Grøa Eiendom As
Juridisk navn:  Grøa Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71696440
Fax: 71696441
6612 Grøa 6612 Grøa
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Sunndal
Org.nr: 979171374
Aksjekapital: 440.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/10/1997
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
19.33%
Resultat  
  
37.12%
Egenkapital  
  
15.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 932.000 781.000 738.000 744.000 700.000
Resultat: 362.000 264.000 287.000 202.000 122.000
Egenkapital: 2.143.000 1.860.000 1.654.000 1.431.000 1.273.000
Regnskap for  Grøa Eiendom As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 932.000 781.000 738.000 744.000 700.000
Driftskostnader -444.000 -381.000 -359.000 -391.000 -422.000
Driftsresultat 489.000 400.000 380.000 354.000 278.000
Finansinntekter 1.000 3.000 41.000 2.000 2.000
Finanskostnader -128.000 -138.000 -134.000 -154.000 -158.000
Finans -127.000 -135.000 -93.000 -152.000 -156.000
Resultat før skatt 362.000 264.000 287.000 202.000 122.000
Skattekostnad -80.000 -58.000 -63.000 -45.000 -35.000
Årsresultat 283.000 206.000 224.000 157.000 87.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.450.000 3.483.000 3.219.000 3.542.000 3.715.000
Sum omløpsmidler 937.000 1.859.000 1.134.000 928.000 851.000
Sum eiendeler 5.387.000 5.342.000 4.353.000 4.470.000 4.566.000
Sum opptjent egenkapital 1.695.000 1.413.000 1.207.000 983.000 826.000
Sum egenkapital 2.143.000 1.860.000 1.654.000 1.431.000 1.273.000
Sum langsiktig gjeld 3.135.000 3.239.000 2.422.000 2.735.000 3.027.000
Sum kortsiktig gjeld 109.000 243.000 277.000 304.000 264.000
Sum gjeld og egenkapital 5.386.000 5.342.000 4.353.000 4.469.000 4.564.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 45.000 0
Andre inntekter 932.000 781.000 738.000 700.000 700.000
Driftsinntekter 932.000 781.000 738.000 744.000 700.000
Varekostnad -24.000 0 0 0
Lønninger -90.000 -89.000 -90.000 -90.000 -70.000
Avskrivning -219.000 -178.000 -173.000 -173.000 -176.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -111.000 -114.000 -96.000 -128.000 -176.000
Driftskostnader -444.000 -381.000 -359.000 -391.000 -422.000
Driftsresultat 489.000 400.000 380.000 354.000 278.000
Finansinntekter 1.000 3.000 41.000 2.000 2.000
Finanskostnader -128.000 -138.000 -134.000 -154.000 -158.000
Finans -127.000 -135.000 -93.000 -152.000 -156.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 283.000 206.000 224.000 157.000 87.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 4.450.000 3.483.000 3.219.000 3.392.000 3.565.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.450.000 3.483.000 3.219.000 3.392.000 3.565.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 150.000 150.000
Sum anleggsmidler 4.450.000 3.483.000 3.219.000 3.542.000 3.715.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 44.000 195.000 0 56.000 0
Andre fordringer 90.000 11.000 13.000 12.000 10.000
Sum investeringer 412.000 412.000 412.000 412.000 412.000
Kasse, bank 391.000 1.241.000 708.000 448.000 429.000
Sum omløpsmidler 937.000 1.859.000 1.134.000 928.000 851.000
Sum eiendeler 5.387.000 5.342.000 4.353.000 4.470.000 4.566.000
Sum opptjent egenkapital 1.695.000 1.413.000 1.207.000 983.000 826.000
Sum egenkapital 2.143.000 1.860.000 1.654.000 1.431.000 1.273.000
Sum avsetninger til forpliktelser 34.000 33.000 37.000 41.000 44.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.135.000 3.239.000 2.422.000 2.735.000 3.027.000
Leverandørgjeld -2.000 73.000 -2.000 3.000 -2.000
Betalbar skatt 78.000 61.000 67.000 48.000 37.000
Skyldig offentlige avgifter 8.000 83.000 184.000 179.000 172.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 25.000 26.000 28.000 73.000 57.000
Sum kortsiktig gjeld 109.000 243.000 277.000 304.000 264.000
Sum gjeld og egenkapital 5.386.000 5.342.000 4.353.000 4.469.000 4.564.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 828.000 1.616.000 857.000 624.000 587.000
Likviditetsgrad 1 8.6 7.7 4.1 3.1 3.2
Likviditetsgrad 2 8.6 7.7 4.1 3.1 3.2
Soliditet 39.8 34.8 3 3 27.9
Resultatgrad 52.5 51.2 51.5 47.6 39.7
Rentedekningsgrad 3.8 2.9 2.8 2.3 1.8
Gjeldsgrad 1.5 1.9 1.6 2.1 2.6
Total kapitalrentabilitet 9.1 7.5 9.7 8 6.1
Signatur
16.12.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex