Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gressvik Service Senter AS
Juridisk navn:  Gressvik Service Senter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69327717
Postboks 163 c/o Jan G Larsen Seutveien 50 Fax: 69328430
1620 Gressvik 1610 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 966318562
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/20/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-71.23%
Resultat  
  
-335.02%
Egenkapital  
  
-15.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 588.000 2.044.000 50.497.000 47.193.000 48.276.000
Resultat: -510.000 217.000 219.000 -402.000 921.000
Egenkapital: 863.000 1.023.000 730.000 553.000 638.000
Regnskap for  Gressvik Service Senter AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 588.000 2.044.000 50.497.000 47.193.000 48.276.000
Driftskostnader -1.163.000 -1.825.000 -50.311.000 -47.573.000 -47.417.000
Driftsresultat -575.000 219.000 186.000 -380.000 860.000
Finansinntekter 66.000 2.000 51.000 1.000 107.000
Finanskostnader -1.000 -5.000 -17.000 -23.000 -45.000
Finans 65.000 -3.000 34.000 -22.000 62.000
Resultat før skatt -510.000 217.000 219.000 -402.000 921.000
Skattekostnad 126.000 -49.000 -42.000 93.000 -206.000
Årsresultat -384.000 168.000 177.000 -309.000 715.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 943.000 966.000 1.751.000 1.853.000 2.117.000
Sum omløpsmidler 389.000 1.416.000 2.384.000 2.997.000 2.573.000
Sum eiendeler 1.332.000 2.382.000 4.135.000 4.850.000 4.690.000
Sum opptjent egenkapital 23.000 405.000 228.000 538.000
Sum egenkapital 863.000 1.023.000 730.000 553.000 638.000
Sum langsiktig gjeld 186.000 249.000 9.000 0 590.000
Sum kortsiktig gjeld 283.000 1.109.000 3.396.000 4.297.000 3.461.000
Sum gjeld og egenkapital 1.332.000 2.381.000 4.135.000 4.850.000 4.689.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 588.000 655.000 50.293.000 46.925.000 48.156.000
Andre inntekter 1.389.000 204.000 268.000 120.000
Driftsinntekter 588.000 2.044.000 50.497.000 47.193.000 48.276.000
Varekostnad -500.000 -92.000 -40.984.000 -38.604.000 -39.081.000
Lønninger -267.000 -794.000 -5.220.000 -4.573.000 -4.518.000
Avskrivning -12.000 -132.000 -264.000 -364.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -396.000 -927.000 -3.975.000 -4.132.000 -3.454.000
Driftskostnader -1.163.000 -1.825.000 -50.311.000 -47.573.000 -47.417.000
Driftsresultat -575.000 219.000 186.000 -380.000 860.000
Finansinntekter 66.000 2.000 51.000 1.000 107.000
Finanskostnader -1.000 -5.000 -17.000 -23.000 -45.000
Finans 65.000 -3.000 34.000 -22.000 62.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -384.000 168.000 177.000 -309.000 715.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 33.000 11.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 16.000 43.000
Driftsløsøre 0 637.000 673.000 1.098.000
Sum varige driftsmidler 0 637.000 689.000 1.141.000
Sum finansielle anleggsmidler 943.000 966.000 1.113.000 1.131.000 965.000
Sum anleggsmidler 943.000 966.000 1.751.000 1.853.000 2.117.000
Varebeholdning 0 1.550.000 1.753.000 1.748.000
Kundefordringer 47.000 445.000 366.000 302.000 448.000
Andre fordringer 2.000 0 80.000 80.000 80.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 53.000 105.000 232.000 567.000 297.000
Sum omløpsmidler 389.000 1.416.000 2.384.000 2.997.000 2.573.000
Sum eiendeler 1.332.000 2.382.000 4.135.000 4.850.000 4.690.000
Sum opptjent egenkapital 23.000 405.000 228.000 538.000
Sum egenkapital 863.000 1.023.000 730.000 553.000 638.000
Sum avsetninger til forpliktelser 186.000 249.000 9.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 168.000 829.000 0 884.000 1.146.000
Sum langsiktig gjeld 186.000 249.000 9.000 0 590.000
Leverandørgjeld 42.000 151.000 2.355.000 2.447.000 1.436.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 18.000 55.000 502.000 481.000 447.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 55.000 74.000 539.000 485.000 433.000
Sum kortsiktig gjeld 283.000 1.109.000 3.396.000 4.297.000 3.461.000
Sum gjeld og egenkapital 1.332.000 2.381.000 4.135.000 4.850.000 4.689.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 106.000 307.000 -1.012.000 -1.300.000 -888.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 0.7 0.7 0.7
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 0.2 0.3 0.2
Soliditet 64.8 4 17.7 11.4 13.6
Resultatgrad -97.8 10.7 0.4 -0.8 1.8
Rentedekningsgrad -575.0 43.8 10.9 -16.5 19.1
Gjeldsgrad 0.5 1.3 4.7 7.8 6.3
Total kapitalrentabilitet -38.2 9.3 5.7 -7.8 20.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex