Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gobi AS
Juridisk navn:  Gobi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90368476
Freidigstien 21 Freidigstien 21 Fax: 23031980
7022 Trondheim 7022 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 967062979
Aksjekapital: 30.100 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/15/1993
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Folde Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
3.41%
Egenkapital  
  
-1.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 18.000 25.433.000
Resultat: 91.000 88.000 45.000 97.000 6.223.000
Egenkapital: 14.240.000 14.394.000 16.492.000 20.479.000 2.291.000
Regnskap for  Gobi AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 18.000 25.433.000
Driftskostnader -216.000 -291.000 -281.000 -321.000 -19.250.000
Driftsresultat -216.000 -291.000 -281.000 -303.000 6.182.000
Finansinntekter 308.000 379.000 386.000 405.000 42.000
Finanskostnader 0 0 -60.000 -5.000 -1.000
Finans 308.000 379.000 326.000 400.000 41.000
Resultat før skatt 91.000 88.000 45.000 97.000 6.223.000
Skattekostnad -24.000 -23.000 127.000 136.000 -1.506.000
Årsresultat 67.000 65.000 172.000 233.000 4.717.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.995.000 9.837.000 8.148.000 20.253.000 264.000
Sum omløpsmidler 6.849.000 7.679.000 12.139.000 5.014.000 29.836.000
Sum eiendeler 16.844.000 17.516.000 20.287.000 25.267.000 30.100.000
Sum opptjent egenkapital 14.218.000 14.372.000 16.470.000 20.456.000 2.191.000
Sum egenkapital 14.240.000 14.394.000 16.492.000 20.479.000 2.291.000
Sum langsiktig gjeld 1.841.000 2.304.000 2.880.000 3.761.000 1.270.000
Sum kortsiktig gjeld 763.000 817.000 916.000 1.028.000 26.539.000
Sum gjeld og egenkapital 16.844.000 17.515.000 20.288.000 25.267.000 30.100.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 18.000 18.711.000
Andre inntekter 0 0 0 0 6.721.000
Driftsinntekter 0 0 0 18.000 25.433.000
Varekostnad 0 0 0 0 -5.557.000
Lønninger -1.000 -1.000 1.000 89.000 -6.793.000
Avskrivning -25.000 -23.000 -14.000 -8.000 -158.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -190.000 -267.000 -268.000 -402.000 -6.742.000
Driftskostnader -216.000 -291.000 -281.000 -321.000 -19.250.000
Driftsresultat -216.000 -291.000 -281.000 -303.000 6.182.000
Finansinntekter 308.000 379.000 386.000 405.000 42.000
Finanskostnader 0 0 -60.000 -5.000 -1.000
Finans 308.000 379.000 326.000 400.000 41.000
Konsernbidrag -222.000 -212.000 -158.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -3.000.000
Årsresultat 67.000 65.000 172.000 233.000 4.717.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 59.000 84.000 36.000 15.000 23.000
Sum varige driftsmidler 59.000 84.000 36.000 15.000 23.000
Sum finansielle anleggsmidler 9.935.000 9.752.000 8.112.000 20.239.000 241.000
Sum anleggsmidler 9.995.000 9.837.000 8.148.000 20.253.000 264.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 10.000
Andre fordringer 4.000 0 857.000 540.000 47.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.845.000 7.679.000 11.282.000 4.474.000 29.779.000
Sum omløpsmidler 6.849.000 7.679.000 12.139.000 5.014.000 29.836.000
Sum eiendeler 16.844.000 17.516.000 20.287.000 25.267.000 30.100.000
Sum opptjent egenkapital 14.218.000 14.372.000 16.470.000 20.456.000 2.191.000
Sum egenkapital 14.240.000 14.394.000 16.492.000 20.479.000 2.291.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.841.000 2.304.000 2.880.000 3.761.000 1.270.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.841.000 2.304.000 2.880.000 3.761.000 1.270.000
Leverandørgjeld 5.000 1.000 2.000 21.000 0
Betalbar skatt 424.000 539.000 707.000 1.006.000 244.000
Skyldig offentlige avgifter 1.000 1.000 1.000 0 479.000
Utbytte 0 0 0 0 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 333.000 276.000 206.000 0 22.816.000
Sum kortsiktig gjeld 763.000 817.000 916.000 1.028.000 26.539.000
Sum gjeld og egenkapital 16.844.000 17.515.000 20.288.000 25.267.000 30.100.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.086.000 6.862.000 11.223.000 3.986.000 3.297.000
Likviditetsgrad 1 9 9.4 13.3 4.9 1.1
Likviditetsgrad 2 9 9.4 13.3 4.9 1.1
Soliditet 84.5 82.2 81.3 8 7.6
Resultatgrad -1683.3 24.3
Rentedekningsgrad -4.7 -60.6 6
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.2 12.1
Total kapitalrentabilitet 0.5 0.5 0.5 0.4 20.7
Signatur
02.06.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex