Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Grand Hotel Arendal Drift As
Juridisk navn:  Grand Hotel Arendal Drift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37000720
Larviksveien 17 Vestre gate 11 Fax: 37025551
3290 Stavern 4836 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 992605596
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 3/26/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Hlo Revisjon & Rådgivning As
Regnskapsfører: Miki Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.68%
Resultat  
  
-77.71%
Egenkapital  
  
-4.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.070.000 9.349.000 9.983.000 10.159.000 11.382.000
Resultat: -1.802.000 -1.014.000 323.000 -642.000 69.000
Egenkapital: -1.312.000 -1.250.000 -237.000 -560.000 82.000
Regnskap for  Grand Hotel Arendal Drift As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.070.000 9.349.000 9.983.000 10.159.000 11.382.000
Driftskostnader -9.852.000 -10.276.000 -9.654.000 -10.789.000 -11.309.000
Driftsresultat -1.783.000 -928.000 329.000 -631.000 71.000
Finansinntekter 0 2.000 9.000 121.000
Finanskostnader -19.000 -87.000 -8.000 -20.000 -124.000
Finans -19.000 -87.000 -6.000 -11.000 -3.000
Resultat før skatt -1.802.000 -1.014.000 323.000 -642.000 69.000
Skattekostnad 383.000 0 0 0 0
Årsresultat -1.419.000 -1.014.000 323.000 -642.000 69.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 284.000 927.000 1.970.000 2.434.000 2.952.000
Sum omløpsmidler 2.647.000 1.671.000 312.000 603.000 1.787.000
Sum eiendeler 2.931.000 2.598.000 2.282.000 3.037.000 4.739.000
Sum opptjent egenkapital -1.412.000 -1.350.000 -337.000 -660.000 -18.000
Sum egenkapital -1.312.000 -1.250.000 -237.000 -560.000 82.000
Sum langsiktig gjeld 3.234.000 616.000 217.000 270.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.009.000 3.231.000 2.302.000 3.326.000 4.657.000
Sum gjeld og egenkapital 2.931.000 2.597.000 2.282.000 3.036.000 4.739.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.075.000 9.145.000 8.253.000 9.989.000 10.952.000
Andre inntekter 995.000 204.000 1.730.000 170.000 430.000
Driftsinntekter 8.070.000 9.349.000 9.983.000 10.159.000 11.382.000
Varekostnad -570.000 -847.000 -1.107.000 -1.332.000 -1.153.000
Lønninger -3.474.000 -4.165.000 -4.698.000 -5.499.000 -5.565.000
Avskrivning -140.000 -127.000 -95.000 -56.000 -29.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.668.000 -5.137.000 -3.754.000 -3.902.000 -4.562.000
Driftskostnader -9.852.000 -10.276.000 -9.654.000 -10.789.000 -11.309.000
Driftsresultat -1.783.000 -928.000 329.000 -631.000 71.000
Finansinntekter 0 2.000 9.000 121.000
Finanskostnader -19.000 -87.000 -8.000 -20.000 -124.000
Finans -19.000 -87.000 -6.000 -11.000 -3.000
Konsernbidrag 1.358.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -1.419.000 -1.014.000 323.000 -642.000 69.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 284.000 549.000 300.000 376.000 111.000
Sum varige driftsmidler 284.000 549.000 300.000 376.000 111.000
Sum finansielle anleggsmidler 378.000 1.670.000 2.058.000 2.841.000
Sum anleggsmidler 284.000 927.000 1.970.000 2.434.000 2.952.000
Varebeholdning 12.000 20.000 32.000 15.000 44.000
Kundefordringer 143.000 522.000 176.000 376.000 1.274.000
Andre fordringer 606.000 192.000 27.000 57.000 200.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 145.000 935.000 78.000 154.000 268.000
Sum omløpsmidler 2.647.000 1.671.000 312.000 603.000 1.787.000
Sum eiendeler 2.931.000 2.598.000 2.282.000 3.037.000 4.739.000
Sum opptjent egenkapital -1.412.000 -1.350.000 -337.000 -660.000 -18.000
Sum egenkapital -1.312.000 -1.250.000 -237.000 -560.000 82.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 600.000
Sum langsiktig gjeld 3.234.000 616.000 217.000 270.000 0
Leverandørgjeld 449.000 2.219.000 601.000 310.000 2.777.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 171.000 357.000 690.000 349.000 447.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 388.000 655.000 1.010.000 2.667.000 833.000
Sum kortsiktig gjeld 1.009.000 3.231.000 2.302.000 3.326.000 4.657.000
Sum gjeld og egenkapital 2.931.000 2.597.000 2.282.000 3.036.000 4.739.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.638.000 -1.560.000 -1.990.000 -2.723.000 -2.870.000
Likviditetsgrad 1 2.6 0.5 0.1 0.2 0.4
Likviditetsgrad 2 2.6 0.5 0.1 0.2 0.4
Soliditet -44.8 -48.1 -10.4 -18.4 1.7
Resultatgrad -22.1 -9.9 3.3 -6.2 0.6
Rentedekningsgrad -93.8 -10.7 41.1 -31.6 0.6
Gjeldsgrad -3.2 -3.1 -10.6 -6.4 56.8
Total kapitalrentabilitet -60.8 -35.7 14.5 -20.5 4.1
Signatur
15.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex