Govinda AS
Juridisk navn:  Govinda AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22692269
c/o Krishnas Cuisine Sørkedalsveien 10 c/o Krishnas Cuisine Sørkedalsveien 10 Fax: 22446820
0369 Oslo 369 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 963845170
Aksjekapital: 435.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 3/20/1992
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ato Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-29.38%
Resultat  
  
-52.26%
Egenkapital  
  
33.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.214.000 3.135.000 3.274.000 3.948.000 3.930.000
Resultat: 74.000 155.000 -365.000 49.000 -140.000
Egenkapital: 295.000 221.000 -454.000 -89.000 -138.000
Regnskap for  Govinda AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.214.000 3.135.000 3.274.000 3.948.000 3.930.000
Driftskostnader -2.135.000 -3.006.000 -3.637.000 -3.899.000 -4.069.000
Driftsresultat 80.000 129.000 -364.000 49.000 -140.000
Finansinntekter 0 34.000 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -8.000 -2.000 -1.000 0
Finans -6.000 26.000 -2.000 -1.000 0
Resultat før skatt 74.000 155.000 -365.000 49.000 -140.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 74.000 155.000 -365.000 49.000 -140.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 220.000 97.000 125.000 255.000 298.000
Sum omløpsmidler 540.000 565.000 279.000 534.000 440.000
Sum eiendeler 760.000 662.000 404.000 789.000 738.000
Sum opptjent egenkapital -140.000 -214.000 -889.000 -524.000 -573.000
Sum egenkapital 295.000 221.000 -454.000 -89.000 -138.000
Sum langsiktig gjeld 116.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 349.000 441.000 858.000 878.000 876.000
Sum gjeld og egenkapital 760.000 662.000 404.000 789.000 738.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.119.000 3.135.000 3.274.000 3.948.000 3.927.000
Andre inntekter 95.000 0 0 0 3.000
Driftsinntekter 2.214.000 3.135.000 3.274.000 3.948.000 3.930.000
Varekostnad -468.000 -872.000 -988.000 -1.076.000 -1.189.000
Lønninger -848.000 -1.209.000 -1.609.000 -1.731.000 -1.755.000
Avskrivning -18.000 -20.000 -125.000 -125.000 -119.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -801.000 -905.000 -915.000 -967.000 -1.006.000
Driftskostnader -2.135.000 -3.006.000 -3.637.000 -3.899.000 -4.069.000
Driftsresultat 80.000 129.000 -364.000 49.000 -140.000
Finansinntekter 0 34.000 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -8.000 -2.000 -1.000 0
Finans -6.000 26.000 -2.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 74.000 155.000 -365.000 49.000 -140.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 220.000 97.000 118.000 243.000 298.000
Sum varige driftsmidler 220.000 97.000 118.000 243.000 298.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 7.000 12.000 0
Sum anleggsmidler 220.000 97.000 125.000 255.000 298.000
Varebeholdning 31.000 15.000 52.000 67.000 55.000
Kundefordringer 1.000 4.000 4.000 9.000 -13.000
Andre fordringer 154.000 153.000 19.000 143.000 143.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 355.000 393.000 204.000 315.000 255.000
Sum omløpsmidler 540.000 565.000 279.000 534.000 440.000
Sum eiendeler 760.000 662.000 404.000 789.000 738.000
Sum opptjent egenkapital -140.000 -214.000 -889.000 -524.000 -573.000
Sum egenkapital 295.000 221.000 -454.000 -89.000 -138.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 116.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld -6.000 -15.000 -8.000 1.000 8.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 63.000 129.000 184.000 185.000 171.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 293.000 327.000 682.000 692.000 697.000
Sum kortsiktig gjeld 349.000 441.000 858.000 878.000 876.000
Sum gjeld og egenkapital 760.000 662.000 404.000 789.000 738.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 191.000 124.000 -579.000 -344.000 -436.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.3 0.3 0.6 0.5
Likviditetsgrad 2 1.5 1.2 0.3 0.5 0.4
Soliditet 38.8 33.4 -112.4 -11.3 -18.7
Resultatgrad 3.6 4.1 -11.1 1.2 -3.6
Rentedekningsgrad 13.3 16.1 4
Gjeldsgrad 1.6 2 -1.9 -9.9 -6.3
Total kapitalrentabilitet 10.5 24.6 -90.1 6.2
Signatur
21.11.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
21.11.2011
Prokura hver for seg:
Borghild Bente Trefall
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex