Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gre-Jo Svein Johannessen
Juridisk navn:  Gre-Jo Svein Johannessen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90933717
Gamle Kalvedalsveien 42 v/ Helsesenter i Bergen Sverres gate 33 Fax:
5019 Bergen 5010 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 944435662
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/19/1995
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
8.64%
Resultat  
  
-40%
Egenkapital  
  
-42.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2017
Omsetning: 88.000 81.000 43.000
Resultat: 3.000 5.000 0
Egenkapital: 4.000 7.000 6.000
Regnskap for  Gre-Jo Svein Johannessen
Resultat 2021 2020 2017
Driftsinntekter 88.000 81.000 43.000
Driftskostnader -85.000 -77.000 -43.000
Driftsresultat 3.000 5.000 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 3.000 5.000 0
Skattekostnad 0
Årsresultat 3.000 5.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 8.000 11.000 13.000
Sum eiendeler 8.000 11.000 13.000
Sum opptjent egenkapital 4.000 7.000 6.000
Sum egenkapital 4.000 7.000 6.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 4.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 8.000 11.000 12.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 88.000 81.000 43.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 88.000 81.000 43.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -85.000 -77.000 -43.000
Driftskostnader -85.000 -77.000 -43.000
Driftsresultat 3.000 5.000 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 3.000 5.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 8.000 11.000 13.000
Sum omløpsmidler 8.000 11.000 13.000
Sum eiendeler 8.000 11.000 13.000
Sum opptjent egenkapital 4.000 7.000 6.000
Sum egenkapital 4.000 7.000 6.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 3.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000 4.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 8.000 11.000 12.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.000 7.000 7.000
Likviditetsgrad 1 2.0 2.8 2.2
Likviditetsgrad 2 2.0 2.8 2.2
Soliditet 50.0 63.6 5
Resultatgrad 3.4 6.2 0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.0 0.6 1
Total kapitalrentabilitet 37.5 45.5 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex