Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Grand Sport Records AS
Juridisk navn:  Grand Sport Records AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Schweigaards Gate 34C Schweigaards Gate 34C Fax: 22036969
0191 Oslo 191 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 988574899
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/4/2005 1
Foretakstype: AS
Revisor: Leo Revisjon DA
Regnskapsfører: Ea Regnskap Espen Alm
Utvikling:
Omsetning  
  
-48.28%
Resultat  
  
27.83%
Egenkapital  
  
81.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.796.000 7.340.000 2.240.000 2.826.000 3.413.000
Resultat: 1.410.000 1.103.000 -307.000 76.000 393.000
Egenkapital: 2.472.000 1.363.000 522.000 829.000 753.000
Regnskap for  Grand Sport Records AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.796.000 7.340.000 2.240.000 2.826.000 3.413.000
Driftskostnader -2.385.000 -6.236.000 -2.547.000 -2.748.000 -3.008.000
Driftsresultat 1.411.000 1.103.000 -307.000 78.000 405.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 -3.000 -13.000
Finans -1.000 0 0 -3.000 -13.000
Resultat før skatt 1.410.000 1.103.000 -307.000 76.000 393.000
Skattekostnad -301.000 -105.000 0 0 0
Årsresultat 1.108.000 998.000 -307.000 76.000 393.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 205.000 150.000 103.000 161.000 216.000
Sum omløpsmidler 3.065.000 2.841.000 830.000 1.397.000 997.000
Sum eiendeler 3.270.000 2.991.000 933.000 1.558.000 1.213.000
Sum opptjent egenkapital 1.777.000 668.000 -172.000 134.000 59.000
Sum egenkapital 2.472.000 1.363.000 522.000 829.000 753.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 799.000 1.628.000 410.000 729.000 460.000
Sum gjeld og egenkapital 3.271.000 2.991.000 933.000 1.558.000 1.214.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.387.000 7.255.000 2.235.000 2.730.000 3.388.000
Andre inntekter 2.409.000 85.000 5.000 96.000 25.000
Driftsinntekter 3.796.000 7.340.000 2.240.000 2.826.000 3.413.000
Varekostnad -471.000 -2.624.000 -648.000 -957.000 -1.150.000
Lønninger -201.000 0 -9.000 -3.000 0
Avskrivning -53.000 -76.000 -81.000 -84.000 -86.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.660.000 -3.536.000 -1.809.000 -1.704.000 -1.772.000
Driftskostnader -2.385.000 -6.236.000 -2.547.000 -2.748.000 -3.008.000
Driftsresultat 1.411.000 1.103.000 -307.000 78.000 405.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 -3.000 -13.000
Finans -1.000 0 0 -3.000 -13.000
Konsernbidrag -157.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.108.000 998.000 -307.000 76.000 393.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 205.000 150.000 103.000 161.000 216.000
Sum varige driftsmidler 205.000 150.000 103.000 161.000 216.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 205.000 150.000 103.000 161.000 216.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 928.000 5.000
Andre fordringer 421.000 1.756.000 694.000 10.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.630.000 1.063.000 121.000 453.000 987.000
Sum omløpsmidler 3.065.000 2.841.000 830.000 1.397.000 997.000
Sum eiendeler 3.270.000 2.991.000 933.000 1.558.000 1.213.000
Sum opptjent egenkapital 1.777.000 668.000 -172.000 134.000 59.000
Sum egenkapital 2.472.000 1.363.000 522.000 829.000 753.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 201.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 125.000 35.000 22.000 158.000
Betalbar skatt 301.000 61.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 77.000 0 4.000 1.000 39.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 419.000 1.240.000 371.000 707.000 263.000
Sum kortsiktig gjeld 799.000 1.628.000 410.000 729.000 460.000
Sum gjeld og egenkapital 3.271.000 2.991.000 933.000 1.558.000 1.214.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.266.000 1.213.000 420.000 668.000 537.000
Likviditetsgrad 1 3.8 1.7 2 1.9 2.2
Likviditetsgrad 2 3.8 1.7 2 1.9 2.2
Soliditet 75.6 45.6 5 53.2 62.1
Resultatgrad 37.2 1 -13.7 2.8 11.9
Rentedekningsgrad 1.411.0 2 31.2
Gjeldsgrad 0.3 1.2 0.8 0.9 0.6
Total kapitalrentabilitet 43.1 36.9 -32.9 5 33.4
Signatur
08.10.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
08.10.2015
Daglig leder alene eller styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex