Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Grip Shipping As
Juridisk navn:  Grip Shipping As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92608045
Hauggata 6 Hauggata 6 Fax: 71671199
6509 Kristiansund N 6509 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 875816462
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 10/5/1995
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Legeregnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.84%
Resultat  
  
80.72%
Egenkapital  
  
12.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.796.000 3.067.000 2.493.000 2.511.000 2.285.000
Resultat: 553.000 306.000 -368.000 73.000 17.000
Egenkapital: 3.994.000 3.564.000 3.326.000 3.614.000 3.509.000
Regnskap for  Grip Shipping As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.796.000 3.067.000 2.493.000 2.511.000 2.285.000
Driftskostnader -2.130.000 -2.637.000 -2.699.000 -2.389.000 -2.152.000
Driftsresultat 666.000 430.000 -205.000 122.000 134.000
Finansinntekter 0 97.000 0
Finanskostnader -113.000 -124.000 -163.000 -147.000 -117.000
Finans -113.000 -124.000 -163.000 -50.000 -117.000
Resultat før skatt 553.000 306.000 -368.000 73.000 17.000
Skattekostnad -124.000 -67.000 80.000 -11.000 -18.000
Årsresultat 429.000 238.000 -288.000 62.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.452.000 9.087.000 9.246.000 8.448.000 8.067.000
Sum omløpsmidler 357.000 874.000 859.000 1.235.000 1.132.000
Sum eiendeler 9.809.000 9.961.000 10.105.000 9.683.000 9.199.000
Sum opptjent egenkapital 3.794.000 3.364.000 3.126.000 3.414.000 3.309.000
Sum egenkapital 3.994.000 3.564.000 3.326.000 3.614.000 3.509.000
Sum langsiktig gjeld 5.755.000 6.267.000 6.465.000 5.957.000 5.546.000
Sum kortsiktig gjeld 61.000 130.000 314.000 113.000 144.000
Sum gjeld og egenkapital 9.810.000 9.961.000 10.105.000 9.684.000 9.199.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.221.000 2.452.000 1.943.000 1.998.000 1.737.000
Andre inntekter 575.000 615.000 550.000 514.000 548.000
Driftsinntekter 2.796.000 3.067.000 2.493.000 2.511.000 2.285.000
Varekostnad -93.000 -110.000 -352.000 -219.000 -117.000
Lønninger -172.000 -612.000 -885.000 -693.000 -749.000
Avskrivning -91.000 -91.000 -82.000 -34.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.765.000 -1.746.000 -1.491.000 -1.486.000 -1.266.000
Driftskostnader -2.130.000 -2.637.000 -2.699.000 -2.389.000 -2.152.000
Driftsresultat 666.000 430.000 -205.000 122.000 134.000
Finansinntekter 0 97.000 0
Finanskostnader -113.000 -124.000 -163.000 -147.000 -117.000
Finans -113.000 -124.000 -163.000 -50.000 -117.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 429.000 238.000 -288.000 62.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 231.000 355.000 423.000 343.000 310.000
Fast eiendom 5.962.000 5.962.000 5.962.000 5.962.000 5.962.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 7.125.000 7.216.000 7.307.000 6.589.000 6.241.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.096.000 1.516.000 1.516.000 1.516.000 1.516.000
Sum anleggsmidler 9.452.000 9.087.000 9.246.000 8.448.000 8.067.000
Varebeholdning 68.000 77.000 154.000 43.000 0
Kundefordringer 0 10.000 -1.000
Andre fordringer 6.000 649.000 617.000 637.000 621.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 283.000 149.000 88.000 545.000 511.000
Sum omløpsmidler 357.000 874.000 859.000 1.235.000 1.132.000
Sum eiendeler 9.809.000 9.961.000 10.105.000 9.683.000 9.199.000
Sum opptjent egenkapital 3.794.000 3.364.000 3.126.000 3.414.000 3.309.000
Sum egenkapital 3.994.000 3.564.000 3.326.000 3.614.000 3.509.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.755.000 6.267.000 6.465.000 5.957.000 5.546.000
Leverandørgjeld 39.000 97.000 0 34.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 21.000 38.000 30.000 23.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 61.000 69.000 179.000 82.000 88.000
Sum kortsiktig gjeld 61.000 130.000 314.000 113.000 144.000
Sum gjeld og egenkapital 9.810.000 9.961.000 10.105.000 9.684.000 9.199.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 296.000 744.000 545.000 1.122.000 988.000
Likviditetsgrad 1 5.9 6.7 2.7 10.9 7.9
Likviditetsgrad 2 4.7 6.1 2.2 10.5 7.9
Soliditet 40.7 35.8 32.9 37.3 38.1
Resultatgrad 23.8 14.0 -8.2 4.9 5.9
Rentedekningsgrad 5.9 3.5 -1.3 0.8 1.1
Gjeldsgrad 1.5 1.8 2 1.7 1.6
Total kapitalrentabilitet 6.8 4.3 2.3 1.5
Signatur
19.01.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.01.2022
Styreleiar åleine.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex