Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Grev Wedelsgate 10 Invest AS
Juridisk navn:  Grev Wedelsgate 10 Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33317700
c/o Rune Asheim Rådyrveien 32 C/O Rune Asheim Rådyrveien 32 Fax: 67102911
3124 Tønsberg 3124 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 990288283
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/13/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Bdt Viken Revisjon AS
Regnskapsfører: T H Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.2%
Resultat  
  
12.99%
Egenkapital  
  
1.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 566.000 500.000 520.000 415.000 497.000
Resultat: 261.000 231.000 256.000 206.000 48.000
Egenkapital: 1.138.000 1.126.000 1.125.000 929.000 984.000
Regnskap for  Grev Wedelsgate 10 Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 566.000 500.000 520.000 415.000 497.000
Driftskostnader -306.000 -269.000 -264.000 -209.000 -453.000
Driftsresultat 261.000 231.000 256.000 206.000 45.000
Finansinntekter 0 0 0 0 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 4.000
Resultat før skatt 261.000 231.000 256.000 206.000 48.000
Skattekostnad -57.000 -52.000 -61.000 -51.000 -11.000
Årsresultat 203.000 179.000 195.000 155.000 37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 863.000 889.000 770.000 756.000 678.000
Sum omløpsmidler 321.000 490.000 763.000 494.000 352.000
Sum eiendeler 1.184.000 1.379.000 1.533.000 1.250.000 1.030.000
Sum opptjent egenkapital 929.000 917.000 916.000 720.000 775.000
Sum egenkapital 1.138.000 1.126.000 1.125.000 929.000 984.000
Sum langsiktig gjeld 18.000 18.000 19.000 20.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 28.000 235.000 390.000 301.000 27.000
Sum gjeld og egenkapital 1.184.000 1.379.000 1.534.000 1.250.000 1.031.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 566.000 500.000 520.000 415.000 497.000
Driftsinntekter 566.000 500.000 520.000 415.000 497.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -27.000 -25.000 -23.000 -23.000 -23.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -279.000 -244.000 -241.000 -186.000 -430.000
Driftskostnader -306.000 -269.000 -264.000 -209.000 -453.000
Driftsresultat 261.000 231.000 256.000 206.000 45.000
Finansinntekter 0 0 0 0 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 4.000
Konsernbidrag -191.000 -178.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -210.000 0
Årsresultat 203.000 179.000 195.000 155.000 37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 863.000 889.000 770.000 756.000 678.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 863.000 889.000 770.000 756.000 678.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 863.000 889.000 770.000 756.000 678.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 56.000 120.000 16.000 6.000 90.000
Andre fordringer 40.000 28.000 125.000 41.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 225.000 191.000 73.000 237.000 263.000
Sum omløpsmidler 321.000 490.000 763.000 494.000 352.000
Sum eiendeler 1.184.000 1.379.000 1.533.000 1.250.000 1.030.000
Sum opptjent egenkapital 929.000 917.000 916.000 720.000 775.000
Sum egenkapital 1.138.000 1.126.000 1.125.000 929.000 984.000
Sum avsetninger til forpliktelser 18.000 18.000 19.000 20.000 20.000
Gjeld til kredittinstitutt 5.000 231.000 298.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 18.000 18.000 19.000 20.000 20.000
Leverandørgjeld 0 5.000 31.000 40.000 0
Betalbar skatt 4.000 0 61.000 51.000 12.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -210.000 0
Annen kortsiktig gjeld 19.000 0 0 0 15.000
Sum kortsiktig gjeld 28.000 235.000 390.000 301.000 27.000
Sum gjeld og egenkapital 1.184.000 1.379.000 1.534.000 1.250.000 1.031.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 293.000 255.000 373.000 193.000 325.000
Likviditetsgrad 1 11.5 2.1 2 1.6 13.0
Likviditetsgrad 2 11.5 2.1 2 1.6 13.1
Soliditet 96.1 81.7 73.3 74.3 95.4
Resultatgrad 46.1 46.2 49.2 49.6 9.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.2 0.4 0.3 0.0
Total kapitalrentabilitet 2 16.8 16.7 16.5 4.8
Signatur
25.03.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR HVER FOR SEG
ASHEIM RUNE
SIGNATUR HVER FOR SEG
Prokurister
25.03.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
PROKURA HVER FOR SEG
ASHEIM RUNE
PROKURA HVER FOR SEG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex