Grande Trevare AS
Juridisk navn:  Grande Trevare AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71224400
Holtavegen 18C Sørsidevegen 887 Fax:
5239 Rådal 6315 Innfjorden
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Rauma
Org.nr: 912051714
Aksjekapital: 4.500.000 NOK
Etableringsdato: 7/28/1972
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.48%
Resultat  
  
216.39%
Egenkapital  
  
-20.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 1.397.000 1.350.000 1.106.000 1.090.000 1.054.000
Resultat: 2.085.000 659.000 467.000 463.000 411.000
Egenkapital: 10.177.000 12.726.000 13.061.000 13.595.000 14.734.000
Regnskap for  Grande Trevare AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 1.397.000 1.350.000 1.106.000 1.090.000 1.054.000
Driftskostnader -630.000 -589.000 -575.000 -553.000 -616.000
Driftsresultat 767.000 761.000 530.000 538.000 437.000
Finansinntekter 1.461.000 6.000 27.000 77.000 110.000
Finanskostnader -143.000 -108.000 -90.000 -151.000 -136.000
Finans 1.318.000 -102.000 -63.000 -74.000 -26.000
Resultat før skatt 2.085.000 659.000 467.000 463.000 411.000
Skattekostnad -459.000 -145.000 -103.000 -102.000 -121.000
Årsresultat 1.626.000 514.000 364.000 361.000 290.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.083.000 12.471.000 12.866.000 13.269.000 13.690.000
Sum omløpsmidler 4.029.000 5.270.000 5.594.000 5.862.000 7.738.000
Sum eiendeler 16.112.000 17.741.000 18.460.000 19.131.000 21.428.000
Sum opptjent egenkapital 5.677.000 8.226.000 8.561.000 9.095.000 10.234.000
Sum egenkapital 10.177.000 12.726.000 13.061.000 13.595.000 14.734.000
Sum langsiktig gjeld 3.625.000 3.875.000 4.125.000 4.375.000 4.625.000
Sum kortsiktig gjeld 2.310.000 1.141.000 1.275.000 1.161.000 2.069.000
Sum gjeld og egenkapital 16.112.000 17.742.000 18.461.000 19.131.000 21.428.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 1.397.000 1.350.000 1.106.000 1.090.000 1.054.000
Driftsinntekter 1.397.000 1.350.000 1.106.000 1.090.000 1.054.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -402.000 -401.000 -401.000 -413.000 -415.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -228.000 -188.000 -174.000 -140.000 -201.000
Driftskostnader -630.000 -589.000 -575.000 -553.000 -616.000
Driftsresultat 767.000 761.000 530.000 538.000 437.000
Finansinntekter 1.461.000 6.000 27.000 77.000 110.000
Finanskostnader -143.000 -108.000 -90.000 -151.000 -136.000
Finans 1.318.000 -102.000 -63.000 -74.000 -26.000
Konsernbidrag -1.675.000 -537.000 -360.000 0 0
Utbytte -2.500.000 -311.000 -538.000 -1.000.000 0
Årsresultat 1.626.000 514.000 364.000 361.000 290.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 600.000 586.000 580.000 581.000 589.000
Fast eiendom 2.996.000 3.398.000 3.800.000 4.201.000 4.614.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 2.996.000 3.398.000 3.800.000 4.201.000 4.614.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.487.000 8.487.000 8.487.000 8.487.000 8.487.000
Sum anleggsmidler 12.083.000 12.471.000 12.866.000 13.269.000 13.690.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 249.000 28.000 10.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.042.000 3.610.000 4.545.000 4.674.000 6.328.000
Sum omløpsmidler 4.029.000 5.270.000 5.594.000 5.862.000 7.738.000
Sum eiendeler 16.112.000 17.741.000 18.460.000 19.131.000 21.428.000
Sum opptjent egenkapital 5.677.000 8.226.000 8.561.000 9.095.000 10.234.000
Sum egenkapital 10.177.000 12.726.000 13.061.000 13.595.000 14.734.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.147.000 689.000 462.000 0 2.000.000
Sum langsiktig gjeld 3.625.000 3.875.000 4.125.000 4.375.000 4.625.000
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 94.000 0
Skyldig offentlige avgifter 116.000 112.000 265.000 47.000 50.000
Utbytte -2.500.000 -311.000 -538.000 -1.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 47.000 28.000 9.000 21.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 2.310.000 1.141.000 1.275.000 1.161.000 2.069.000
Sum gjeld og egenkapital 16.112.000 17.742.000 18.461.000 19.131.000 21.428.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.719.000 4.129.000 4.319.000 4.701.000 5.669.000
Likviditetsgrad 1 1.7 4.6 4.4 5 3.7
Likviditetsgrad 2 1.7 4.6 4.4 5 3.7
Soliditet 63.2 71.7 70.7 71.1 68.8
Resultatgrad 54.9 56.4 47.9 49.4 41.5
Rentedekningsgrad 5.4 7.0 5.9 3.6 3.2
Gjeldsgrad 0.6 0.4 0.4 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 13.8 4.3 3.0 3.2 2.6
Signatur
12.11.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
06.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex