Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Greverud Helseforum AS
Juridisk navn:  Greverud Helseforum AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91137747
c/o Ingse Resberg Broveien 50 c/o Ingse Resberg Broveien 50 Fax: 66982466
1397 Nesøya 1397 Nesøya
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 881889382
Aksjekapital: 2.900.000 NOK
Etableringsdato: 1/11/2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Partner Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
9.77%
Egenkapital  
  
4.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 319.000 319.000 310.000 310.000 302.000
Resultat: 191.000 174.000 183.000 195.000 181.000
Egenkapital: 3.675.000 3.521.000 3.375.000 3.221.000 3.028.000
Regnskap for  Greverud Helseforum AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 319.000 319.000 310.000 310.000 302.000
Driftskostnader -126.000 -139.000 -116.000 -106.000 -115.000
Driftsresultat 193.000 180.000 194.000 203.000 188.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 0 0
Finanskostnader -3.000 -8.000 -13.000 -9.000 -7.000
Finans -2.000 -6.000 -11.000 -9.000 -7.000
Resultat før skatt 191.000 174.000 183.000 195.000 181.000
Skattekostnad -36.000 -28.000 -29.000 -1.000 0
Årsresultat 154.000 146.000 153.000 193.000 181.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.907.000 3.914.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000
Sum omløpsmidler 399.000 405.000 382.000 288.000 183.000
Sum eiendeler 4.306.000 4.319.000 4.282.000 4.188.000 4.083.000
Sum opptjent egenkapital 775.000 621.000 475.000 321.000 128.000
Sum egenkapital 3.675.000 3.521.000 3.375.000 3.221.000 3.028.000
Sum langsiktig gjeld 576.000 751.000 873.000 960.000 1.050.000
Sum kortsiktig gjeld 55.000 47.000 35.000 6.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 4.306.000 4.319.000 4.283.000 4.187.000 4.083.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 319.000 319.000 310.000 310.000 302.000
Driftsinntekter 319.000 319.000 310.000 310.000 302.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -7.000 -7.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -119.000 -132.000 -116.000 -106.000 -115.000
Driftskostnader -126.000 -139.000 -116.000 -106.000 -115.000
Driftsresultat 193.000 180.000 194.000 203.000 188.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 0 0
Finanskostnader -3.000 -8.000 -13.000 -9.000 -7.000
Finans -2.000 -6.000 -11.000 -9.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 154.000 146.000 153.000 193.000 181.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 7.000 14.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.907.000 3.914.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.907.000 3.914.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 13.000 13.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 399.000 405.000 382.000 275.000 170.000
Sum omløpsmidler 399.000 405.000 382.000 288.000 183.000
Sum eiendeler 4.306.000 4.319.000 4.282.000 4.188.000 4.083.000
Sum opptjent egenkapital 775.000 621.000 475.000 321.000 128.000
Sum egenkapital 3.675.000 3.521.000 3.375.000 3.221.000 3.028.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 576.000 751.000 873.000 960.000 1.050.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 36.000 28.000 29.000 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 19.000 19.000 5.000 5.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 55.000 47.000 35.000 6.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 4.306.000 4.319.000 4.283.000 4.187.000 4.083.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 344.000 358.000 347.000 282.000 178.000
Likviditetsgrad 1 7.3 8.6 10.9 4 36.6
Likviditetsgrad 2 7.3 8.6 10.9 4 36.6
Soliditet 85.3 81.5 78.8 76.9 74.2
Resultatgrad 60.5 56.4 62.6 65.5 62.3
Rentedekningsgrad 64.3 22.5 14.9 22.6 26.9
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 4.5 4.2 4.6 4.8 4.6
Signatur
22.11.2021
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
22.11.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex