Gravdal Hage Og Anlegg AS
Juridisk navn:  Gravdal Hage Og Anlegg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55931860
Janaflaten 52 Janaflaten 52 Fax: 55931863
5179 Godvik 5179 Godvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 980422003
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 40
Etableringsdato: 12/22/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Vest Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.83%
Resultat  
  
-92.28%
Egenkapital  
  
2.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 55.603.000 55.147.000 44.188.000 37.042.000 47.217.000
Resultat: 445.000 5.765.000 3.501.000 4.773.000 1.691.000
Egenkapital: 12.297.000 11.950.000 12.453.000 9.723.000 6.040.000
Regnskap for  Gravdal Hage Og Anlegg AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 55.603.000 55.147.000 44.188.000 37.042.000 47.217.000
Driftskostnader -55.055.000 -49.299.000 -40.584.000 -32.161.000 -45.391.000
Driftsresultat 548.000 5.847.000 3.605.000 4.882.000 1.826.000
Finansinntekter 41.000 3.000 2.000 3.000
Finanskostnader -103.000 -122.000 -107.000 -112.000 -137.000
Finans -103.000 -81.000 -104.000 -110.000 -134.000
Resultat før skatt 445.000 5.765.000 3.501.000 4.773.000 1.691.000
Skattekostnad -98.000 -1.268.000 -771.000 -1.090.000 -406.000
Årsresultat 347.000 4.497.000 2.730.000 3.683.000 1.285.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.679.000 3.533.000 3.784.000 3.796.000 3.303.000
Sum omløpsmidler 14.312.000 16.932.000 15.519.000 12.085.000 9.828.000
Sum eiendeler 18.991.000 20.465.000 19.303.000 15.881.000 13.131.000
Sum opptjent egenkapital 11.785.000 11.438.000 11.941.000 9.211.000 5.528.000
Sum egenkapital 12.297.000 11.950.000 12.453.000 9.723.000 6.040.000
Sum langsiktig gjeld 163.000 65.000 115.000 540.000 538.000
Sum kortsiktig gjeld 6.531.000 8.450.000 6.735.000 5.618.000 6.553.000
Sum gjeld og egenkapital 18.991.000 20.465.000 19.303.000 15.881.000 13.131.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 54.242.000 54.957.000 43.695.000 35.612.000 46.706.000
Andre inntekter 1.361.000 190.000 493.000 1.430.000 511.000
Driftsinntekter 55.603.000 55.147.000 44.188.000 37.042.000 47.217.000
Varekostnad -21.642.000 -20.057.000 -13.555.000 -7.363.000 -21.473.000
Lønninger -22.677.000 -20.276.000 -18.605.000 -16.877.000 -15.866.000
Avskrivning -1.359.000 -1.215.000 -1.390.000 -1.378.000 -1.455.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -9.377.000 -7.751.000 -7.034.000 -6.543.000 -6.597.000
Driftskostnader -55.055.000 -49.299.000 -40.584.000 -32.161.000 -45.391.000
Driftsresultat 548.000 5.847.000 3.605.000 4.882.000 1.826.000
Finansinntekter 41.000 3.000 2.000 3.000
Finanskostnader -103.000 -122.000 -107.000 -112.000 -137.000
Finans -103.000 -81.000 -104.000 -110.000 -134.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 347.000 4.497.000 2.730.000 3.683.000 1.285.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 1.532.000 1.917.000 2.051.000 2.246.000 1.625.000
Driftsløsøre 2.908.000 1.313.000 1.176.000 1.325.000 1.298.000
Sum varige driftsmidler 4.440.000 3.230.000 3.227.000 3.571.000 2.923.000
Sum finansielle anleggsmidler 239.000 302.000 557.000 225.000 380.000
Sum anleggsmidler 4.679.000 3.533.000 3.784.000 3.796.000 3.303.000
Varebeholdning 989.000 1.040.000 1.102.000 968.000 786.000
Kundefordringer 5.480.000 7.986.000 7.897.000 5.705.000 6.891.000
Andre fordringer 276.000 217.000 311.000 302.000 412.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 7.567.000 7.689.000 6.209.000 5.110.000 1.739.000
Sum omløpsmidler 14.312.000 16.932.000 15.519.000 12.085.000 9.828.000
Sum eiendeler 18.991.000 20.465.000 19.303.000 15.881.000 13.131.000
Sum opptjent egenkapital 11.785.000 11.438.000 11.941.000 9.211.000 5.528.000
Sum egenkapital 12.297.000 11.950.000 12.453.000 9.723.000 6.040.000
Sum avsetninger til forpliktelser 163.000 65.000 115.000 166.000 8.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 163.000 65.000 115.000 540.000 538.000
Leverandørgjeld 1.967.000 2.190.000 1.417.000 1.062.000 1.488.000
Betalbar skatt 1.319.000 822.000 932.000 469.000
Skyldig offentlige avgifter 2.278.000 2.868.000 2.590.000 1.864.000 1.908.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.287.000 2.073.000 1.906.000 1.760.000 2.688.000
Sum kortsiktig gjeld 6.531.000 8.450.000 6.735.000 5.618.000 6.553.000
Sum gjeld og egenkapital 18.991.000 20.465.000 19.303.000 15.881.000 13.131.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.781.000 8.482.000 8.784.000 6.467.000 3.275.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.0 2.3 2 1.5
Likviditetsgrad 2 2.0 1.9 2.1 2 1.4
Soliditet 64.8 58.4 64.5 61.2 4
Resultatgrad 1.0 10.6 8.2 13.2 3.9
Rentedekningsgrad 5.3 47.9 33.7 43.6 13.3
Gjeldsgrad 0.5 0.7 0.6 0.6 1.2
Total kapitalrentabilitet 2.9 28.8 18.7 30.8 13.9
Signatur
24.01.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.01.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex