Grøntmiljø As
Juridisk navn:  Grøntmiljø As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64869550
Postboks 31 Alnabru Verkseier Furulunds Vei 12 Fax: 64869965
0614 Oslo 668 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 977061202
Aksjekapital: 490.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/2/1997 1
Foretakstype: AS
Revisor: Myrdahl Og Sveen AS
Regnskapsfører: Nes Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.07%
Resultat  
  
167.25%
Egenkapital  
  
11.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 6.884.000 5.880.000 4.974.000 5.383.000 3.646.000
Resultat: 914.000 342.000 -85.000 -160.000 608.000
Egenkapital: 2.000.000 1.787.000 1.521.000 2.090.000 2.218.000
Regnskap for  Grøntmiljø As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 6.884.000 5.880.000 4.974.000 5.383.000 3.646.000
Driftskostnader -5.980.000 -5.542.000 -5.067.000 -5.536.000 -3.030.000
Driftsresultat 905.000 338.000 -93.000 -153.000 616.000
Finansinntekter 9.000 4.000 8.000 4.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -10.000 -10.000
Finans 9.000 4.000 7.000 -6.000 -9.000
Resultat før skatt 914.000 342.000 -85.000 -160.000 608.000
Skattekostnad -201.000 -75.000 17.000 31.000 -146.000
Årsresultat 713.000 267.000 -69.000 -128.000 461.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 763.000 516.000 450.000 591.000 482.000
Sum omløpsmidler 2.886.000 2.274.000 2.579.000 2.095.000 2.375.000
Sum eiendeler 3.649.000 2.790.000 3.029.000 2.686.000 2.857.000
Sum opptjent egenkapital 1.510.000 1.297.000 1.031.000 1.600.000 1.728.000
Sum egenkapital 2.000.000 1.787.000 1.521.000 2.090.000 2.218.000
Sum langsiktig gjeld 0 4.000 93.000
Sum kortsiktig gjeld 1.649.000 1.002.000 1.509.000 593.000 546.000
Sum gjeld og egenkapital 3.649.000 2.789.000 3.030.000 2.687.000 2.857.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.884.000 5.880.000 4.974.000 5.369.000 3.536.000
Andre inntekter 0 14.000 110.000
Driftsinntekter 6.884.000 5.880.000 4.974.000 5.383.000 3.646.000
Varekostnad -1.219.000 -739.000 -741.000 -2.132.000 -543.000
Lønninger -3.120.000 -3.195.000 -2.732.000 -1.617.000 -1.571.000
Avskrivning -126.000 -172.000 -158.000 -254.000 -263.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.515.000 -1.436.000 -1.436.000 -1.533.000 -653.000
Driftskostnader -5.980.000 -5.542.000 -5.067.000 -5.536.000 -3.030.000
Driftsresultat 905.000 338.000 -93.000 -153.000 616.000
Finansinntekter 9.000 4.000 8.000 4.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -10.000 -10.000
Finans 9.000 4.000 7.000 -6.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -500.000 -500.000 0 0
Årsresultat 713.000 267.000 -69.000 -128.000 461.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.000 25.000 60.000 43.000 12.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 201.000 256.000 100.000 192.000 292.000
Driftsløsøre 543.000 221.000 276.000 342.000 164.000
Sum varige driftsmidler 744.000 476.000 376.000 534.000 456.000
Sum finansielle anleggsmidler 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Sum anleggsmidler 763.000 516.000 450.000 591.000 482.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 415.000 662.000 104.000 355.000 20.000
Andre fordringer 39.000 46.000 29.000 95.000 39.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.432.000 1.566.000 2.446.000 1.646.000 2.316.000
Sum omløpsmidler 2.886.000 2.274.000 2.579.000 2.095.000 2.375.000
Sum eiendeler 3.649.000 2.790.000 3.029.000 2.686.000 2.857.000
Sum opptjent egenkapital 1.510.000 1.297.000 1.031.000 1.600.000 1.728.000
Sum egenkapital 2.000.000 1.787.000 1.521.000 2.090.000 2.218.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 4.000 93.000
Leverandørgjeld 139.000 129.000 284.000 200.000 94.000
Betalbar skatt 180.000 41.000 0 0 148.000
Skyldig offentlige avgifter 230.000 230.000 231.000 141.000 150.000
Utbytte -500.000 -500.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.099.000 602.000 994.000 251.000 153.000
Sum kortsiktig gjeld 1.649.000 1.002.000 1.509.000 593.000 546.000
Sum gjeld og egenkapital 3.649.000 2.789.000 3.030.000 2.687.000 2.857.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.237.000 1.272.000 1.070.000 1.502.000 1.829.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.3 1.7 3.5 4.3
Likviditetsgrad 2 1.8 2.3 1.7 3.5 4.3
Soliditet 54.8 64.1 50.2 77.8 77.6
Resultatgrad 13.1 5.7 -1.9 -2.8 16.9
Rentedekningsgrad -15.3 61.6
Gjeldsgrad 0.8 0.6 1 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 25.0 12.3 -2.8 -5.5 21.6
Signatur
24.08.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.08.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex