Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Godt Sagt As
Juridisk navn:  Godt Sagt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 31420200
Nedre Storgate 17B Nedre Storgate 17B Fax: 32890043
3015 Drammen 3015 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 987917091
Aksjekapital: 255.150 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 2/14/2005
Foretakstype: AS
Tidligere navn: godt sagt kommunikasjon as
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
19.17%
Resultat  
  
62133.33%
Egenkapital  
  
93.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 45.193.000 37.924.000 46.128.000 48.872.000 45.944.000
Resultat: 1.861.000 -3.000 2.522.000 3.045.000 2.666.000
Egenkapital: 2.600.000 1.345.000 3.588.000 1.444.000 2.523.000
Regnskap for  Godt Sagt As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 45.193.000 37.924.000 46.128.000 48.872.000 45.944.000
Driftskostnader -43.390.000 -37.979.000 -43.433.000 -45.855.000 -43.324.000
Driftsresultat 1.803.000 -54.000 2.696.000 3.018.000 2.620.000
Finansinntekter 71.000 73.000 96.000 57.000 95.000
Finanskostnader -14.000 -21.000 -270.000 -30.000 -48.000
Finans 57.000 52.000 -174.000 27.000 47.000
Resultat før skatt 1.861.000 -3.000 2.522.000 3.045.000 2.666.000
Skattekostnad -232.000 -240.000 -478.000 -729.000 -722.000
Årsresultat 1.629.000 -243.000 2.044.000 2.316.000 1.944.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 111.000 154.000 756.000 487.000 633.000
Sum omløpsmidler 10.796.000 8.763.000 13.574.000 11.591.000 10.655.000
Sum eiendeler 10.907.000 8.917.000 14.330.000 12.078.000 11.288.000
Sum opptjent egenkapital 1.127.000 -128.000 2.115.000 0 739.000
Sum egenkapital 2.600.000 1.345.000 3.588.000 1.444.000 2.523.000
Sum langsiktig gjeld 2.430.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.306.000 7.572.000 8.311.000 10.633.000 8.765.000
Sum gjeld og egenkapital 10.906.000 8.917.000 14.329.000 12.077.000 11.289.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 45.023.000 37.802.000 46.088.000 48.760.000 45.903.000
Andre inntekter 170.000 122.000 41.000 113.000 41.000
Driftsinntekter 45.193.000 37.924.000 46.128.000 48.872.000 45.944.000
Varekostnad -8.547.000 -6.696.000 -7.374.000 -8.336.000 -6.951.000
Lønninger -28.946.000 -24.513.000 -29.158.000 -31.118.000 -30.051.000
Avskrivning -116.000 -198.000 -301.000 -340.000 -313.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -5.781.000 -6.572.000 -6.600.000 -6.061.000 -6.009.000
Driftskostnader -43.390.000 -37.979.000 -43.433.000 -45.855.000 -43.324.000
Driftsresultat 1.803.000 -54.000 2.696.000 3.018.000 2.620.000
Finansinntekter 71.000 73.000 96.000 57.000 95.000
Finanskostnader -14.000 -21.000 -270.000 -30.000 -48.000
Finans 57.000 52.000 -174.000 27.000 47.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -375.000 0 0 -1.000.000
Årsresultat 1.629.000 -243.000 2.044.000 2.316.000 1.944.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 105.000 125.000 322.000 477.000 593.000
Sum varige driftsmidler 105.000 125.000 322.000 477.000 593.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.000 29.000 434.000 10.000 40.000
Sum anleggsmidler 111.000 154.000 756.000 487.000 633.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 5.032.000 6.710.000 6.305.000 9.109.000 6.273.000
Andre fordringer 652.000 524.000 681.000 602.000 292.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 5.111.000 1.529.000 6.587.000 1.881.000 4.090.000
Sum omløpsmidler 10.796.000 8.763.000 13.574.000 11.591.000 10.655.000
Sum eiendeler 10.907.000 8.917.000 14.330.000 12.078.000 11.288.000
Sum opptjent egenkapital 1.127.000 -128.000 2.115.000 0 739.000
Sum egenkapital 2.600.000 1.345.000 3.588.000 1.444.000 2.523.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 225.000 0 303.000 0
Sum langsiktig gjeld 2.430.000 0 0
Leverandørgjeld 773.000 719.000 783.000 1.657.000 589.000
Betalbar skatt 232.000 240.000 478.000 729.000 626.000
Skyldig offentlige avgifter 3.497.000 2.866.000 3.147.000 3.985.000 3.637.000
Utbytte -375.000 0 0 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 3.430.000 3.522.000 2.903.000 3.958.000 2.913.000
Sum kortsiktig gjeld 8.306.000 7.572.000 8.311.000 10.633.000 8.765.000
Sum gjeld og egenkapital 10.906.000 8.917.000 14.329.000 12.077.000 11.289.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.490.000 1.191.000 5.263.000 958.000 1.890.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.6 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.6 1.1 1.2
Soliditet 23.8 15.1 2 1 22.4
Resultatgrad 4.0 -0.1 5.8 6.2 5.7
Rentedekningsgrad 128.8 -2.6 1 100.6 54.6
Gjeldsgrad 3.2 5.6 3 7.4 3.5
Total kapitalrentabilitet 17.2 0.2 19.5 25.5 24.1
Signatur
07.01.2022
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
07.01.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex