Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Go Classic AS
Juridisk navn:  Go Classic AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93200547
Storsandveien 71 Storsandveien 71 Fax:
3475 Sætre 3475 Sætre
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 880428942
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 12/22/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Ado Revisjon AS
Regnskapsfører: Ecit Oslofjorden As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.3%
Resultat  
  
97.21%
Egenkapital  
  
63.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.133.000 7.724.000 3.797.000 9.188.000 6.729.000
Resultat: 353.000 179.000 -869.000 224.000 322.000
Egenkapital: -200.000 -553.000 -732.000 119.000 -83.000
Regnskap for  Go Classic AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.133.000 7.724.000 3.797.000 9.188.000 6.729.000
Driftskostnader -7.769.000 -7.535.000 -4.660.000 -8.952.000 -6.399.000
Driftsresultat 365.000 189.000 -864.000 236.000 329.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader -11.000 -10.000 -6.000 -14.000 -7.000
Finans -11.000 -10.000 -6.000 -13.000 -7.000
Resultat før skatt 353.000 179.000 -869.000 224.000 322.000
Skattekostnad 0 19.000 -22.000 0
Årsresultat 353.000 179.000 -850.000 202.000 322.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 98.000 115.000 116.000 127.000 173.000
Sum omløpsmidler 1.673.000 673.000 640.000 1.500.000 1.000.000
Sum eiendeler 1.771.000 788.000 756.000 1.627.000 1.173.000
Sum opptjent egenkapital -300.000 -653.000 -832.000 19.000 -183.000
Sum egenkapital -200.000 -553.000 -732.000 119.000 -83.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 19.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.970.000 1.341.000 1.488.000 1.489.000 1.256.000
Sum gjeld og egenkapital 1.770.000 788.000 756.000 1.627.000 1.173.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.080.000 7.706.000 3.766.000 9.285.000 6.550.000
Andre inntekter 54.000 18.000 31.000 -97.000 179.000
Driftsinntekter 8.133.000 7.724.000 3.797.000 9.188.000 6.729.000
Varekostnad -5.716.000 -3.955.000 -2.349.000 -6.806.000 -3.507.000
Lønninger -1.222.000 -2.749.000 -1.496.000 -1.435.000 -2.237.000
Avskrivning -15.000 -41.000 -43.000 -56.000 -33.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -816.000 -790.000 -772.000 -655.000 -622.000
Driftskostnader -7.769.000 -7.535.000 -4.660.000 -8.952.000 -6.399.000
Driftsresultat 365.000 189.000 -864.000 236.000 329.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader -11.000 -10.000 -6.000 -14.000 -7.000
Finans -11.000 -10.000 -6.000 -13.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 353.000 179.000 -850.000 202.000 322.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 98.000 115.000 116.000 127.000 173.000
Sum varige driftsmidler 98.000 115.000 116.000 127.000 173.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 98.000 115.000 116.000 127.000 173.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.510.000 384.000 544.000 1.335.000 732.000
Andre fordringer 20.000 27.000 28.000 46.000 23.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 143.000 261.000 68.000 119.000 245.000
Sum omløpsmidler 1.673.000 673.000 640.000 1.500.000 1.000.000
Sum eiendeler 1.771.000 788.000 756.000 1.627.000 1.173.000
Sum opptjent egenkapital -300.000 -653.000 -832.000 19.000 -183.000
Sum egenkapital -200.000 -553.000 -732.000 119.000 -83.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 19.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 19.000 0
Leverandørgjeld 1.227.000 325.000 402.000 280.000 476.000
Betalbar skatt 0 0 3.000 0
Skyldig offentlige avgifter 220.000 390.000 147.000 316.000 243.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 522.000 626.000 939.000 890.000 536.000
Sum kortsiktig gjeld 1.970.000 1.341.000 1.488.000 1.489.000 1.256.000
Sum gjeld og egenkapital 1.770.000 788.000 756.000 1.627.000 1.173.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -297.000 -668.000 -848.000 11.000 -256.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.5 0.4 1 0.8
Likviditetsgrad 2 0.8 0.5 0.4 1 0.8
Soliditet -11.3 -70.2 -96.8 7.3 -7.1
Resultatgrad 4.5 2.4 -22.8 2.6 4.9
Rentedekningsgrad 33.2 18.9 16.9 4
Gjeldsgrad -9.9 -2.4 12.7 -15.1
Total kapitalrentabilitet 20.6 2 -114.3 14.6 2
Signatur
11.02.2021
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
16.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex