Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Graakammen Consulting AS
Juridisk navn:  Graakammen Consulting AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90155920
Ullevålseterveien 60 Ullevålseterveien 60 Fax:
0890 Oslo 890 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 883621492
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 7/2/2001 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.43%
Resultat  
  
61.74%
Egenkapital  
  
92.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.579.000 4.599.000 3.858.000 3.660.000 3.309.000
Resultat: 1.543.000 954.000 -230.000 1.049.000 487.000
Egenkapital: 2.442.000 1.267.000 487.000 717.000 6.531.000
Regnskap for  Graakammen Consulting AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.579.000 4.599.000 3.858.000 3.660.000 3.309.000
Driftskostnader -3.035.000 -3.643.000 -4.083.000 -2.606.000 -2.820.000
Driftsresultat 1.545.000 957.000 -225.000 1.054.000 490.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -6.000 -6.000 -4.000
Finans -3.000 -2.000 -5.000 -5.000 -3.000
Resultat før skatt 1.543.000 954.000 -230.000 1.049.000 487.000
Skattekostnad -367.000 -175.000 0 -256.000 -122.000
Årsresultat 1.175.000 780.000 -230.000 793.000 365.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.505.000 655.000 594.000 461.000 6.776.000
Sum omløpsmidler 1.911.000 1.363.000 1.260.000 2.247.000 1.533.000
Sum eiendeler 3.416.000 2.018.000 1.854.000 2.708.000 8.309.000
Sum opptjent egenkapital 2.342.000 1.167.000 387.000 617.000 6.431.000
Sum egenkapital 2.442.000 1.267.000 487.000 717.000 6.531.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 120.000
Sum kortsiktig gjeld 973.000 751.000 1.367.000 1.991.000 1.658.000
Sum gjeld og egenkapital 3.415.000 2.018.000 1.854.000 2.708.000 8.309.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.579.000 4.599.000 3.858.000 3.475.000 3.309.000
Andre inntekter 0 0 185.000 0
Driftsinntekter 4.579.000 4.599.000 3.858.000 3.660.000 3.309.000
Varekostnad -977.000 -826.000 -786.000 -551.000 -527.000
Lønninger -1.154.000 -2.374.000 -2.733.000 -1.495.000 -1.656.000
Avskrivning -372.000 -187.000 -106.000 -70.000 -82.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -532.000 -256.000 -458.000 -490.000 -555.000
Driftskostnader -3.035.000 -3.643.000 -4.083.000 -2.606.000 -2.820.000
Driftsresultat 1.545.000 957.000 -225.000 1.054.000 490.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -6.000 -6.000 -4.000
Finans -3.000 -2.000 -5.000 -5.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -300.000 -300.000
Årsresultat 1.175.000 780.000 -230.000 793.000 365.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 875.000 405.000 195.000 200.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 630.000 250.000 399.000 261.000 326.000
Sum varige driftsmidler 1.505.000 655.000 594.000 461.000 326.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 6.450.000
Sum anleggsmidler 1.505.000 655.000 594.000 461.000 6.776.000
Varebeholdning 34.000 33.000 33.000 33.000 31.000
Kundefordringer 150.000 160.000 133.000 332.000 343.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.727.000 1.169.000 1.094.000 1.882.000 1.159.000
Sum omløpsmidler 1.911.000 1.363.000 1.260.000 2.247.000 1.533.000
Sum eiendeler 3.416.000 2.018.000 1.854.000 2.708.000 8.309.000
Sum opptjent egenkapital 2.342.000 1.167.000 387.000 617.000 6.431.000
Sum egenkapital 2.442.000 1.267.000 487.000 717.000 6.531.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 120.000
Leverandørgjeld 278.000 0 0 0
Betalbar skatt 367.000 175.000 0 256.000 122.000
Skyldig offentlige avgifter 206.000 98.000 88.000 308.000 143.000
Utbytte 0 0 -300.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 400.000 200.000 1.278.000 1.428.000 1.393.000
Sum kortsiktig gjeld 973.000 751.000 1.367.000 1.991.000 1.658.000
Sum gjeld og egenkapital 3.415.000 2.018.000 1.854.000 2.708.000 8.309.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 938.000 612.000 -107.000 256.000 -125.000
Likviditetsgrad 1 2.0 1.8 0.9 1.1 0.9
Likviditetsgrad 2 1.9 1.8 0.9 1.1 0.9
Soliditet 71.5 62.8 26.3 26.5 78.6
Resultatgrad 33.7 20.8 -5.8 28.8 14.8
Rentedekningsgrad 515.0 3 -37.5 175.7 122.5
Gjeldsgrad 0.4 0.6 2.8 2.8 0.3
Total kapitalrentabilitet 45.2 47.5 -12.1 3 5.9
Signatur
13.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.06.2017
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex