Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Grødal As
Juridisk navn:  Grødal As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71696254
c/o Per Grødal Sunndalsvegen 850 Nerheim Fax: 71696360
6612 Grøa 6612 Grøa
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Sunndal
Org.nr: 981025164
Aksjekapital: 210.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 8/17/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Oppland Revisjon & Rådgivning As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.29%
Resultat  
  
65.03%
Egenkapital  
  
34.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 9.942.000 9.815.000 7.217.000 7.069.000 5.082.000
Resultat: 2.190.000 1.327.000 1.307.000 940.000 1.459.000
Egenkapital: 6.690.000 4.981.000 3.947.000 2.924.000 2.192.000
Regnskap for  Grødal As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 9.942.000 9.815.000 7.217.000 7.069.000 5.082.000
Driftskostnader -7.714.000 -8.401.000 -5.812.000 -5.980.000 -3.481.000
Driftsresultat 2.227.000 1.412.000 1.404.000 1.089.000 1.600.000
Finansinntekter 19.000 0 22.000 1.000 1.000
Finanskostnader -56.000 -86.000 -119.000 -150.000 -142.000
Finans -37.000 -86.000 -97.000 -149.000 -141.000
Resultat før skatt 2.190.000 1.327.000 1.307.000 940.000 1.459.000
Skattekostnad -482.000 -292.000 -284.000 -208.000 -404.000
Årsresultat 1.708.000 1.035.000 1.023.000 731.000 1.055.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.885.000 4.228.000 4.217.000 4.315.000 2.134.000
Sum omløpsmidler 4.460.000 3.825.000 2.881.000 3.023.000 3.645.000
Sum eiendeler 9.345.000 8.053.000 7.098.000 7.338.000 5.779.000
Sum opptjent egenkapital 6.480.000 4.771.000 3.737.000 2.714.000 1.982.000
Sum egenkapital 6.690.000 4.981.000 3.947.000 2.924.000 2.192.000
Sum langsiktig gjeld 828.000 1.269.000 1.715.000 2.158.000 2.502.000
Sum kortsiktig gjeld 1.828.000 1.803.000 1.437.000 2.256.000 1.084.000
Sum gjeld og egenkapital 9.346.000 8.053.000 7.099.000 7.338.000 5.778.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.484.000 9.438.000 6.977.000 6.746.000 4.949.000
Andre inntekter 457.000 376.000 240.000 323.000 133.000
Driftsinntekter 9.942.000 9.815.000 7.217.000 7.069.000 5.082.000
Varekostnad -3.365.000 -3.322.000 -1.696.000 -3.068.000 -1.050.000
Lønninger -1.166.000 -1.166.000 -773.000 -978.000 0
Avskrivning -938.000 -772.000 -657.000 -322.000 -274.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.245.000 -3.141.000 -2.448.000 -1.819.000 -2.157.000
Driftskostnader -7.714.000 -8.401.000 -5.812.000 -5.980.000 -3.481.000
Driftsresultat 2.227.000 1.412.000 1.404.000 1.089.000 1.600.000
Finansinntekter 19.000 0 22.000 1.000 1.000
Finanskostnader -56.000 -86.000 -119.000 -150.000 -142.000
Finans -37.000 -86.000 -97.000 -149.000 -141.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.708.000 1.035.000 1.023.000 731.000 1.055.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 4.607.000 3.933.000 3.860.000 4.127.000 2.105.000
Driftsløsøre 166.000 195.000 248.000 68.000 0
Sum varige driftsmidler 4.772.000 4.128.000 4.108.000 4.196.000 2.105.000
Sum finansielle anleggsmidler 112.000 100.000 110.000 119.000 29.000
Sum anleggsmidler 4.885.000 4.228.000 4.217.000 4.315.000 2.134.000
Varebeholdning 779.000 578.000 922.000 310.000 549.000
Kundefordringer 1.016.000 1.404.000 1.202.000 1.814.000 2.026.000
Andre fordringer 71.000 3.000 67.000 425.000 17.000
Sum investeringer 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Kasse, bank 2.594.000 1.838.000 690.000 473.000 1.052.000
Sum omløpsmidler 4.460.000 3.825.000 2.881.000 3.023.000 3.645.000
Sum eiendeler 9.345.000 8.053.000 7.098.000 7.338.000 5.779.000
Sum opptjent egenkapital 6.480.000 4.771.000 3.737.000 2.714.000 1.982.000
Sum egenkapital 6.690.000 4.981.000 3.947.000 2.924.000 2.192.000
Sum avsetninger til forpliktelser 374.000 350.000 362.000 393.000 341.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 828.000 1.269.000 1.715.000 2.158.000 2.502.000
Leverandørgjeld 1.097.000 1.054.000 906.000 2.001.000 668.000
Betalbar skatt 458.000 304.000 316.000 156.000 367.000
Skyldig offentlige avgifter 123.000 303.000 73.000 9.000 44.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 150.000 143.000 142.000 90.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 1.828.000 1.803.000 1.437.000 2.256.000 1.084.000
Sum gjeld og egenkapital 9.346.000 8.053.000 7.099.000 7.338.000 5.778.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.632.000 2.022.000 1.444.000 767.000 2.561.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.1 2 1.3 3.4
Likviditetsgrad 2 2.0 1.8 1.4 1.2 2.9
Soliditet 71.6 61.9 55.6 39.8 37.9
Resultatgrad 22.4 14.4 19.5 15.4 31.5
Rentedekningsgrad 39.8 16.4 11.8 7.3 11.3
Gjeldsgrad 0.4 0.6 0.8 1.5 1.6
Total kapitalrentabilitet 24.0 17.5 20.1 14.9 27.7
Signatur
16.12.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
16.12.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex