Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Groovy AS
Juridisk navn:  Groovy AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22434422
Elisenbergveien 9B Elisenbergveien 9B Fax:
0265 Oslo 265 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 976868773
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/1/1996
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-51.58%
Resultat  
  
-164.52%
Egenkapital  
  
-53.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 292.000 603.000 617.000 466.000 612.000
Resultat: -60.000 93.000 53.000 99.000 70.000
Egenkapital: 127.000 273.000 228.000 160.000 84.000
Regnskap for  Groovy AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 292.000 603.000 617.000 466.000 612.000
Driftskostnader -354.000 -511.000 -566.000 -368.000 -542.000
Driftsresultat -60.000 92.000 52.000 98.000 70.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -60.000 93.000 53.000 99.000 70.000
Skattekostnad 1.000 -21.000 15.000 -8.000 -18.000
Årsresultat -59.000 72.000 68.000 76.000 52.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 178.000 173.000 183.000 144.000 152.000
Sum omløpsmidler 75.000 166.000 89.000 212.000 132.000
Sum eiendeler 253.000 339.000 272.000 356.000 284.000
Sum opptjent egenkapital 27.000 173.000 128.000 60.000 -16.000
Sum egenkapital 127.000 273.000 228.000 160.000 84.000
Sum langsiktig gjeld 18.000 19.000 0 15.000 0
Sum kortsiktig gjeld 109.000 47.000 44.000 180.000 199.000
Sum gjeld og egenkapital 254.000 339.000 272.000 355.000 283.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 110.000 353.000 353.000 342.000 331.000
Andre inntekter 183.000 250.000 264.000 123.000 281.000
Driftsinntekter 292.000 603.000 617.000 466.000 612.000
Varekostnad -63.000 -69.000 -173.000 -46.000 -167.000
Lønninger -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Avskrivning -10.000 -10.000 -10.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -280.000 -431.000 -382.000 -321.000 -374.000
Driftskostnader -354.000 -511.000 -566.000 -368.000 -542.000
Driftsresultat -60.000 92.000 52.000 98.000 70.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -59.000 72.000 68.000 76.000 52.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 8.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 163.000 173.000 183.000 144.000 144.000
Sum varige driftsmidler 163.000 173.000 183.000 144.000 144.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 178.000 173.000 183.000 144.000 152.000
Varebeholdning 4.000 4.000 13.000 13.000 13.000
Kundefordringer 2.000 2.000 16.000 0
Andre fordringer 11.000 3.000 0 0 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 60.000 156.000 74.000 183.000 110.000
Sum omløpsmidler 75.000 166.000 89.000 212.000 132.000
Sum eiendeler 253.000 339.000 272.000 356.000 284.000
Sum opptjent egenkapital 27.000 173.000 128.000 60.000 -16.000
Sum egenkapital 127.000 273.000 228.000 160.000 84.000
Sum avsetninger til forpliktelser 18.000 19.000 0 15.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 18.000 19.000 0 15.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 21.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 108.000 25.000 43.000 180.000 198.000
Sum kortsiktig gjeld 109.000 47.000 44.000 180.000 199.000
Sum gjeld og egenkapital 254.000 339.000 272.000 355.000 283.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -34.000 119.000 45.000 32.000 -67.000
Likviditetsgrad 1 0.7 3.5 2 1.2 0.7
Likviditetsgrad 2 0.7 3.4 1.7 1.1 0.6
Soliditet 50.0 80.5 83.8 45.1 29.7
Resultatgrad -20.5 15.3 8.4 2 11.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.0 0.2 0.2 1.2 2.4
Total kapitalrentabilitet -23.6 27.1 19.1 27.6 24.7
Signatur
29.09.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.09.2011
Daglig leder og styrets leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex