Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Granli Fiskeri AS
Juridisk navn:  Granli Fiskeri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nygårdstranda 13 Nygårdstranda 13 Fax:
9068 Nord-Lenangen 9068 Nord-Lenangen
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Lyngen
Org.nr: 994267264
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 6/18/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Lyngen Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-73.47%
Resultat  
  
-298.9%
Egenkapital  
  
-62.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.469.000 20.617.000 17.342.000 13.543.000 15.967.000
Resultat: -9.211.000 4.631.000 1.805.000 259.000 2.902.000
Egenkapital: 5.100.000 13.638.000 10.029.000 8.621.000 8.410.000
Regnskap for  Granli Fiskeri AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.469.000 20.617.000 17.342.000 13.543.000 15.967.000
Driftskostnader -12.024.000 -13.237.000 -13.516.000 -12.572.000 -12.259.000
Driftsresultat -6.556.000 7.380.000 3.827.000 971.000 3.708.000
Finansinntekter 41.000 44.000 50.000 64.000 50.000
Finanskostnader -2.696.000 -2.794.000 -2.071.000 -776.000 -857.000
Finans -2.655.000 -2.750.000 -2.021.000 -712.000 -807.000
Resultat før skatt -9.211.000 4.631.000 1.805.000 259.000 2.902.000
Skattekostnad 673.000 -1.021.000 -397.000 -49.000 -681.000
Årsresultat -8.539.000 3.610.000 1.408.000 210.000 2.220.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 130.653.000 104.328.000 78.467.000 31.618.000 30.676.000
Sum omløpsmidler 2.715.000 4.431.000 3.273.000 1.780.000 5.822.000
Sum eiendeler 133.368.000 108.759.000 81.740.000 33.398.000 36.498.000
Sum opptjent egenkapital 4.899.000 13.437.000 9.828.000 8.420.000 8.209.000
Sum egenkapital 5.100.000 13.638.000 10.029.000 8.621.000 8.410.000
Sum langsiktig gjeld 125.514.000 90.629.000 70.001.000 22.426.000 25.392.000
Sum kortsiktig gjeld 2.754.000 4.492.000 1.710.000 2.351.000 2.696.000
Sum gjeld og egenkapital 133.368.000 108.759.000 81.740.000 33.398.000 36.498.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.514.000 16.647.000 16.910.000 12.988.000 15.501.000
Andre inntekter 1.955.000 3.970.000 432.000 556.000 466.000
Driftsinntekter 5.469.000 20.617.000 17.342.000 13.543.000 15.967.000
Varekostnad -2.000 0 0 0
Lønninger -2.034.000 -7.947.000 -7.729.000 -6.253.000 -6.955.000
Avskrivning -3.021.000 -1.673.000 -1.839.000 -1.494.000 -1.805.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -6.969.000 -3.615.000 -3.948.000 -4.825.000 -3.499.000
Driftskostnader -12.024.000 -13.237.000 -13.516.000 -12.572.000 -12.259.000
Driftsresultat -6.556.000 7.380.000 3.827.000 971.000 3.708.000
Finansinntekter 41.000 44.000 50.000 64.000 50.000
Finanskostnader -2.696.000 -2.794.000 -2.071.000 -776.000 -857.000
Finans -2.655.000 -2.750.000 -2.021.000 -712.000 -807.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -8.539.000 3.610.000 1.408.000 210.000 2.220.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 22.188.000 23.186.000 24.183.000 25.181.000 26.012.000
Fast eiendom 50.000 79.130.000 51.238.000 2.978.000 567.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 543.000 2.013.000 629.000 543.000 765.000
Sum varige driftsmidler 108.465.000 81.143.000 54.283.000 6.437.000 4.664.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 130.653.000 104.328.000 78.467.000 31.618.000 30.676.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 397.000 204.000 0 0
Andre fordringer 2.173.000 395.000 76.000 123.000 185.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 145.000 4.036.000 2.994.000 1.657.000 5.637.000
Sum omløpsmidler 2.715.000 4.431.000 3.273.000 1.780.000 5.822.000
Sum eiendeler 133.368.000 108.759.000 81.740.000 33.398.000 36.498.000
Sum opptjent egenkapital 4.899.000 13.437.000 9.828.000 8.420.000 8.209.000
Sum egenkapital 5.100.000 13.638.000 10.029.000 8.621.000 8.410.000
Sum avsetninger til forpliktelser 673.000 176.000 276.000 359.000
Gjeld til kredittinstitutt 847.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 125.514.000 90.629.000 70.001.000 22.426.000 25.392.000
Leverandørgjeld 1.319.000 2.661.000 173.000 1.564.000 287.000
Betalbar skatt 525.000 498.000 131.000 796.000
Skyldig offentlige avgifter 249.000 1.165.000 876.000 487.000 1.468.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 338.000 141.000 163.000 168.000 144.000
Sum kortsiktig gjeld 2.754.000 4.492.000 1.710.000 2.351.000 2.696.000
Sum gjeld og egenkapital 133.368.000 108.759.000 81.740.000 33.398.000 36.498.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -39.000 -61.000 1.563.000 -571.000 3.126.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.0 1.9 0.8 2.2
Likviditetsgrad 2 1.0 1.0 1.9 0.8 2.2
Soliditet 3.8 12.5 12.3 25.8 2
Resultatgrad -119.9 35.8 22.1 7.2 23.2
Rentedekningsgrad -2.4 2.6 1.8 1.3 4.3
Gjeldsgrad 25.2 7.0 7.2 2.9 3.3
Total kapitalrentabilitet -4.9 6.8 4.7 3.1 10.3
Signatur
28.11.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex