Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Grimstad Konserves Eiendom As
Juridisk navn:  Grimstad Konserves Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51641380
Postboks 609 Sentrum Bergemoveien 42 Fax: 51641381
4003 Stavanger 4886 Grimstad
Fylke: Kommune:
Agder Grimstad
Org.nr: 892431922
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/7/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Skagen Eiendomsforvaltning As
Utvikling:
Omsetning  
  
21.12%
Resultat  
  
52.42%
Egenkapital  
  
29.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.701.000 2.230.000 2.744.000 7.729.000 2.613.000
Resultat: 1.576.000 1.034.000 1.388.000 6.114.000 931.000
Egenkapital: -2.940.000 -4.169.000 -4.975.000 -6.046.000 -10.704.000
Regnskap for  Grimstad Konserves Eiendom As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.701.000 2.230.000 2.744.000 7.729.000 2.613.000
Driftskostnader -778.000 -754.000 -894.000 -903.000 -926.000
Driftsresultat 1.924.000 1.476.000 1.850.000 6.827.000 1.687.000
Finansinntekter 5.000 19.000 12.000 8.000 11.000
Finanskostnader -353.000 -460.000 -474.000 -721.000 -767.000
Finans -348.000 -441.000 -462.000 -713.000 -756.000
Resultat før skatt 1.576.000 1.034.000 1.388.000 6.114.000 931.000
Skattekostnad -347.000 -228.000 -317.000 -1.456.000 -177.000
Årsresultat 1.229.000 806.000 1.071.000 4.659.000 753.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.882.000 7.139.000 7.425.000 8.020.000 11.296.000
Sum omløpsmidler 2.481.000 1.709.000 1.858.000 10.401.000 2.833.000
Sum eiendeler 9.363.000 8.848.000 9.283.000 18.421.000 14.129.000
Sum opptjent egenkapital -3.040.000 -4.269.000 -5.075.000 -6.146.000 -10.804.000
Sum egenkapital -2.940.000 -4.169.000 -4.975.000 -6.046.000 -10.704.000
Sum langsiktig gjeld 11.738.000 12.525.000 13.625.000 23.942.000 24.675.000
Sum kortsiktig gjeld 565.000 492.000 633.000 524.000 159.000
Sum gjeld og egenkapital 9.363.000 8.848.000 9.283.000 18.420.000 14.130.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.701.000 2.230.000 2.744.000 2.709.000 2.613.000
Andre inntekter 0 0 5.020.000 0
Driftsinntekter 2.701.000 2.230.000 2.744.000 7.729.000 2.613.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -495.000 -477.000 -595.000 -595.000 -598.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -283.000 -277.000 -299.000 -308.000 -328.000
Driftskostnader -778.000 -754.000 -894.000 -903.000 -926.000
Driftsresultat 1.924.000 1.476.000 1.850.000 6.827.000 1.687.000
Finansinntekter 5.000 19.000 12.000 8.000 11.000
Finanskostnader -353.000 -460.000 -474.000 -721.000 -767.000
Finans -348.000 -441.000 -462.000 -713.000 -756.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.229.000 806.000 1.071.000 4.659.000 753.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 307.000 141.000 0 0 679.000
Fast eiendom 6.453.000 6.948.000 7.425.000 8.020.000 10.618.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.453.000 6.948.000 7.425.000 8.020.000 10.618.000
Sum finansielle anleggsmidler 122.000 51.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.882.000 7.139.000 7.425.000 8.020.000 11.296.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 40.000 38.000 19.000 7.077.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.441.000 1.671.000 1.839.000 3.324.000 2.816.000
Sum omløpsmidler 2.481.000 1.709.000 1.858.000 10.401.000 2.833.000
Sum eiendeler 9.363.000 8.848.000 9.283.000 18.421.000 14.129.000
Sum opptjent egenkapital -3.040.000 -4.269.000 -5.075.000 -6.146.000 -10.804.000
Sum egenkapital -2.940.000 -4.169.000 -4.975.000 -6.046.000 -10.704.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 50.000 317.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.738.000 12.525.000 13.625.000 23.942.000 24.675.000
Leverandørgjeld 26.000 24.000 5.000 0 6.000
Betalbar skatt 513.000 419.000 584.000 460.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 82.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 26.000 50.000 43.000 64.000 71.000
Sum kortsiktig gjeld 565.000 492.000 633.000 524.000 159.000
Sum gjeld og egenkapital 9.363.000 8.848.000 9.283.000 18.420.000 14.130.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.916.000 1.217.000 1.225.000 9.877.000 2.674.000
Likviditetsgrad 1 4.4 3.5 2.9 19.8 17.8
Likviditetsgrad 2 4.4 3.5 2.9 19.8 17.8
Soliditet -31.4 -47.1 -53.6 -32.8 -75.8
Resultatgrad 71.2 66.2 67.4 88.3 64.6
Rentedekningsgrad 5.5 3.2 3.9 9.5 2.2
Gjeldsgrad -4.2 -3.1 -2.9 -2.3
Total kapitalrentabilitet 20.6 16.9 20.1 37.1 1
Signatur
01.04.2022
STYRETS LEDER ALENE, TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER
OG ET STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
16.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex