Grønmo Golfklubb
Juridisk navn:  Grønmo Golfklubb
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 81568118
Postboks 57 Mortensrud Sørliveien 160 Fax: 23169702
1215 Oslo 1279 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 981711890
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 1/12/1995
Foretakstype: FLI
Revisor: Tk Revisjon As
Regnskapsfører: Kristoffersen & Berg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
15.86%
Resultat  
  
812.45%
Egenkapital  
  
134.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 14.519.000 12.531.000 11.491.000 9.961.000 10.483.000
Resultat: 1.660.000 -233.000 -425.000 -1.242.000 369.000
Egenkapital: 2.898.000 1.238.000 1.471.000 1.896.000 3.138.000
Regnskap for  Grønmo Golfklubb
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 14.519.000 12.531.000 11.491.000 9.961.000 10.483.000
Driftskostnader -12.907.000 -12.713.000 -11.874.000 -11.171.000 -10.086.000
Driftsresultat 1.612.000 -183.000 -383.000 -1.210.000 396.000
Finansinntekter 71.000 46.000 12.000 52.000 56.000
Finanskostnader -22.000 -96.000 -54.000 -85.000 -84.000
Finans 49.000 -50.000 -42.000 -33.000 -28.000
Resultat før skatt 1.660.000 -233.000 -425.000 -1.242.000 369.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.660.000 -233.000 -425.000 -1.242.000 369.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.066.000 5.549.000 5.254.000 4.828.000 4.716.000
Sum omløpsmidler 1.522.000 2.203.000 1.602.000 1.321.000 2.693.000
Sum eiendeler 6.588.000 7.752.000 6.856.000 6.149.000 7.409.000
Sum opptjent egenkapital 2.898.000 1.238.000 1.471.000 1.896.000 3.138.000
Sum egenkapital 2.898.000 1.238.000 1.471.000 1.896.000 3.138.000
Sum langsiktig gjeld 2.074.000 2.414.000 2.765.000 3.101.000 3.426.000
Sum kortsiktig gjeld 1.616.000 4.101.000 2.621.000 1.151.000 845.000
Sum gjeld og egenkapital 6.588.000 7.753.000 6.857.000 6.148.000 7.409.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.414.000 12.340.000 11.391.000 9.861.000 10.383.000
Andre inntekter 105.000 191.000 100.000 100.000 100.000
Driftsinntekter 14.519.000 12.531.000 11.491.000 9.961.000 10.483.000
Varekostnad -2.166.000 -1.943.000 -1.701.000 -1.754.000 -1.297.000
Lønninger -4.230.000 -5.039.000 -4.398.000 -4.167.000 -4.194.000
Avskrivning -593.000 -575.000 -434.000 -323.000 -250.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.918.000 -5.156.000 -5.341.000 -4.927.000 -4.345.000
Driftskostnader -12.907.000 -12.713.000 -11.874.000 -11.171.000 -10.086.000
Driftsresultat 1.612.000 -183.000 -383.000 -1.210.000 396.000
Finansinntekter 71.000 46.000 12.000 52.000 56.000
Finanskostnader -22.000 -96.000 -54.000 -85.000 -84.000
Finans 49.000 -50.000 -42.000 -33.000 -28.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.660.000 -233.000 -425.000 -1.242.000 369.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.990.000 4.216.000 4.157.000 4.078.000 4.255.000
Maskiner anlegg 167.000 207.000 247.000 287.000 327.000
Driftsløsøre 863.000 1.070.000 838.000 450.000 134.000
Sum varige driftsmidler 5.020.000 5.493.000 5.242.000 4.815.000 4.716.000
Sum finansielle anleggsmidler 46.000 56.000 13.000 13.000 0
Sum anleggsmidler 5.066.000 5.549.000 5.254.000 4.828.000 4.716.000
Varebeholdning 1.050.000 1.182.000 870.000 406.000 147.000
Kundefordringer 9.000 36.000 52.000 96.000 561.000
Andre fordringer 210.000 594.000 117.000 204.000 182.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 252.000 391.000 563.000 614.000 1.803.000
Sum omløpsmidler 1.522.000 2.203.000 1.602.000 1.321.000 2.693.000
Sum eiendeler 6.588.000 7.752.000 6.856.000 6.149.000 7.409.000
Sum opptjent egenkapital 2.898.000 1.238.000 1.471.000 1.896.000 3.138.000
Sum egenkapital 2.898.000 1.238.000 1.471.000 1.896.000 3.138.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.074.000 2.414.000 2.765.000 3.101.000 3.426.000
Leverandørgjeld 460.000 1.706.000 573.000 516.000 140.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 333.000 329.000 283.000 248.000 279.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 823.000 2.066.000 1.765.000 388.000 426.000
Sum kortsiktig gjeld 1.616.000 4.101.000 2.621.000 1.151.000 845.000
Sum gjeld og egenkapital 6.588.000 7.753.000 6.857.000 6.148.000 7.409.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -94.000 -1.898.000 -1.019.000 170.000 1.848.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.5 0.6 1.1 3.2
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 0.3 0.8 3.1
Soliditet 4 1 21.5 30.8 42.4
Resultatgrad 11.1 -1.5 -3.3 -12.1 3.8
Rentedekningsgrad 73.3 -1.9 -7.1 -14.2 5.4
Gjeldsgrad 1.3 5.3 3.7 2.2 1.4
Total kapitalrentabilitet 25.5 -1.8 -5.4 -18.8 6.1
Signatur
13.10.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2015
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex