Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
God Renhold Service As
Juridisk navn:  God Renhold Service As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Østre Totenveg 41 Østre Totenveg 41 Fax:
2816 Gjøvik 2816 Gjøvik
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 912510735
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 9/25/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Econpartner Skullerud As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.87%
Resultat  
  
29.93%
Egenkapital  
  
31.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.261.000 4.063.000 3.635.000 3.355.000 3.353.000
Resultat: 764.000 588.000 570.000 113.000 591.000
Egenkapital: 1.020.000 778.000 525.000 287.000 402.000
Regnskap for  God Renhold Service As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.261.000 4.063.000 3.635.000 3.355.000 3.353.000
Driftskostnader -3.496.000 -3.474.000 -3.066.000 -3.242.000 -2.761.000
Driftsresultat 765.000 589.000 569.000 112.000 591.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0 0
Finans -1.000 0 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 764.000 588.000 570.000 113.000 591.000
Skattekostnad -173.000 -135.000 -131.000 -27.000 -148.000
Årsresultat 592.000 453.000 438.000 85.000 443.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.000 49.000 70.000 96.000 126.000
Sum omløpsmidler 2.449.000 1.951.000 1.422.000 1.094.000 1.361.000
Sum eiendeler 2.461.000 2.000.000 1.492.000 1.190.000 1.487.000
Sum opptjent egenkapital 990.000 748.000 495.000 257.000 372.000
Sum egenkapital 1.020.000 778.000 525.000 287.000 402.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 1.441.000 1.223.000 968.000 903.000 1.085.000
Sum gjeld og egenkapital 2.461.000 2.001.000 1.493.000 1.190.000 1.488.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.261.000 4.063.000 3.635.000 3.355.000 3.353.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.261.000 4.063.000 3.635.000 3.355.000 3.353.000
Varekostnad -22.000 -69.000 -96.000 -135.000 -119.000
Lønninger -3.109.000 -3.081.000 -2.612.000 -2.766.000 -2.320.000
Avskrivning -38.000 -46.000 -22.000 -29.000 -30.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -327.000 -278.000 -336.000 -312.000 -292.000
Driftskostnader -3.496.000 -3.474.000 -3.066.000 -3.242.000 -2.761.000
Driftsresultat 765.000 589.000 569.000 112.000 591.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0 0
Finans -1.000 0 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -350.000 -200.000 -200.000 -200.000 -150.000
Årsresultat 592.000 453.000 438.000 85.000 443.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 12.000 49.000 70.000 93.000 122.000
Sum varige driftsmidler 12.000 49.000 70.000 93.000 122.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 4.000 4.000
Sum anleggsmidler 12.000 49.000 70.000 96.000 126.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 629.000 610.000 515.000 403.000 603.000
Andre fordringer 13.000 0 0 6.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.807.000 1.341.000 907.000 685.000 759.000
Sum omløpsmidler 2.449.000 1.951.000 1.422.000 1.094.000 1.361.000
Sum eiendeler 2.461.000 2.000.000 1.492.000 1.190.000 1.487.000
Sum opptjent egenkapital 990.000 748.000 495.000 257.000 372.000
Sum egenkapital 1.020.000 778.000 525.000 287.000 402.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000
Leverandørgjeld 2.000 -11.000 20.000 7.000 0
Betalbar skatt 173.000 135.000 132.000 28.000 148.000
Skyldig offentlige avgifter 393.000 396.000 288.000 302.000 333.000
Utbytte -350.000 -200.000 -200.000 -200.000 -150.000
Annen kortsiktig gjeld 523.000 502.000 327.000 367.000 454.000
Sum kortsiktig gjeld 1.441.000 1.223.000 968.000 903.000 1.085.000
Sum gjeld og egenkapital 2.461.000 2.001.000 1.493.000 1.190.000 1.488.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.008.000 728.000 454.000 191.000 276.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.6 1.5 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 1.7 1.6 1.5 1.2 1.3
Soliditet 41.4 38.9 35.2 24.1 2
Resultatgrad 18.0 14.5 15.7 3.3 17.6
Rentedekningsgrad 765.0 5
Gjeldsgrad 1.4 1.6 1.8 3.1 2.7
Total kapitalrentabilitet 31.1 29.5 38.2 9.5 39.8
Signatur
02.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex