Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Grenland Dentallaboratorium AS
Juridisk navn:  Grenland Dentallaboratorium AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35550988
Postboks 1053 Stangsgate 9 Fax: 35557031
3901 Porsgrunn 3916 Porsgrunn
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Porsgrunn
Org.nr: 943975825
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/1/1987 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsselskapet AS
Regnskapsfører: Tet Regnskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.2%
Resultat  
  
-2135.71%
Egenkapital  
  
-119.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.409.000 1.811.000 1.659.000 2.313.000 2.327.000
Resultat: -313.000 -14.000 -520.000 296.000 -61.000
Egenkapital: -55.000 289.000 301.000 698.000 472.000
Regnskap for  Grenland Dentallaboratorium AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.409.000 1.811.000 1.659.000 2.313.000 2.327.000
Driftskostnader -1.723.000 -1.822.000 -2.169.000 -2.008.000 -2.374.000
Driftsresultat -313.000 -11.000 -509.000 305.000 -47.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 -3.000 -11.000 -10.000 -14.000
Finans 0 -3.000 -11.000 -10.000 -13.000
Resultat før skatt -313.000 -14.000 -520.000 296.000 -61.000
Skattekostnad -31.000 2.000 124.000 -70.000 22.000
Årsresultat -345.000 -12.000 -397.000 226.000 -39.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.509.000 1.651.000 1.764.000 1.279.000 1.305.000
Sum omløpsmidler 468.000 612.000 387.000 918.000 612.000
Sum eiendeler 1.977.000 2.263.000 2.151.000 2.197.000 1.917.000
Sum opptjent egenkapital -155.000 189.000 201.000 598.000 372.000
Sum egenkapital -55.000 289.000 301.000 698.000 472.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 94.000 73.000
Sum kortsiktig gjeld 2.033.000 1.974.000 1.850.000 1.406.000 1.372.000
Sum gjeld og egenkapital 1.978.000 2.263.000 2.151.000 2.198.000 1.917.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.373.000 1.811.000 1.659.000 2.313.000 2.327.000
Andre inntekter 36.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.409.000 1.811.000 1.659.000 2.313.000 2.327.000
Varekostnad -203.000 -353.000 -373.000 -408.000 -467.000
Lønninger -1.013.000 -1.003.000 -1.318.000 -1.240.000 -1.488.000
Avskrivning -111.000 -114.000 -98.000 -26.000 -36.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -396.000 -352.000 -380.000 -334.000 -383.000
Driftskostnader -1.723.000 -1.822.000 -2.169.000 -2.008.000 -2.374.000
Driftsresultat -313.000 -11.000 -509.000 305.000 -47.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 -3.000 -11.000 -10.000 -14.000
Finans 0 -3.000 -11.000 -10.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -345.000 -12.000 -397.000 226.000 -39.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 31.000 30.000 0 0
Fast eiendom 1.270.000 1.270.000 1.270.000 1.270.000 1.270.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 239.000 350.000 464.000 9.000 35.000
Sum varige driftsmidler 1.509.000 1.620.000 1.734.000 1.279.000 1.305.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.509.000 1.651.000 1.764.000 1.279.000 1.305.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 81.000 219.000 121.000 176.000 187.000
Andre fordringer 25.000 78.000 91.000 62.000 29.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 363.000 315.000 175.000 680.000 396.000
Sum omløpsmidler 468.000 612.000 387.000 918.000 612.000
Sum eiendeler 1.977.000 2.263.000 2.151.000 2.197.000 1.917.000
Sum opptjent egenkapital -155.000 189.000 201.000 598.000 372.000
Sum egenkapital -55.000 289.000 301.000 698.000 472.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 94.000 73.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 94.000 73.000
Leverandørgjeld 6.000 0 52.000 38.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 49.000 0
Skyldig offentlige avgifter 78.000 24.000 95.000 86.000 101.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.949.000 1.950.000 1.703.000 1.232.000 1.269.000
Sum kortsiktig gjeld 2.033.000 1.974.000 1.850.000 1.406.000 1.372.000
Sum gjeld og egenkapital 1.978.000 2.263.000 2.151.000 2.198.000 1.917.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.565.000 -1.362.000 -1.463.000 -488.000 -760.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.3 0.2 0.7 0.4
Likviditetsgrad 2 0.2 0.3 0.2 0.7 0.5
Soliditet -2.8 12.8 1 31.8 24.6
Resultatgrad -22.2 -0.6 -30.7 13.2 -2.0
Rentedekningsgrad -3.7 -46.3 30.5 -3.3
Gjeldsgrad 6.8 6.1 2.1 3.1
Total kapitalrentabilitet -15.8 -0.5 -23.7 13.9 -2.4
Signatur
26.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex