Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Grossistringen Sa
Juridisk navn:  Grossistringen Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69948400
Postboks 679 Produksjonsveien 24 Fax: 69948419
1616 Fredrikstad 1618 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 985759049
Aksjekapital: 90 NOK
Etableringsdato: 5/9/2003 1
Foretakstype: SA
Revisor: Øst-Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-96.37%
Resultat  
  
314.29%
Egenkapital  
  
1.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 225.000 6.199.000 6.938.000 5.722.000 4.687.000
Resultat: 15.000 -7.000 69.000 7.000 -1.000
Egenkapital: 1.082.000 1.070.000 1.079.000 1.028.000 1.032.000
Regnskap for  Grossistringen Sa
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 225.000 6.199.000 6.938.000 5.722.000 4.687.000
Driftskostnader -210.000 -6.219.000 -6.888.000 -5.722.000 -4.695.000
Driftsresultat 15.000 -20.000 50.000 0 -8.000
Finansinntekter 13.000 18.000 7.000 7.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 13.000 18.000 7.000 7.000
Resultat før skatt 15.000 -7.000 69.000 7.000 -1.000
Skattekostnad -3.000 -2.000 -18.000 -11.000 -5.000
Årsresultat 11.000 -9.000 51.000 -4.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 105.000 105.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.036.000 7.006.000 7.858.000 6.593.000 5.517.000
Sum eiendeler 1.141.000 7.111.000 7.858.000 6.593.000 5.517.000
Sum opptjent egenkapital 702.000 690.000 699.000 648.000 642.000
Sum egenkapital 1.082.000 1.070.000 1.079.000 1.028.000 1.032.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 60.000 6.041.000 6.779.000 5.566.000 4.485.000
Sum gjeld og egenkapital 1.142.000 7.111.000 7.858.000 6.594.000 5.517.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 225.000 6.199.000 6.938.000 5.722.000 4.687.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 225.000 6.199.000 6.938.000 5.722.000 4.687.000
Varekostnad -5.974.000 -6.713.000 -5.494.000 -4.437.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -210.000 -245.000 -175.000 -228.000 -258.000
Driftskostnader -210.000 -6.219.000 -6.888.000 -5.722.000 -4.695.000
Driftsresultat 15.000 -20.000 50.000 0 -8.000
Finansinntekter 13.000 18.000 7.000 7.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 13.000 18.000 7.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 11.000 -9.000 51.000 -4.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 105.000 105.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 105.000 105.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 281.000 418.000 364.000 498.000 306.000
Andre fordringer 174.000 4.153.000 4.508.000 3.344.000 2.906.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 581.000 2.435.000 2.986.000 2.752.000 2.306.000
Sum omløpsmidler 1.036.000 7.006.000 7.858.000 6.593.000 5.517.000
Sum eiendeler 1.141.000 7.111.000 7.858.000 6.593.000 5.517.000
Sum opptjent egenkapital 702.000 690.000 699.000 648.000 642.000
Sum egenkapital 1.082.000 1.070.000 1.079.000 1.028.000 1.032.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 -9.000 0
Betalbar skatt 5.000 2.000 18.000 11.000 5.000
Skyldig offentlige avgifter 55.000 65.000 58.000 67.000 43.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.974.000 6.704.000 5.496.000 4.437.000
Sum kortsiktig gjeld 60.000 6.041.000 6.779.000 5.566.000 4.485.000
Sum gjeld og egenkapital 1.142.000 7.111.000 7.858.000 6.594.000 5.517.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 976.000 965.000 1.079.000 1.027.000 1.032.000
Likviditetsgrad 1 17.3 1.2 1.2 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 17.3 1.2 1.2 1.2 1.2
Soliditet 94.7 15.0 13.7 15.6 18.7
Resultatgrad 6.7 -0.3 0.7 0 -0.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 5.6 6.3 5.4 4.3
Total kapitalrentabilitet 1.3 -0.1 0.9 0.1
Signatur
25.04.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
02.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex