Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Grilstad Gård Utbyggingsselskap As
Juridisk navn:  Grilstad Gård Utbyggingsselskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73915580
Skippergata 14 Skippergata 14 Fax:
7042 Trondheim 7042 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 996570339
Aksjekapital: 1.650.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 2/10/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Nordbotn Elin Rita
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-1444.01%
Egenkapital  
  
-420.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -4.385.000 -284.000 -175.000 -135.000 -199.000
Egenkapital: -2.607.000 813.000 1.041.000 1.180.000 1.287.000
Regnskap for  Grilstad Gård Utbyggingsselskap As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -4.172.000 -149.000 -73.000 -29.000 -101.000
Driftsresultat -4.172.000 -149.000 -73.000 -29.000 -101.000
Finansinntekter 2.000 0 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -215.000 -135.000 -103.000 -108.000 -101.000
Finans -213.000 -135.000 -102.000 -107.000 -99.000
Resultat før skatt -4.385.000 -284.000 -175.000 -135.000 -199.000
Skattekostnad 965.000 56.000 35.000 29.000 47.000
Årsresultat -3.421.000 -228.000 -139.000 -106.000 -152.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.171.000 206.000 150.000 115.000 86.000
Sum omløpsmidler 7.154.000 7.526.000 5.957.000 5.336.000 5.360.000
Sum eiendeler 8.325.000 7.732.000 6.107.000 5.451.000 5.446.000
Sum opptjent egenkapital -4.107.000 -687.000 -459.000 -320.000 -213.000
Sum egenkapital -2.607.000 813.000 1.041.000 1.180.000 1.287.000
Sum langsiktig gjeld 10.771.000 6.343.000 4.759.000 4.257.000 4.150.000
Sum kortsiktig gjeld 161.000 576.000 306.000 14.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 8.325.000 7.732.000 6.106.000 5.451.000 5.446.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -182.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.990.000 -149.000 -73.000 -29.000 -101.000
Driftskostnader -4.172.000 -149.000 -73.000 -29.000 -101.000
Driftsresultat -4.172.000 -149.000 -73.000 -29.000 -101.000
Finansinntekter 2.000 0 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -215.000 -135.000 -103.000 -108.000 -101.000
Finans -213.000 -135.000 -102.000 -107.000 -99.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.421.000 -228.000 -139.000 -106.000 -152.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.171.000 206.000 150.000 115.000 86.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.171.000 206.000 150.000 115.000 86.000
Varebeholdning 7.081.000 7.324.000 5.698.000 5.134.000 5.134.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 73.000 202.000 259.000 203.000 227.000
Sum omløpsmidler 7.154.000 7.526.000 5.957.000 5.336.000 5.360.000
Sum eiendeler 8.325.000 7.732.000 6.107.000 5.451.000 5.446.000
Sum opptjent egenkapital -4.107.000 -687.000 -459.000 -320.000 -213.000
Sum egenkapital -2.607.000 813.000 1.041.000 1.180.000 1.287.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.771.000 6.343.000 4.759.000 4.257.000 4.150.000
Leverandørgjeld 79.000 576.000 306.000 14.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 65.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 17.000 0 0 0 9.000
Sum kortsiktig gjeld 161.000 576.000 306.000 14.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 8.325.000 7.732.000 6.106.000 5.451.000 5.446.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.993.000 6.950.000 5.651.000 5.322.000 5.351.000
Likviditetsgrad 1 44. 13. 19. 381. 595.6
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0.8 14.4 25.2
Soliditet -31.3 10.5 1 21.6 23.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -19.4 -1.1 -0.7 -0.3 -1.0
Gjeldsgrad -4.2 8.5 4.9 3.6 3.2
Total kapitalrentabilitet -50.1 -1.9 -1.2 -0.5 -1.8
Signatur
25.12.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex