Godstransport AS
Juridisk navn:  Godstransport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90556748
Turkisvegen 46 Turkisvegen 46 Fax: 35598464
3931 Porsgrunn 3931 Porsgrunn
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Porsgrunn
Org.nr: 829030012
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 7/1/1980 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kulltangen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.9%
Resultat  
  
-80.42%
Egenkapital  
  
-0.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.448.000 2.574.000 2.041.000 1.927.000 2.991.000
Resultat: 56.000 286.000 60.000 39.000 556.000
Egenkapital: 879.000 882.000 879.000 878.000 893.000
Regnskap for  Godstransport AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.448.000 2.574.000 2.041.000 1.927.000 2.991.000
Driftskostnader -2.392.000 -2.260.000 -1.942.000 -1.833.000 -2.387.000
Driftsresultat 56.000 314.000 100.000 94.000 603.000
Finansinntekter 18.000 11.000 3.000 1.000 1.000
Finanskostnader -18.000 -40.000 -43.000 -57.000 -48.000
Finans 0 -29.000 -40.000 -56.000 -47.000
Resultat før skatt 56.000 286.000 60.000 39.000 556.000
Skattekostnad -9.000 -63.000 -9.000 -3.000 -133.000
Årsresultat 47.000 222.000 51.000 35.000 423.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 981.000 1.352.000 1.394.000 1.767.000 2.140.000
Sum omløpsmidler 567.000 971.000 830.000 897.000 1.130.000
Sum eiendeler 1.548.000 2.323.000 2.224.000 2.664.000 3.270.000
Sum opptjent egenkapital 279.000 282.000 279.000 278.000 293.000
Sum egenkapital 879.000 882.000 879.000 878.000 893.000
Sum langsiktig gjeld 184.000 785.000 947.000 1.417.000 1.822.000
Sum kortsiktig gjeld 484.000 656.000 398.000 368.000 555.000
Sum gjeld og egenkapital 1.547.000 2.323.000 2.224.000 2.663.000 3.270.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.448.000 2.446.000 2.041.000 1.927.000 2.632.000
Andre inntekter 0 129.000 0 0 359.000
Driftsinntekter 2.448.000 2.574.000 2.041.000 1.927.000 2.991.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.582.000 -1.468.000 -1.283.000 -1.195.000 -1.586.000
Avskrivning -371.000 -376.000 -373.000 -373.000 -201.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -439.000 -416.000 -286.000 -265.000 -600.000
Driftskostnader -2.392.000 -2.260.000 -1.942.000 -1.833.000 -2.387.000
Driftsresultat 56.000 314.000 100.000 94.000 603.000
Finansinntekter 18.000 11.000 3.000 1.000 1.000
Finanskostnader -18.000 -40.000 -43.000 -57.000 -48.000
Finans 0 -29.000 -40.000 -56.000 -47.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -50.000 -220.000 -50.000 -50.000 -200.000
Årsresultat 47.000 222.000 51.000 35.000 423.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 981.000 1.352.000 1.394.000 1.767.000 2.140.000
Sum varige driftsmidler 981.000 1.352.000 1.394.000 1.767.000 2.140.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 981.000 1.352.000 1.394.000 1.767.000 2.140.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 245.000 242.000 226.000 212.000 207.000
Andre fordringer 20.000 21.000 0 0 1.000
Sum investeringer 127.000 0 0 0 0
Kasse, bank 175.000 707.000 603.000 685.000 922.000
Sum omløpsmidler 567.000 971.000 830.000 897.000 1.130.000
Sum eiendeler 1.548.000 2.323.000 2.224.000 2.664.000 3.270.000
Sum opptjent egenkapital 279.000 282.000 279.000 278.000 293.000
Sum egenkapital 879.000 882.000 879.000 878.000 893.000
Sum avsetninger til forpliktelser 76.000 114.000 111.000 137.000 137.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 184.000 785.000 947.000 1.417.000 1.822.000
Leverandørgjeld 12.000 71.000 35.000 46.000 45.000
Betalbar skatt 47.000 60.000 35.000 3.000 0
Skyldig offentlige avgifter 196.000 171.000 158.000 148.000 151.000
Utbytte -50.000 -220.000 -50.000 -50.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 180.000 134.000 120.000 121.000 159.000
Sum kortsiktig gjeld 484.000 656.000 398.000 368.000 555.000
Sum gjeld og egenkapital 1.547.000 2.323.000 2.224.000 2.663.000 3.270.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 83.000 315.000 432.000 529.000 575.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.5 2.1 2.4 2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.5 2.1 2.4 2
Soliditet 56.8 3 39.5 3 27.3
Resultatgrad 2.3 12.2 4.9 4.9 20.2
Rentedekningsgrad 3.1 7.8 2.3 1.6 12.6
Gjeldsgrad 0.8 1.6 1.5 2 2.7
Total kapitalrentabilitet 4.8 1 4.6 3.6 18.5
Signatur
26.05.2021
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR HVER FOR SEG
BÆVER ÅSE
SIGNATUR HVER FOR SEG
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex