Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Grandefjæra Dyrkingslag Sa
Juridisk navn:  Grandefjæra Dyrkingslag Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97077956
Norset Gård Norset Gård Fax:
7130 Brekstad 7130 Brekstad
Fylke: Kommune:
Trøndelag Ørland
Org.nr: 985863342
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 4/18/1964
Foretakstype: SA
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
111.36%
Resultat  
  
-55.88%
Egenkapital  
  
-28.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 93.000 44.000
Resultat: -53.000 -34.000
Egenkapital: 134.000 188.000
Regnskap for  Grandefjæra Dyrkingslag Sa
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 93.000 44.000
Driftskostnader -147.000 -79.000
Driftsresultat -54.000 -34.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader 0
Finans 1.000
Resultat før skatt -53.000 -34.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -54.000 -34.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.000 30.000
Sum omløpsmidler 114.000 159.000
Sum eiendeler 139.000 189.000
Sum opptjent egenkapital 134.000 188.000
Sum egenkapital 134.000 188.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 5.000 0
Sum gjeld og egenkapital 139.000 188.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 70.000 40.000
Andre inntekter 23.000 4.000
Driftsinntekter 93.000 44.000
Varekostnad -2.000 0
Lønninger 0
Avskrivning -5.000 -5.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -140.000 -74.000
Driftskostnader -147.000 -79.000
Driftsresultat -54.000 -34.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader 0
Finans 1.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -54.000 -34.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 18.000 19.000
Maskiner anlegg 7.000 11.000
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 25.000 30.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 25.000 30.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 39.000 26.000
Andre fordringer 3.000 7.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 73.000 125.000
Sum omløpsmidler 114.000 159.000
Sum eiendeler 139.000 189.000
Sum opptjent egenkapital 134.000 188.000
Sum egenkapital 134.000 188.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 5.000 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 5.000 0
Sum gjeld og egenkapital 139.000 188.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 109.000 159.000
Likviditetsgrad 1 22.8
Likviditetsgrad 2 22.8 0
Soliditet 96.4 1
Resultatgrad -58.1 -77.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet -38.8 -17.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex