Grammofon AS
Juridisk navn:  Grammofon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48285410
Postboks 48 Ivar Aasens Gate 52A Fax:
3672 Notodden 3683 Notodden
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Notodden
Org.nr: 972414522
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/1/1995 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: centrum platebar as
Regnskapsfører: Hjartdal Og Gransherad Rekneskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.12%
Resultat  
  
190.11%
Egenkapital  
  
15.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.334.000 4.428.000 4.103.000 3.921.000 4.653.000
Resultat: 1.642.000 566.000 727.000 428.000 1.588.000
Egenkapital: 9.462.000 8.178.000 7.740.000 7.175.000 6.845.000
Regnskap for  Grammofon AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.334.000 4.428.000 4.103.000 3.921.000 4.653.000
Driftskostnader -2.845.000 -3.859.000 -3.376.000 -3.561.000 -3.096.000
Driftsresultat 1.487.000 569.000 726.000 359.000 1.558.000
Finansinntekter 159.000 2.000 69.000 32.000
Finanskostnader -4.000 -3.000 0 -1.000 -1.000
Finans 155.000 -3.000 2.000 68.000 31.000
Resultat før skatt 1.642.000 566.000 727.000 428.000 1.588.000
Skattekostnad -358.000 -128.000 -162.000 -98.000 -363.000
Årsresultat 1.284.000 438.000 565.000 330.000 1.225.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 560.000 557.000 440.000 461.000 425.000
Sum omløpsmidler 10.410.000 9.845.000 9.589.000 8.627.000 8.355.000
Sum eiendeler 10.970.000 10.402.000 10.029.000 9.088.000 8.780.000
Sum opptjent egenkapital 9.262.000 7.978.000 7.540.000 6.975.000 6.645.000
Sum egenkapital 9.462.000 8.178.000 7.740.000 7.175.000 6.845.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.508.000 2.224.000 2.289.000 1.914.000 1.935.000
Sum gjeld og egenkapital 10.970.000 10.402.000 10.029.000 9.089.000 8.780.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.076.000 3.304.000 3.121.000 2.889.000 2.860.000
Andre inntekter 1.258.000 1.124.000 982.000 1.031.000 1.794.000
Driftsinntekter 4.334.000 4.428.000 4.103.000 3.921.000 4.653.000
Varekostnad -465.000 -881.000 -1.027.000 -962.000 -1.242.000
Lønninger -936.000 -965.000 -850.000 -821.000 -645.000
Avskrivning -66.000 -60.000 -50.000 -38.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.378.000 -1.953.000 -1.449.000 -1.740.000 -1.199.000
Driftskostnader -2.845.000 -3.859.000 -3.376.000 -3.561.000 -3.096.000
Driftsresultat 1.487.000 569.000 726.000 359.000 1.558.000
Finansinntekter 159.000 2.000 69.000 32.000
Finanskostnader -4.000 -3.000 0 -1.000 -1.000
Finans 155.000 -3.000 2.000 68.000 31.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.284.000 438.000 565.000 330.000 1.225.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 211.000 222.000 222.000 222.000 222.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 188.000 190.000 176.000 197.000 160.000
Sum varige driftsmidler 400.000 413.000 398.000 419.000 383.000
Sum finansielle anleggsmidler 160.000 145.000 42.000 42.000 42.000
Sum anleggsmidler 560.000 557.000 440.000 461.000 425.000
Varebeholdning 181.000 297.000 333.000 415.000 398.000
Kundefordringer 750.000 927.000 521.000 647.000 1.105.000
Andre fordringer 337.000 337.000 337.000 17.000 24.000
Sum investeringer 295.000 0 0 0
Kasse, bank 8.848.000 8.284.000 8.398.000 7.548.000 6.828.000
Sum omløpsmidler 10.410.000 9.845.000 9.589.000 8.627.000 8.355.000
Sum eiendeler 10.970.000 10.402.000 10.029.000 9.088.000 8.780.000
Sum opptjent egenkapital 9.262.000 7.978.000 7.540.000 6.975.000 6.645.000
Sum egenkapital 9.462.000 8.178.000 7.740.000 7.175.000 6.845.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 190.000 234.000 257.000 126.000 70.000
Betalbar skatt 358.000 128.000 162.000 98.000 363.000
Skyldig offentlige avgifter 169.000 222.000 134.000 232.000 159.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 790.000 1.640.000 1.736.000 1.458.000 1.342.000
Sum kortsiktig gjeld 1.508.000 2.224.000 2.289.000 1.914.000 1.935.000
Sum gjeld og egenkapital 10.970.000 10.402.000 10.029.000 9.089.000 8.780.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.902.000 7.621.000 7.300.000 6.713.000 6.420.000
Likviditetsgrad 1 6.9 4.4 4 4.5 4.3
Likviditetsgrad 2 6.8 4.3 4 4.3 4.1
Soliditet 86.3 78.6 77.2 78.9 7
Resultatgrad 34.3 12.9 17.7 9.2 33.5
Rentedekningsgrad 371.8 189.7 3 1
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 15.0 5.5 7.3 4.7 18.1
Signatur
16.08.2017
STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
16.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex