Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Green Power Nordic As
Juridisk navn:  Green Power Nordic As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46419614
c/o Mnc AS Postboks 115 Østerdalsgata 1J Fax:
1501 Moss 658 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 992274689
Aksjekapital: 480.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/4/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Magnar Nilsen Consulting As
Utvikling:
Omsetning  
  
721.62%
Resultat  
  
81.58%
Egenkapital  
  
-2.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 304.000 37.000 0 0 0
Resultat: -14.000 -76.000 -19.000 -25.000 -28.000
Egenkapital: -637.000 -623.000 -546.000 -527.000 -587.000
Regnskap for  Green Power Nordic As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 304.000 37.000 0 0 0
Driftskostnader -303.000 -110.000 -3.000 -3.000 -4.000
Driftsresultat 1.000 -73.000 -3.000 -3.000 -4.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -16.000 -4.000 -16.000 -22.000 -24.000
Finans -15.000 -4.000 -16.000 -22.000 -24.000
Resultat før skatt -14.000 -76.000 -19.000 -25.000 -28.000
Skattekostnad 0 0 19.000 0
Årsresultat -14.000 -76.000 -19.000 -5.000 -28.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 216.000 261.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 23.000 119.000 0 84.000 2.000
Sum eiendeler 239.000 380.000 0 84.000 2.000
Sum opptjent egenkapital -1.181.000 -1.167.000 -1.091.000 -1.072.000 -1.067.000
Sum egenkapital -637.000 -623.000 -546.000 -527.000 -587.000
Sum langsiktig gjeld 250.000 277.000 172.000 270.000 362.000
Sum kortsiktig gjeld 626.000 726.000 374.000 342.000 227.000
Sum gjeld og egenkapital 240.000 381.000 0 85.000 2.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 304.000 37.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 304.000 37.000 0 0 0
Varekostnad -96.000 -4.000 0 0 0
Lønninger -82.000 -59.000 0 0 0
Avskrivning -46.000 -14.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -79.000 -33.000 -3.000 -3.000 -4.000
Driftskostnader -303.000 -110.000 -3.000 -3.000 -4.000
Driftsresultat 1.000 -73.000 -3.000 -3.000 -4.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -16.000 -4.000 -16.000 -22.000 -24.000
Finans -15.000 -4.000 -16.000 -22.000 -24.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 -76.000 -19.000 -5.000 -28.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 216.000 261.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 216.000 261.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 216.000 261.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 15.000 0 0 0 0
Andre fordringer 8.000 91.000 0 84.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 28.000 0 0 2.000
Sum omløpsmidler 23.000 119.000 0 84.000 2.000
Sum eiendeler 239.000 380.000 0 84.000 2.000
Sum opptjent egenkapital -1.181.000 -1.167.000 -1.091.000 -1.072.000 -1.067.000
Sum egenkapital -637.000 -623.000 -546.000 -527.000 -587.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 250.000 277.000 172.000 270.000 362.000
Leverandørgjeld 65.000 13.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 45.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 557.000 668.000 374.000 342.000 227.000
Sum kortsiktig gjeld 626.000 726.000 374.000 342.000 227.000
Sum gjeld og egenkapital 240.000 381.000 0 85.000 2.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -603.000 -607.000 -374.000 -258.000 -225.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0 0.2 0
Likviditetsgrad 2 0.2 0 0.2 0
Soliditet -266.5 -163.9
Resultatgrad 0.3 -197.3
Rentedekningsgrad 0.1 -18.3 -0.2 -0.1 -0.2
Gjeldsgrad -1.4 -1.6 -1.2
Total kapitalrentabilitet 0.8 -19.2 -3.5
Signatur
10.05.2012
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
29.06.2021
Prokura
Wiig Waldre Niels Johan
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex