Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Grønn Vekst As
Juridisk navn:  Grønn Vekst As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37090900
Reddalsveien 211 Reddalsveien 211 Fax: 37090901
4886 Grimstad 4886 Grimstad
Fylke: Kommune:
Agder Grimstad
Org.nr: 981711033
Aksjekapital: 2.800.000 NOK
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 2/21/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.21%
Resultat  
  
-65.49%
Egenkapital  
  
25.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 99.282.000 102.573.000 56.057.000 56.549.000 41.271.000
Resultat: 4.199.000 12.168.000 8.225.000 7.659.000 3.880.000
Egenkapital: 20.058.000 15.950.000 13.870.000 14.652.000 16.885.000
Regnskap for  Grønn Vekst As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 99.282.000 102.573.000 56.057.000 56.549.000 41.271.000
Driftskostnader -94.905.000 -92.018.000 -52.038.000 -50.725.000 -37.935.000
Driftsresultat 4.377.000 10.554.000 4.021.000 5.824.000 3.335.000
Finansinntekter 117.000 1.950.000 4.561.000 2.156.000 762.000
Finanskostnader -296.000 -336.000 -357.000 -321.000 -217.000
Finans -179.000 1.614.000 4.204.000 1.835.000 545.000
Resultat før skatt 4.199.000 12.168.000 8.225.000 7.659.000 3.880.000
Skattekostnad -1.054.000 -2.346.000 -807.000 -1.254.000 -746.000
Årsresultat 3.145.000 9.823.000 7.418.000 6.405.000 3.135.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.401.000 18.741.000 22.805.000 19.270.000 16.256.000
Sum omløpsmidler 35.832.000 30.884.000 19.311.000 23.526.000 22.733.000
Sum eiendeler 56.233.000 49.625.000 42.116.000 42.796.000 38.989.000
Sum opptjent egenkapital 17.257.000 13.151.000 11.070.000 11.852.000 14.085.000
Sum egenkapital 20.058.000 15.950.000 13.870.000 14.652.000 16.885.000
Sum langsiktig gjeld 1.189.000 8.738.000 9.521.000 10.452.000 8.078.000
Sum kortsiktig gjeld 34.985.000 24.938.000 18.725.000 17.694.000 14.026.000
Sum gjeld og egenkapital 56.231.000 49.627.000 42.116.000 42.798.000 38.989.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 98.764.000 101.898.000 55.459.000 55.644.000 40.583.000
Andre inntekter 518.000 674.000 598.000 905.000 688.000
Driftsinntekter 99.282.000 102.573.000 56.057.000 56.549.000 41.271.000
Varekostnad -63.779.000 -62.863.000 -30.628.000 -28.896.000 -18.499.000
Lønninger -15.913.000 -16.862.000 -15.364.000 -14.735.000 -13.271.000
Avskrivning -2.001.000 -1.361.000 -442.000 -398.000 -178.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -13.212.000 -10.932.000 -5.604.000 -6.696.000 -5.987.000
Driftskostnader -94.905.000 -92.018.000 -52.038.000 -50.725.000 -37.935.000
Driftsresultat 4.377.000 10.554.000 4.021.000 5.824.000 3.335.000
Finansinntekter 117.000 1.950.000 4.561.000 2.156.000 762.000
Finanskostnader -296.000 -336.000 -357.000 -321.000 -217.000
Finans -179.000 1.614.000 4.204.000 1.835.000 545.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -8.200.000 -8.000.000 -5.000.000
Årsresultat 3.145.000 9.823.000 7.418.000 6.405.000 3.135.000
Balanse detaljer          
Goodwill 955.000 1.593.000 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.063.000 1.593.000 0 0 0
Fast eiendom 15.215.000 14.321.000 10.040.000 10.334.000 10.487.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 2.276.000 1.048.000 423.000 351.000 323.000
Sum varige driftsmidler 17.490.000 15.368.000 10.463.000 10.685.000 10.810.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.848.000 1.780.000 12.341.000 8.585.000 5.447.000
Sum anleggsmidler 20.401.000 18.741.000 22.805.000 19.270.000 16.256.000
Varebeholdning 6.889.000 4.764.000 407.000 793.000 990.000
Kundefordringer 13.239.000 11.933.000 6.901.000 6.538.000 8.482.000
Andre fordringer 1.750.000 1.479.000 1.800.000 4.625.000 1.562.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 9.577.000 12.708.000 10.204.000 11.570.000 11.700.000
Sum omløpsmidler 35.832.000 30.884.000 19.311.000 23.526.000 22.733.000
Sum eiendeler 56.233.000 49.625.000 42.116.000 42.796.000 38.989.000
Sum opptjent egenkapital 17.257.000 13.151.000 11.070.000 11.852.000 14.085.000
Sum egenkapital 20.058.000 15.950.000 13.870.000 14.652.000 16.885.000
Sum avsetninger til forpliktelser 289.000 198.000 61.000 72.000 78.000
Gjeld til kredittinstitutt 21.105.000 9.927.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.189.000 8.738.000 9.521.000 10.452.000 8.078.000
Leverandørgjeld 8.193.000 7.421.000 3.886.000 2.715.000 3.419.000
Betalbar skatt 810.000 1.261.000 699.000
Skyldig offentlige avgifter 1.197.000 1.085.000 1.544.000 2.083.000 1.603.000
Utbytte -8.200.000 -8.000.000 -5.000.000
Annen kortsiktig gjeld 4.490.000 6.505.000 4.285.000 3.635.000 3.305.000
Sum kortsiktig gjeld 34.985.000 24.938.000 18.725.000 17.694.000 14.026.000
Sum gjeld og egenkapital 56.231.000 49.627.000 42.116.000 42.798.000 38.989.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 847.000 5.946.000 586.000 5.832.000 8.707.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.2 1 1.3 1.6
Likviditetsgrad 2 0.8 1.0 1 1.3 1.6
Soliditet 35.7 32.1 32.9 34.2 43.3
Resultatgrad 4.4 10.3 7.2 10.3 8.1
Rentedekningsgrad 14.8 31.4 11.3 18.1 15.4
Gjeldsgrad 1.8 2.1 2 1.9 1.3
Total kapitalrentabilitet 8.0 25.2 20.4 18.6 10.5
Signatur
14.07.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
14.07.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex