Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gnosjö Konstsmide Norge AS
Juridisk navn:  Gnosjö Konstsmide Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62555200
c/o Sandberg Revisjon AS Stangevegen 34 Stangevegen 34 Fax: 62555201
2317 Hamar 2317 Hamar
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 992746084
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/2/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Sandberg Revisjon AS
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.71%
Resultat  
  
-39.87%
Egenkapital  
  
-25.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.188.000 8.630.000 10.358.000 10.259.000 8.843.000
Resultat: 1.546.000 2.571.000 2.855.000 2.873.000 1.945.000
Egenkapital: 3.499.000 4.693.000 4.714.000 4.544.000 4.378.000
Regnskap for  Gnosjö Konstsmide Norge AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.188.000 8.630.000 10.358.000 10.259.000 8.843.000
Driftskostnader -5.656.000 -6.075.000 -7.523.000 -7.410.000 -6.925.000
Driftsresultat 1.532.000 2.555.000 2.835.000 2.849.000 1.918.000
Finansinntekter 15.000 16.000 22.000 25.000 28.000
Finanskostnader 0 -1.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans 15.000 15.000 20.000 24.000 27.000
Resultat før skatt 1.546.000 2.571.000 2.855.000 2.873.000 1.945.000
Skattekostnad -340.000 -591.000 -685.000 -707.000 -537.000
Årsresultat 1.206.000 1.979.000 2.170.000 2.165.000 1.408.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000
Sum omløpsmidler 5.442.000 6.434.000 7.014.000 6.198.000 4.721.000
Sum eiendeler 6.742.000 7.734.000 8.314.000 7.498.000 6.021.000
Sum opptjent egenkapital 3.399.000 4.593.000 4.614.000 4.444.000 4.278.000
Sum egenkapital 3.499.000 4.693.000 4.714.000 4.544.000 4.378.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.243.000 3.041.000 3.601.000 2.954.000 1.643.000
Sum gjeld og egenkapital 6.742.000 7.734.000 8.315.000 7.498.000 6.021.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.066.000 8.472.000 10.183.000 10.085.000 8.711.000
Andre inntekter 122.000 158.000 175.000 174.000 132.000
Driftsinntekter 7.188.000 8.630.000 10.358.000 10.259.000 8.843.000
Varekostnad -4.766.000 -5.001.000 -6.322.000 -6.234.000 -5.962.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -890.000 -1.074.000 -1.201.000 -1.176.000 -963.000
Driftskostnader -5.656.000 -6.075.000 -7.523.000 -7.410.000 -6.925.000
Driftsresultat 1.532.000 2.555.000 2.835.000 2.849.000 1.918.000
Finansinntekter 15.000 16.000 22.000 25.000 28.000
Finanskostnader 0 -1.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans 15.000 15.000 20.000 24.000 27.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.400.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 0
Årsresultat 1.206.000 1.979.000 2.170.000 2.165.000 1.408.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000
Sum anleggsmidler 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 806.000 920.000 1.055.000 782.000 703.000
Andre fordringer 2.920.000 3.644.000 3.151.000 2.628.000 110.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.715.000 1.870.000 2.808.000 2.788.000 3.908.000
Sum omløpsmidler 5.442.000 6.434.000 7.014.000 6.198.000 4.721.000
Sum eiendeler 6.742.000 7.734.000 8.314.000 7.498.000 6.021.000
Sum opptjent egenkapital 3.399.000 4.593.000 4.614.000 4.444.000 4.278.000
Sum egenkapital 3.499.000 4.693.000 4.714.000 4.544.000 4.378.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 2.000 1.000 126.000 1.076.000
Betalbar skatt 340.000 591.000 685.000 707.000 537.000
Skyldig offentlige avgifter 425.000 416.000 737.000 87.000 0
Utbytte -2.400.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 77.000 32.000 178.000 35.000 29.000
Sum kortsiktig gjeld 3.243.000 3.041.000 3.601.000 2.954.000 1.643.000
Sum gjeld og egenkapital 6.742.000 7.734.000 8.315.000 7.498.000 6.021.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.199.000 3.393.000 3.413.000 3.244.000 3.078.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2.1 1.9 2.1 2.9
Likviditetsgrad 2 1.7 2.1 1.9 2.1 2.9
Soliditet 51.9 60.7 56.7 60.6 72.7
Resultatgrad 21.3 29.6 27.4 27.8 21.7
Rentedekningsgrad 2 1417.5 2 1946.0
Gjeldsgrad 0.9 0.6 0.8 0.7 0.4
Total kapitalrentabilitet 22.9 33.2 34.4 38.3 32.3
Signatur
17.12.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex