Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Grand Hotell Hønefoss As
Juridisk navn:  Grand Hotell Hønefoss As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32122722
Stabells Gate 8 Stabells Gate 8 Fax: 32122788
3510 Hønefoss 3510 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 982603080
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 10/20/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Hverven Revisjon AS
Regnskapsfører: Bs Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.61%
Resultat  
  
208.2%
Egenkapital  
  
128.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.641.000 9.874.000 10.189.000 9.230.000 6.170.000
Resultat: 396.000 -366.000 572.000 -190.000 -946.000
Egenkapital: 703.000 307.000 673.000 101.000 -1.709.000
Regnskap for  Grand Hotell Hønefoss As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.641.000 9.874.000 10.189.000 9.230.000 6.170.000
Driftskostnader -7.229.000 -10.229.000 -9.603.000 -9.407.000 -7.106.000
Driftsresultat 411.000 -354.000 586.000 -177.000 -936.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -15.000 -13.000 -14.000 -12.000 -12.000
Finans -15.000 -13.000 -14.000 -12.000 -12.000
Resultat før skatt 396.000 -366.000 572.000 -190.000 -946.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 396.000 -366.000 572.000 -190.000 -946.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 246.000 712.000 1.085.000 1.167.000 186.000
Sum omløpsmidler 1.291.000 1.109.000 1.274.000 1.177.000 497.000
Sum eiendeler 1.537.000 1.821.000 2.359.000 2.344.000 683.000
Sum opptjent egenkapital 303.000 -93.000 273.000 -299.000 -2.109.000
Sum egenkapital 703.000 307.000 673.000 101.000 -1.709.000
Sum langsiktig gjeld 203.000 203.000 509.000 543.000 0
Sum kortsiktig gjeld 631.000 1.311.000 1.177.000 1.700.000 2.392.000
Sum gjeld og egenkapital 1.537.000 1.821.000 2.359.000 2.344.000 683.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.559.000 9.266.000 8.961.000 7.681.000 4.978.000
Andre inntekter 1.081.000 608.000 1.229.000 1.548.000 1.192.000
Driftsinntekter 7.641.000 9.874.000 10.189.000 9.230.000 6.170.000
Varekostnad -875.000 -1.271.000 -1.242.000 -1.488.000 -937.000
Lønninger -3.068.000 -4.149.000 -3.707.000 -3.496.000 -2.618.000
Avskrivning -199.000 -201.000 -177.000 -99.000 -32.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.087.000 -4.608.000 -4.477.000 -4.324.000 -3.519.000
Driftskostnader -7.229.000 -10.229.000 -9.603.000 -9.407.000 -7.106.000
Driftsresultat 411.000 -354.000 586.000 -177.000 -936.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -15.000 -13.000 -14.000 -12.000 -12.000
Finans -15.000 -13.000 -14.000 -12.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 396.000 -366.000 572.000 -190.000 -946.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 59.000 72.000 86.000 99.000 112.000
Maskiner anlegg 23.000 29.000 0 0 0
Driftsløsøre 163.000 389.000 536.000 604.000 74.000
Sum varige driftsmidler 246.000 490.000 621.000 703.000 186.000
Sum finansielle anleggsmidler 222.000 464.000 464.000 0
Sum anleggsmidler 246.000 712.000 1.085.000 1.167.000 186.000
Varebeholdning 46.000 78.000 44.000 72.000 56.000
Kundefordringer 74.000 340.000 528.000 630.000 358.000
Andre fordringer 389.000 81.000 66.000 87.000 69.000
Sum investeringer 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Kasse, bank 780.000 608.000 634.000 386.000 13.000
Sum omløpsmidler 1.291.000 1.109.000 1.274.000 1.177.000 497.000
Sum eiendeler 1.537.000 1.821.000 2.359.000 2.344.000 683.000
Sum opptjent egenkapital 303.000 -93.000 273.000 -299.000 -2.109.000
Sum egenkapital 703.000 307.000 673.000 101.000 -1.709.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 86.000 103.000 187.000 96.000
Sum langsiktig gjeld 203.000 203.000 509.000 543.000 0
Leverandørgjeld 99.000 235.000 294.000 409.000 1.141.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 89.000 401.000 165.000 174.000 181.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 444.000 589.000 616.000 929.000 973.000
Sum kortsiktig gjeld 631.000 1.311.000 1.177.000 1.700.000 2.392.000
Sum gjeld og egenkapital 1.537.000 1.821.000 2.359.000 2.344.000 683.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 660.000 -202.000 97.000 -523.000 -1.895.000
Likviditetsgrad 1 2.0 0.8 1 0.7 0.2
Likviditetsgrad 2 2.0 0.8 1 0.7 0.2
Soliditet 45.7 16.9 28.5 4.3 -250.2
Resultatgrad 5.4 -3.6 5.8 -1.9 -15.2
Rentedekningsgrad 27.4 -27.2 41.9 -14.8
Gjeldsgrad 1.2 4.9 2.5 22.2 -1.4
Total kapitalrentabilitet 26.7 -19.4 24.8 -7.6
Signatur
01.07.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
01.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex