 2.722.000 4.684.000 4.065.000
Finansinntekter 7.000 254.000 87.000 46.000 236.000
Finanskostnader -958.000 -349.000 -426.000 -328.000 -417.000
Finans -951.000 -95.000 -339.000 -282.000 -181.000
Resultat før skatt 4.149.000 4.077.000 2.383.000 4.402.000 3.885.000
Skattekostnad -950.000 -1.109.000 -818.000 -1.330.000 -1.582.000
Årsresultat 3.199.000 2.968.000 1.565.000 3.072.000 2.303.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.827.000 2.529.000 2.976.000 4.016.000 5.282.000
Sum omløpsmidler 51.363.000 65.864.000 66.597.000 49.236.000 35.478.000
Sum eiendeler 53.190.000 68.393.000 69.573.000 53.252.000 40.760.000
Sum opptjent egenkapital 0 8.125.000 5.056.000 2.858.000 0
Sum egenkapital 4.797.000 10.125.000 7.056.000 4.858.000 2.000.000
Sum langsiktig gjeld 2.028.000 1.112.000 1.196.000 1.533.000 1.027.000
Sum kortsiktig gjeld 46.366.000 57.156.000 61.321.000 46.861.000 37.734.000
Sum gjeld og egenkapital 53.191.000 68.393.000 69.573.000 53.252.000 40.761.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 141.647.000 119.177.000 127.583.000 117.100.000 101.631.000
Andre inntekter 0 0 382.000 0 0
Driftsinntekter 141.647.000 119.177.000 127.964.000 117.100.000 101.631.000
Varekostnad -112.954.000 -90.211.000 -99.796.000 -88.840.000 -73.469.000
Lønninger -16.517.000 -14.947.000 -16.828.000 -16.912.000 -15.540.000
Avskrivning -41.000 -45.000 -22.000 -22.000 -25.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.034.000 -9.802.000 -8.596.000 -6.642.000 -8.531.000
Driftskostnader -136.546.000 -115.005.000 -125.242.000 -112.416.000 -97.565.000
Driftsresultat 5.101.000 4.171.000 2.722.000 4.684.000 4.065.000
Finansinntekter 7.000 254.000 87.000 46.000 236.000
Finanskostnader -958.000 -349.000 -426.000 -328.000 -417.000
Finans -951.000 -95.000 -339.000 -282.000 -181.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -1.970.000
Årsresultat 3.199.000 2.968.000 1.565.000 3.072.000 2.303.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.781.000 2.446.000 2.969.000 3.987.000 5.231.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 46.000 83.000 7.000 29.000 51.000
Sum varige driftsmidler 46.000 83.000 7.000 29.000 51.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.827.000 2.529.000 2.976.000 4.016.000 5.282.000
Varebeholdning 25.172.000 47.684.000 30.384.000 30.388.000 12.707.000
Kundefordringer 19.392.000 11.873.000 11.820.000 14.485.000 11.268.000
Andre fordringer 841.000 482.000 626.000 971.000 696.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.339.000 5.825.000 971.000 3.142.000 2.561.000
Sum omløpsmidler 51.363.000 65.864.000 66.597.000 49.236.000 35.478.000
Sum eiendeler 53.190.000 68.393.000 69.573.000 53.252.000 40.760.000
Sum opptjent egenkapital 0 8.125.000 5.056.000 2.858.000 0
Sum egenkapital 4.797.000 10.125.000 7.056.000 4.858.000 2.000.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.028.000 1.112.000 1.196.000 1.533.000 1.027.000
Gjeld til kredittinstitutt 35.603.000 47.516.000 0 40.583.000 20.424.000
Sum langsiktig gjeld 2.028.000 1.112.000 1.196.000 1.533.000 1.027.000
Leverandørgjeld 1.268.000 989.000 51.679.000 -127.000 914.000
Betalbar skatt 181.000 616.000 0 0 2.862.000
Skyldig offentlige avgifter 6.556.000 5.615.000 6.439.000 706.000 1.425.000
Utbytte 0 0 0 0 -1.970.000
Annen kortsiktig gjeld 2.758.000 2.421.000 3.203.000 5.699.000 3.940.000
Sum kortsiktig gjeld 46.366.000 57.156.000 61.321.000 46.861.000 37.734.000
Sum gjeld og egenkapital 53.191.000 68.393.000 69.573.000 53.252.000 40.761.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.997.000 8.708.000 5.276.000 2.375.000 -2.256.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 1.1 1.1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.6 0.3 0.6 0.4 0.7
Soliditet 9 14.8 10.1 9.1 4.9
Resultatgrad 3.6 3.5 2.1 4 4.0
Rentedekningsgrad 5.3 1 6.4 14.3 10.3
Gjeldsgrad 10.1 5.8 8.9 1 19.4
Total kapitalrentabilitet 9.6 6.5 4 8.9 10.6
Signatur
09.02.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.02.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex