Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Greverud Invest AS
Juridisk navn:  Greverud Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21021000
Greverudåsen 23 Greverudåsen 23 Fax: 21021001
1415 Oppegård 1415 Oppegård
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 986390146
Aksjekapital: 29.669.700 NOK
Etableringsdato: 12/22/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Lst Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
106.29%
Resultat  
  
115.58%
Egenkapital  
  
14.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 295.000 143.000 14.000 511.000 379.000
Resultat: 3.283.000 -21.077.000 11.279.000 -30.000 310.000
Egenkapital: 25.241.000 21.975.000 43.069.000 31.870.000 31.893.000
Regnskap for  Greverud Invest AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 295.000 143.000 14.000 511.000 379.000
Driftskostnader -295.000 -231.000 -80.000 -594.000 -448.000
Driftsresultat -87.000 -66.000 -83.000 -69.000
Finansinntekter 6.696.000 272.000 11.754.000 70.000 406.000
Finanskostnader -3.414.000 -21.261.000 -408.000 -18.000 -27.000
Finans 3.282.000 -20.989.000 11.346.000 52.000 379.000
Resultat før skatt 3.283.000 -21.077.000 11.279.000 -30.000 310.000
Skattekostnad -16.000 -17.000 -80.000 7.000 -79.000
Årsresultat 3.267.000 -21.094.000 11.199.000 -24.000 231.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 29.862.000 23.367.000 23.367.000 23.373.000 33.518.000
Sum omløpsmidler 586.000 2.967.000 23.484.000 13.827.000 1.936.000
Sum eiendeler 30.448.000 26.334.000 46.851.000 37.200.000 35.454.000
Sum opptjent egenkapital -4.428.000 -7.695.000 13.399.000 2.200.000 2.224.000
Sum egenkapital 25.241.000 21.975.000 43.069.000 31.870.000 31.893.000
Sum langsiktig gjeld 2.925.000 1.577.000 1.169.000 2.413.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.281.000 2.782.000 2.613.000 2.918.000 3.561.000
Sum gjeld og egenkapital 30.448.000 26.334.000 46.851.000 37.201.000 35.455.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 295.000 143.000 14.000 511.000 379.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 295.000 143.000 14.000 511.000 379.000
Varekostnad -180.000 -164.000 -13.000 -495.000 -379.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -115.000 -67.000 -67.000 -99.000 -69.000
Driftskostnader -295.000 -231.000 -80.000 -594.000 -448.000
Driftsresultat -87.000 -66.000 -83.000 -69.000
Finansinntekter 6.696.000 272.000 11.754.000 70.000 406.000
Finanskostnader -3.414.000 -21.261.000 -408.000 -18.000 -27.000
Finans 3.282.000 -20.989.000 11.346.000 52.000 379.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 3.267.000 -21.094.000 11.199.000 -24.000 231.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 7.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 29.862.000 23.367.000 23.367.000 23.367.000 33.518.000
Sum anleggsmidler 29.862.000 23.367.000 23.367.000 23.373.000 33.518.000
Varebeholdning 498.000 678.000 842.000 854.000 1.350.000
Kundefordringer 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Andre fordringer 0 83.000 126.000
Sum investeringer 2.259.000 22.414.000 12.748.000 431.000
Kasse, bank 87.000 30.000 228.000 141.000 29.000
Sum omløpsmidler 586.000 2.967.000 23.484.000 13.827.000 1.936.000
Sum eiendeler 30.448.000 26.334.000 46.851.000 37.200.000 35.454.000
Sum opptjent egenkapital -4.428.000 -7.695.000 13.399.000 2.200.000 2.224.000
Sum egenkapital 25.241.000 21.975.000 43.069.000 31.870.000 31.893.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.925.000 1.577.000 1.169.000 2.413.000 0
Leverandørgjeld 0 0 282.000
Betalbar skatt 16.000 17.000 73.000 0 79.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.265.000 2.765.000 2.540.000 2.918.000 3.200.000
Sum kortsiktig gjeld 2.281.000 2.782.000 2.613.000 2.918.000 3.561.000
Sum gjeld og egenkapital 30.448.000 26.334.000 46.851.000 37.201.000 35.455.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.695.000 185.000 20.871.000 10.909.000 -1.625.000
Likviditetsgrad 1 0.3 1.1 9 4.7 0.5
Likviditetsgrad 2 0.8 8.7 4.4 0.2
Soliditet 82.9 83.4 91.9 85.7 9
Resultatgrad -60.8 -471.4 -16.2 -18.2
Rentedekningsgrad -0.0 -0.2 -4.6 -2.6
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 22.0 0.7 24.9 - 1
Signatur
13.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
13.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex