Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Grieg Seafood Finnmark AS
Juridisk navn:  Grieg Seafood Finnmark AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78449595
Markveien 38B Markedsgata 3 Fax: 78449596
9510 Alta 9510 Alta
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Alta
Org.nr: 980361306
Aksjekapital: 503.750 NOK
Antall ansatte: 256
Etableringsdato: 11/25/1998
Foretakstype: AS
Tidligere navn: volden group as
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.51%
Resultat  
  
-83.58%
Egenkapital  
  
10.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.375.648.000 1.798.360.000 1.656.939.000 1.255.921.000 1.268.084.000
Resultat: 87.832.000 534.845.000 567.597.000 339.382.000 410.373.000
Egenkapital: 1.056.238.000 956.045.000 852.024.000 773.807.000 638.697.000
Regnskap for  Grieg Seafood Finnmark AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.375.648.000 1.798.360.000 1.656.939.000 1.255.921.000 1.268.084.000
Driftskostnader -1.261.034.000 -1.241.030.000 -1.070.799.000 -915.037.000 -844.042.000
Driftsresultat 114.614.000 557.331.000 586.138.000 340.884.000 424.042.000
Finansinntekter 229.000 324.000 4.191.000 12.362.000 248.000
Finanskostnader -27.012.000 -22.810.000 -22.732.000 -13.864.000 -13.917.000
Finans -26.783.000 -22.486.000 -18.541.000 -1.502.000 -13.669.000
Resultat før skatt 87.832.000 534.845.000 567.597.000 339.382.000 410.373.000
Skattekostnad -19.812.000 -118.824.000 -123.424.000 -74.312.000 -97.237.000
Årsresultat 68.020.000 416.021.000 444.173.000 265.070.000 313.137.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.378.248.000 1.321.845.000 1.114.745.000 825.693.000 691.591.000
Sum omløpsmidler 1.129.189.000 947.919.000 853.974.000 715.647.000 896.853.000
Sum eiendeler 2.507.437.000 2.269.764.000 1.968.719.000 1.541.340.000 1.588.444.000
Sum opptjent egenkapital 996.684.000 928.664.000 824.643.000 746.426.000 611.316.000
Sum egenkapital 1.056.238.000 956.045.000 852.024.000 773.807.000 638.697.000
Sum langsiktig gjeld 503.883.000 471.118.000 376.625.000 301.997.000 294.590.000
Sum kortsiktig gjeld 947.317.000 842.601.000 740.071.000 465.536.000 655.157.000
Sum gjeld og egenkapital 2.507.438.000 2.269.764.000 1.968.720.000 1.541.340.000 1.588.444.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.375.046.000 1.791.959.000 1.659.124.000 1.252.317.000 1.241.242.000
Andre inntekter 602.000 6.401.000 -2.185.000 3.604.000 26.843.000
Driftsinntekter 1.375.648.000 1.798.360.000 1.656.939.000 1.255.921.000 1.268.084.000
Varekostnad -742.050.000 -749.818.000 -630.496.000 -558.522.000 -504.607.000
Lønninger -166.998.000 -178.984.000 -164.198.000 -134.245.000 -137.365.000
Avskrivning -130.483.000 -113.733.000 -90.728.000 -74.799.000 -68.293.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -221.503.000 -198.495.000 -185.377.000 -147.471.000 -133.777.000
Driftskostnader -1.261.034.000 -1.241.030.000 -1.070.799.000 -915.037.000 -844.042.000
Driftsresultat 114.614.000 557.331.000 586.138.000 340.884.000 424.042.000
Finansinntekter 229.000 324.000 4.191.000 12.362.000 248.000
Finanskostnader -27.012.000 -22.810.000 -22.732.000 -13.864.000 -13.917.000
Finans -26.783.000 -22.486.000 -18.541.000 -1.502.000 -13.669.000
Konsernbidrag -312.000.000 -365.956.000 -129.960.000 -255.000.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 68.020.000 416.021.000 444.173.000 265.070.000 313.137.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 182.638.000 142.234.000 142.290.000 85.351.000 85.234.000
Fast eiendom 274.934.000 272.075.000 164.612.000 159.776.000 156.622.000
Maskiner anlegg 874.898.000 861.864.000 807.818.000 574.041.000 253.686.000
Driftsløsøre 0 0 0 70.554.000
Sum varige driftsmidler 1.149.832.000 1.133.938.000 972.430.000 733.817.000 601.332.000
Sum finansielle anleggsmidler 45.779.000 45.673.000 25.000 6.525.000 5.025.000
Sum anleggsmidler 1.378.248.000 1.321.845.000 1.114.745.000 825.693.000 691.591.000
Varebeholdning 979.559.000 829.677.000 746.464.000 638.621.000 525.985.000
Kundefordringer 86.779.000 106.363.000 3.241.000 2.218.000 334.869.000
Andre fordringer 15.361.000 5.862.000 9.027.000 17.825.000 31.562.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 6.243.000 6.016.000 5.267.000 4.569.000 4.437.000
Sum omløpsmidler 1.129.189.000 947.919.000 853.974.000 715.647.000 896.853.000
Sum eiendeler 2.507.437.000 2.269.764.000 1.968.719.000 1.541.340.000 1.588.444.000
Sum opptjent egenkapital 996.684.000 928.664.000 824.643.000 746.426.000 611.316.000
Sum egenkapital 1.056.238.000 956.045.000 852.024.000 773.807.000 638.697.000
Sum avsetninger til forpliktelser 236.736.000 201.250.000 181.287.000 167.175.000 134.709.000
Gjeld til kredittinstitutt 689.876.000 586.698.000 516.813.000 243.687.000 401.087.000
Sum langsiktig gjeld 503.883.000 471.118.000 376.625.000 301.997.000 294.590.000
Leverandørgjeld 223.296.000 194.257.000 179.912.000 182.359.000 147.585.000
Betalbar skatt 10.861.000 0 367.000 1.793.000
Skyldig offentlige avgifter 7.088.000 13.169.000 9.439.000 4.377.000 24.333.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 27.057.000 37.616.000 33.907.000 34.747.000 80.358.000
Sum kortsiktig gjeld 947.317.000 842.601.000 740.071.000 465.536.000 655.157.000
Sum gjeld og egenkapital 2.507.438.000 2.269.764.000 1.968.720.000 1.541.340.000 1.588.444.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 181.872.000 105.318.000 113.903.000 250.111.000 241.696.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1.2 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.6
Soliditet 42.1 42.1 43.3 50.2 40.2
Resultatgrad 8.3 3 35.4 27.1 33.4
Rentedekningsgrad 4.2 24.4 25.8 24.6 30.5
Gjeldsgrad 1.4 1.4 1.3 1 1.5
Total kapitalrentabilitet 4.6 24.6 3 22.9 26.7
Signatur
15.07.2021
STYRET I FELLESSKAP.
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
15.07.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex