Graphisoft Scandinavia As
Juridisk navn:  Graphisoft Scandinavia As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51788900
Engelsvollvegen 264 Engelsvollvegen 264 Fax: 51788901
4353 Klepp Stasjon 4353 Klepp Stasjon
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 976931335
Aksjekapital: 3.738.985 NOK
Antall ansatte: 33
Etableringsdato: 11/19/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.95%
Resultat  
  
-10.87%
Egenkapital  
  
33.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 70.122.000 67.456.000 64.247.000 61.269.000 56.515.000
Resultat: 21.073.000 23.643.000 19.173.000 16.201.000 15.964.000
Egenkapital: 67.179.000 50.490.000 31.634.000 16.351.000 13.547.000
Regnskap for  Graphisoft Scandinavia As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 70.122.000 67.456.000 64.247.000 61.269.000 56.515.000
Driftskostnader -46.671.000 -44.748.000 -45.061.000 -45.151.000 -40.984.000
Driftsresultat 23.451.000 22.707.000 19.185.000 16.118.000 15.532.000
Finansinntekter 5.790.000 6.886.000 1.034.000 622.000 1.325.000
Finanskostnader -8.168.000 -5.950.000 -1.046.000 -539.000 -892.000
Finans -2.378.000 936.000 -12.000 83.000 433.000
Resultat før skatt 21.073.000 23.643.000 19.173.000 16.201.000 15.964.000
Skattekostnad -4.384.000 -4.788.000 -3.890.000 -3.397.000 -3.465.000
Årsresultat 16.689.000 18.855.000 15.283.000 12.804.000 12.499.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.662.000 5.620.000 5.474.000 5.354.000 4.533.000
Sum omløpsmidler 71.415.000 54.402.000 35.757.000 31.014.000 31.099.000
Sum eiendeler 77.077.000 60.022.000 41.231.000 36.368.000 35.632.000
Sum opptjent egenkapital 63.440.000 46.751.000 27.895.000 12.612.000 9.808.000
Sum egenkapital 67.179.000 50.490.000 31.634.000 16.351.000 13.547.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.898.000 9.532.000 9.597.000 20.017.000 22.085.000
Sum gjeld og egenkapital 77.077.000 60.022.000 41.231.000 36.368.000 35.632.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 67.912.000 64.395.000 60.181.000 55.459.000 50.436.000
Andre inntekter 2.209.000 3.060.000 4.066.000 5.810.000 6.079.000
Driftsinntekter 70.122.000 67.456.000 64.247.000 61.269.000 56.515.000
Varekostnad -3.780.000 -3.987.000 -4.069.000 -3.179.000 -2.841.000
Lønninger -24.355.000 -23.551.000 -24.014.000 -24.584.000 -23.330.000
Avskrivning -237.000 -234.000 -338.000 -375.000 -322.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -18.299.000 -16.976.000 -16.640.000 -17.013.000 -14.491.000
Driftskostnader -46.671.000 -44.748.000 -45.061.000 -45.151.000 -40.984.000
Driftsresultat 23.451.000 22.707.000 19.185.000 16.118.000 15.532.000
Finansinntekter 5.790.000 6.886.000 1.034.000 622.000 1.325.000
Finanskostnader -8.168.000 -5.950.000 -1.046.000 -539.000 -892.000
Finans -2.378.000 936.000 -12.000 83.000 433.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -10.000.000 -10.000.000
Årsresultat 16.689.000 18.855.000 15.283.000 12.804.000 12.499.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 110.000 132.000 108.000 44.000 32.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 363.000 298.000 285.000 434.000 625.000
Sum varige driftsmidler 363.000 298.000 285.000 434.000 625.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.189.000 5.189.000 5.081.000 4.876.000 3.876.000
Sum anleggsmidler 5.662.000 5.620.000 5.474.000 5.354.000 4.533.000
Varebeholdning 144.000 146.000 128.000 47.000 98.000
Kundefordringer 53.200.000 40.421.000 18.029.000 7.077.000 5.053.000
Andre fordringer 3.254.000 3.247.000 6.889.000 7.938.000 9.394.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 14.817.000 10.588.000 10.711.000 15.952.000 16.554.000
Sum omløpsmidler 71.415.000 54.402.000 35.757.000 31.014.000 31.099.000
Sum eiendeler 77.077.000 60.022.000 41.231.000 36.368.000 35.632.000
Sum opptjent egenkapital 63.440.000 46.751.000 27.895.000 12.612.000 9.808.000
Sum egenkapital 67.179.000 50.490.000 31.634.000 16.351.000 13.547.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 844.000 989.000 1.203.000 520.000 586.000
Betalbar skatt 3.204.000 2.847.000 2.263.000 1.651.000 3.468.000
Skyldig offentlige avgifter 2.222.000 2.316.000 2.389.000 2.604.000 2.798.000
Utbytte 0 -10.000.000 -10.000.000
Annen kortsiktig gjeld 3.629.000 3.380.000 3.742.000 15.242.000 15.233.000
Sum kortsiktig gjeld 9.898.000 9.532.000 9.597.000 20.017.000 22.085.000
Sum gjeld og egenkapital 77.077.000 60.022.000 41.231.000 36.368.000 35.632.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 61.517.000 44.870.000 26.160.000 10.997.000 9.014.000
Likviditetsgrad 1 7.2 5.7 3.7 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 7.2 5.7 3.7 1.5 1.4
Soliditet 87.2 84.1 76.7 4 3
Resultatgrad 33.4 33.7 29.9 26.3 27.5
Rentedekningsgrad 2.9 3.8 18.3 29.9 17.4
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.3 1.2 1.6
Total kapitalrentabilitet 37.9 49.3 4 4 47.3
Signatur
15.06.2022
STYRETS LEDER ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex