Go Classic AS
Juridisk navn:  Go Classic AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93200547
Storsandveien 71 Storsandveien 71 Fax:
3475 Sætre 3475 Sætre
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 880428942
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 12/22/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Ado Revisjon AS
Regnskapsfører: Ecit Consulta As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.93%
Resultat  
  
-8.22%
Egenkapital  
  
153%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 7.488.000 8.133.000 7.724.000 3.797.000 9.188.000
Resultat: 324.000 353.000 179.000 -869.000 224.000
Egenkapital: 106.000 -200.000 -553.000 -732.000 119.000
Regnskap for  Go Classic AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 7.488.000 8.133.000 7.724.000 3.797.000 9.188.000
Driftskostnader -7.148.000 -7.769.000 -7.535.000 -4.660.000 -8.952.000
Driftsresultat 340.000 365.000 189.000 -864.000 236.000
Finansinntekter 0 0 1.000
Finanskostnader -15.000 -11.000 -10.000 -6.000 -14.000
Finans -15.000 -11.000 -10.000 -6.000 -13.000
Resultat før skatt 324.000 353.000 179.000 -869.000 224.000
Skattekostnad -19.000 0 19.000 -22.000
Årsresultat 306.000 353.000 179.000 -850.000 202.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 158.000 98.000 115.000 116.000 127.000
Sum omløpsmidler 918.000 1.673.000 673.000 640.000 1.500.000
Sum eiendeler 1.076.000 1.771.000 788.000 756.000 1.627.000
Sum opptjent egenkapital 6.000 -300.000 -653.000 -832.000 19.000
Sum egenkapital 106.000 -200.000 -553.000 -732.000 119.000
Sum langsiktig gjeld 12.000 0 0 19.000
Sum kortsiktig gjeld 958.000 1.970.000 1.341.000 1.488.000 1.489.000
Sum gjeld og egenkapital 1.076.000 1.770.000 788.000 756.000 1.627.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.391.000 8.080.000 7.706.000 3.766.000 9.285.000
Andre inntekter 97.000 54.000 18.000 31.000 -97.000
Driftsinntekter 7.488.000 8.133.000 7.724.000 3.797.000 9.188.000
Varekostnad -3.812.000 -5.716.000 -3.955.000 -2.349.000 -6.806.000
Lønninger -2.418.000 -1.222.000 -2.749.000 -1.496.000 -1.435.000
Avskrivning -29.000 -15.000 -41.000 -43.000 -56.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -889.000 -816.000 -790.000 -772.000 -655.000
Driftskostnader -7.148.000 -7.769.000 -7.535.000 -4.660.000 -8.952.000
Driftsresultat 340.000 365.000 189.000 -864.000 236.000
Finansinntekter 0 0 1.000
Finanskostnader -15.000 -11.000 -10.000 -6.000 -14.000
Finans -15.000 -11.000 -10.000 -6.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 306.000 353.000 179.000 -850.000 202.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 158.000 98.000 115.000 116.000 127.000
Sum varige driftsmidler 158.000 98.000 115.000 116.000 127.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 158.000 98.000 115.000 116.000 127.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 449.000 1.510.000 384.000 544.000 1.335.000
Andre fordringer 23.000 20.000 27.000 28.000 46.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 446.000 143.000 261.000 68.000 119.000
Sum omløpsmidler 918.000 1.673.000 673.000 640.000 1.500.000
Sum eiendeler 1.076.000 1.771.000 788.000 756.000 1.627.000
Sum opptjent egenkapital 6.000 -300.000 -653.000 -832.000 19.000
Sum egenkapital 106.000 -200.000 -553.000 -732.000 119.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.000 0 0 19.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.000 0 0 19.000
Leverandørgjeld 407.000 1.227.000 325.000 402.000 280.000
Betalbar skatt 7.000 0 0 3.000
Skyldig offentlige avgifter 277.000 220.000 390.000 147.000 316.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 267.000 522.000 626.000 939.000 890.000
Sum kortsiktig gjeld 958.000 1.970.000 1.341.000 1.488.000 1.489.000
Sum gjeld og egenkapital 1.076.000 1.770.000 788.000 756.000 1.627.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -40.000 -297.000 -668.000 -848.000 11.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.8 0.5 0.4 1
Likviditetsgrad 2 1.0 0.8 0.5 0.4 1
Soliditet 9.9 -11.3 -70.2 -96.8 7.3
Resultatgrad 4.5 4.5 2.4 -22.8 2.6
Rentedekningsgrad 22.7 33.2 18.9 16.9
Gjeldsgrad 9.2 -9.9 -2.4 12.7
Total kapitalrentabilitet 31.6 20.6 2 -114.3 14.6
Signatur
11.02.2021
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
16.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex