Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Grenda Huset AS
Juridisk navn:  Grenda Huset AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41416162
Landavegen 384 Landavegen 384 Fax: 53483081
5464 Dimmelsvik 5464 Dimmelsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Kvinnherad
Org.nr: 929351290
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/4/1980 1
Foretakstype: AS
Revisor: Hardanger Revisjon As
Regnskapsfører: Tveit Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
81.96%
Egenkapital  
  
-0.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 378.000 378.000 398.000 319.000 5.494.000
Resultat: -68.000 -377.000 -136.000 -190.000 4.682.000
Egenkapital: 3.083.000 3.107.000 3.398.000 3.481.000 3.757.000
Regnskap for  Grenda Huset AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 378.000 378.000 398.000 319.000 5.494.000
Driftskostnader -632.000 -833.000 -597.000 -572.000 -776.000
Driftsresultat -254.000 -454.000 -199.000 -253.000 4.718.000
Finansinntekter 185.000 78.000 63.000 63.000 -4.000
Finanskostnader 0 0 0 -32.000
Finans 185.000 78.000 63.000 63.000 -36.000
Resultat før skatt -68.000 -377.000 -136.000 -190.000 4.682.000
Skattekostnad 44.000 86.000 54.000 73.000 -951.000
Årsresultat -24.000 -291.000 -83.000 -117.000 3.731.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 745.000 2.245.000 2.235.000 2.235.000 2.235.000
Sum omløpsmidler 3.092.000 1.747.000 2.201.000 2.374.000 2.775.000
Sum eiendeler 3.837.000 3.992.000 4.436.000 4.609.000 5.010.000
Sum opptjent egenkapital 2.844.000 2.868.000 3.159.000 3.242.000 3.518.000
Sum egenkapital 3.083.000 3.107.000 3.398.000 3.481.000 3.757.000
Sum langsiktig gjeld 317.000 394.000 489.000 636.000 826.000
Sum kortsiktig gjeld 436.000 491.000 549.000 492.000 428.000
Sum gjeld og egenkapital 3.836.000 3.992.000 4.436.000 4.609.000 5.011.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 378.000 378.000 398.000 315.000 347.000
Andre inntekter 0 0 4.000 5.147.000
Driftsinntekter 378.000 378.000 398.000 319.000 5.494.000
Varekostnad 0 0 0 -94.000
Lønninger -523.000 -710.000 -496.000 -428.000 -386.000
Avskrivning 0 0 0 -47.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -109.000 -123.000 -101.000 -144.000 -249.000
Driftskostnader -632.000 -833.000 -597.000 -572.000 -776.000
Driftsresultat -254.000 -454.000 -199.000 -253.000 4.718.000
Finansinntekter 185.000 78.000 63.000 63.000 -4.000
Finanskostnader 0 0 0 -32.000
Finans 185.000 78.000 63.000 63.000 -36.000
Konsernbidrag 0 0 -160.000 -245.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -24.000 -291.000 -83.000 -117.000 3.731.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 745.000 2.245.000 2.235.000 2.235.000 2.235.000
Sum anleggsmidler 745.000 2.245.000 2.235.000 2.235.000 2.235.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 79.000 229.000 179.000 79.000 141.000
Andre fordringer 83.000 62.000 10.000 10.000 0
Sum investeringer 949.000 815.000 1.000 1.000 1.000
Kasse, bank 1.982.000 641.000 2.012.000 2.130.000 2.634.000
Sum omløpsmidler 3.092.000 1.747.000 2.201.000 2.374.000 2.775.000
Sum eiendeler 3.837.000 3.992.000 4.436.000 4.609.000 5.010.000
Sum opptjent egenkapital 2.844.000 2.868.000 3.159.000 3.242.000 3.518.000
Sum egenkapital 3.083.000 3.107.000 3.398.000 3.481.000 3.757.000
Sum avsetninger til forpliktelser 317.000 394.000 489.000 636.000 826.000
Gjeld til kredittinstitutt 276.000 351.000 351.000 351.000 327.000
Sum langsiktig gjeld 317.000 394.000 489.000 636.000 826.000
Leverandørgjeld 17.000 16.000 12.000 0 0
Betalbar skatt 32.000 9.000 93.000 66.000 43.000
Skyldig offentlige avgifter 62.000 47.000 50.000 42.000 27.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 50.000 69.000 43.000 34.000 31.000
Sum kortsiktig gjeld 436.000 491.000 549.000 492.000 428.000
Sum gjeld og egenkapital 3.836.000 3.992.000 4.436.000 4.609.000 5.011.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.656.000 1.256.000 1.652.000 1.882.000 2.347.000
Likviditetsgrad 1 7.1 3.6 4 4.8 6.5
Likviditetsgrad 2 7.1 3.6 4 4.8 6.5
Soliditet 80.4 77.8 76.6 75.5 7
Resultatgrad -67.2 -120.1 -79.3 85.9
Rentedekningsgrad 147.4
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet -1.8 -9.4 -3.1 -4.1 94.1
Signatur
20.10.2021
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex